Pro Bohemia 2019 - Organizační informace

Registrace soutěžících
 
čtvrtek     4. 4. 2019    od 9:00 hod.    do 18:00 hod.
pátek       5. 4. 2019    od 6:30 hod.    do 19:00 hod.
sobota     6. 4. 2019    od 6:30 hod.    do 19:00 hod.
neděle     7. 4. 2019    od 6:30 hod.    do 15:00 hod.
 
 
Soutěžící jsou povinni se zaregistrovat v dostatečném předstihu, nejpozději 1 hodinu před časem soutěžního výstupu.


Pro účastníky soutěže budou prostory Janáčkovy konzervatoře v Ostravě otevřeny:
 

čtvrtek           4. 4. 2019        od 9:00 hod.    do 22:00 hod.
pátek             6. 4. 2019        od 6:30 hod.    do 22:00 hod.
sobota           7. 4. 2019        od 6:30 hod.    do 22:00 hod.
neděle           8. 4. 2019        od 6:30 hod.    do 20:00 hod.
   
Každý soutěžící je povinen dostavit se k příslušnému soutěžnímu sálu s předstihem dle časového harmonogramu a setrvat v přípravně.
 
Časové harmonogramy uveřejněné na webových stránkách soutěže se mohou do zahájení soutěže měnit. Platné soutěžní harmonogramy budou vyvěšeny v den zahájení soutěže na příslušných soutěžních sálech a centrální nástěnce ve foyeru školy.
 
V případě, že soutěžící nebude v daný čas připraven, bude ze soutěže vyřazen. Předseda poroty může na návrh poroty nebo pořadatele v odůvodněném případě rozhodnout, že soutěžící může v soutěži pokračovat. V tomto případě je soutěžící zařazen na konec soutěžního bloku, případně konec kategorie.
 
Cvičné třídy – budou k dispozici v dostatečném počtu po celou dobu soutěže, na jednotlivých místnostech bude umístěn obor, pro který je učebna určena. Přednost mají soutěžící, kteří soutěží v ten příslušný den.
 
Akustické zkoušky – před každým časovým blokem proběhnou v sále, kde se soutěž uskuteční, krátké akustické zkoušky pro ty soutěžící, kteří vystoupí v daném časovém bloku – bude je řídit asistent tajemníka příslušného sálu.
 
Úschovna osobních věcí – po celou dobu soutěže bude k dispozici střežená šatna na odložení věcí. Cenné předměty nenechávejte bez dozoru, všechny cvičné třídy budou trvale odemčeny. Za věci odložené mimo centrální šatnu organizátor neručí.
 
Všechny potřebné informace budou průběžně zveřejňovány na informačních tabulích ve foyeru. Ve všech prostorách bude pořadatelská služba, která bude všem zúčastněným podávat informace a průběžně řešit případné situace.
 
 
Případné dotazy k organizaci na tel. č.:
604 742 883 - Pavel Dvořák
734 433 242 - Zlata Mravcová
nebo e-mail: info@jko.cz

 
Záležitosti technického rázu
774 072 589 - Jakub Labor

PB 2019

Organizational information