Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

25.5.2022 / Přihlášení

Pro Bohemia 2022 - Časové harmonogramy / Times schedules

Rámcový časový harmonogram (dle soutěžních dnů, oborů a kategorií)

Time schedule (according to competition days, branches and categories)

Jmenné harmonogramy jednotlivých soutěžních oborů dle kategorií budou zaslány na e-mailové adresy uvedené v přihláškách.
List of contestants in particular categories will be sent to your e-mail addresses stated in the application forms. 


OBOR HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE ŽESŤOVÉ / BRASS INSTRUMENTS - 9. a 10. 4. 2022

lesní roh a trubka / french horn and trumpet - SÁL BEDŘICHA SMETANY

sobota / saturday 9. 4. 2022                                                                       VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
                                                                                                                                                  / RESULTS


09:00 hod.                          lesní roh / french horn                  1. kategorie / 1st category            12:30 hod.
10:00 hod.                          lesní roh / french horn                  2. kategorie / 2nd category           12:30 hod.
11:15 hod.                          lesní roh / french horn                  4. kategorie / 4th category            12:30 hod.
13:00 hod.                          lesní roh / french horn                  3. kategorie / 3rd category           18:00 hod.

16:00 hod.                          trubka / trumpet                            4. kategorie / 4th category           18:00 hod.


neděle / sunday 10. 4. 2022                                                                                     VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
                                                                                                                                                    / RESULTS

09:00 hod.                          trubka / trumpet                            1. kategorie / 1st category            13:00 hod.
10:00 hod.                          trubka / trumpet                            2. kategorie / 2nd category           13:00 hod.
13:30 hod.                          trubka / trumpet                            3. kategorie / 3rd category            18:45 hod.trombon, tuba, tenor/baryton/klapkový trombon / trombone, tuba, tenor/baritone..- SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ

sobota / saturday 9. 4. 2022                                                                        VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
                                                                                                                                                   / RESULTS


09:00 hod.                          trombon / trombone                    1. kategorie / 1st category            13:30 hod.
11:30 hod.                          trombon / trombone                    4. kategorie / 4th category            13:30 hod.
14:00 hod.                          trombon / trombone                    3. kategorie / 3rd category            19:30 hod.neděle / sunday 10. 4. 2022                                                                         VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
                                                                                                                                                 / RESULTS


08:00 hod.            tenor, baryton … / tenor, baritone …       1. kategorie / 1st category            13:30 hod.
08:30 hod.            tenor, baryton … / tenor, baritone …       2. kategorie / 2nd category           13:30 hod.
09:10 hod.            tenor, baryton … / tenor, baritone …       3. kategorie / 3rd category            13:30 hod.
                                                                                                                             
10:00 hod.                               tuba                                      1. kategorie / 1st category            13:30 hod.
10:35 hod.                               tuba                                      2. kategorie / 2nd category           13:30 hod.
11:20 hod.                               tuba                                      3. kategorie / 3rd category            13:30 hod.
12:00 hod.                               tuba                                      4. kategorie / 4th category            13:30 hod.
 
14:00 hod.                         trombon / trombone                    2. kategorie / 2nd category           17:15 hod.OBOR HRA NA KLAVÍR / PIANO - 9. a 10. 4. 2022

SÁL LEOŠE JANÁČKA

sobota / saturday 9. 4. 2022                                                                                    VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
                                                                                                                                                / RESULTS

14:00 hod.                          klavír / piano                              1. kategorie / 1st category            18:30 hod.
17:00 hod.                          klavír / piano                              3. kategorie / 3rd category           18:30 hod.

neděle / sunday 10. 4. 2022                                                                                       VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
                                                                                                                                                / RESULTS

10:00 hod.                          klavír / piano                             0. kategorie / 0. category              13:30 hod.
14:00 hod.                          klavír / piano                             2. kategorie / 2nd category            18:00 hod.OBOR ZPĚV / VOCAL - 8. - 10. 4. 2022

SÁL ANTONÍNA DVOŘÁKA

pátek / friday 8. 4. 2022                                                                                              VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
                                                                                                                                                  / RESULTS

12:00 hod.                          zpěv / vocal                              0. kategorie / 0 category                14:00 hod.
14:30 hod.                          zpěv / vocal                              1. kategorie / 1st category              19:15 hod.sobota / saturday 9. 4. 2022                                                                                     VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
                                                                                                                                                 / RESULTS

09:00 hod.                          zpěv / vocal                              4. kategorie / 4th category              18:30 hod.
neděle / sunday 10. 4. 2022                                                                                       VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
                                                                                                                                                  / RESULTS
09:00 hod.                          zpěv / vocal                              2. kategorie / 2nd category             12:30 hod.
13:00 hod.                          zpěv / vocal                              3. kategorie / 3rd category              16:30 hod.