Pro Bohemia 2014 - Výsledky

V neděli 6. 4. 2014 se od 14 hodin uskutečnilo závěrečné vyhlášení výsledků soutěží, které proběhly 6. 4. 2014 ve všech soutěžních oborech.
Současně byli vyhlášeni i absolutní vítězové jednotlivých oborů:
- ve hře na klavír - Kateřina Potocká (Konzervatoř P. J. Vejvanovského, Kroměříž)
- ve hře na dechové nástroje dřevěné - Adam Plšek (ZUŠ V. Kaprálové, Brno)
- ve hře na dechové nástroje žesťové - Hana Sapáková (Konzervatroř Brno)
- ve zpěvu - Michal Jurák (ZUŠ Brno, Smetanova 8)
Blahopřejeme!

Výsledkové listiny jednotlivých soutěží:

2014 5.4.

dřeva/wood I. kategorie

2014 6.4.

dřeva/wood II. kategorie

2014 5.4.

dřeva/wood III. kategorie

2014 5.4.

žestě/brass I. kategorie

2014 6.4.

žestě/brass II. kategorie

2014 5.4.

žestě/brass III. kategorie

2014 6.4.

klavír/piano 0. kategorie

2014 6.4.

klavír/piano I. kategorie

2014 5.4.

klavír/piano II. kategorie

2014 5.4.

klavír/piano III. kategorie

2014 6.4.

zpěv/vocal 0. kategorie

2014 6.4.

zpěv/vocal I. kategorie

2014 5.4.

zpěv/vocal II.kategorie

2014 5.4.

zpěv/vocal III.kategorie