Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

26.3.2023 / Přihlášení

Pro Bohemia 2023 - Časové harmonogramy / Times schedules

Rámcový časový harmonogram (dle soutěžních dnů, oborů a kategorií)

Jmenné harmonogramy jednotlivých soutěžních oborů dle kategorií budou zaslány na e-mailové adresy uvedené v přihláškách. Time schedule (according to competition days, branches and categories)
List of contestants in particular categories will be sent to your e-mail addresses stated in the application forms. 

OBOR HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ / WIND INSTRUMENTS
30. 3. – 2. 4. 2023

fagot, flétna, hoboj / bassoon, flute, oboe – BALETNÍ SÁL Č. 2

 
Čtvrtek / Thursday 30. 3. 2023   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
10:00 hod. flétna / flute 3. kategorie / 3rd category 19:00 hod.
       
Pátek / Friday 31. 3. 2023   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
08:00 hod. flétna / flute 1. kategorie / 1st category 13:30 hod.
10:10 hod. flétna / flute 2. kategorie / 2nd category 13:30 hod.
       
14:00 hod. flétna / flute 4. kategorie / 4th category 19:15 hod.
       
Sobota / Saturday 1. 4. 2023   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
08:30 hod. hoboj / oboe 1. kategorie / 1st category 13:30 hod.
10:00 hod. hoboj / oboe 2. kategorie / 2nd category 13:30 hod.
       
14:00 hod. hoboj / oboe 3. kategorie / 3rd category 19:00 hod.
17:30 hod. hoboj / oboe 4. kategorie / 4th category 19:00 hod.
       
Neděle / Sunday 2. 4. 2023   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
09:00 hod. fagot / bassoon 1. kategorie / 1st category 12:00 hod.
10:00 hod. fagot / bassoon 2. kategorie / 2nd category 12:00 hod.
       
12:30 hod. fagot / bassoon 3. kategorie / 3rd category 18:00 hod.
15:00 hod. fagot / bassoon 4. kategorie / 4th category 18:00 hod.

Klarinet, saxofon / clarinet, saxophone – SÁL BEDŘICHA SMETANY

Pátek / Friday 31. 3. 2023   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
13:00 hod. saxofon / saxophone 3. kategorie / 3rd category 19:15 hod.
15:00 hod. saxofon / saxophone 4. kategorie / 4th category 19:15 hod.
       
Sobota / Saturday 1. 4. 2023   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
08:00 hod. saxofon / saxophone 1. kategorie / 1st category 12:30 hod.
09:00 hod. saxofon / saxophone 2. kategorie / 2nd category 12:30 hod.
10:30 hod. klarinet / clarinet 1. kategorie / 1st category 12:30 hod.
       
13:00 hod. klarinet / clarinet 3. kategorie / 3rd category 19:30 hod.
       
Neděle / Sunday 2. 4. 2023   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
08:00 hod. klarinet / clarinet 2. kategorie / 2nd category 13:00 hod.
14:00 hod. klarinet / clarinet 4. kategorie / 4th category           19:00 hod.
 
OBOR HRA NA KLAVÍR / PIANO 1. – 2. 4. 2023
SÁL LEOŠE JANÁČKA

Sobota / Saturday 1. 4. 2023   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
09:00 hod. klavír / piano 2. kategorie / 2nd category 13:15 hod.
14:00 hod. klavír / piano 3. kategorie / 3rd category 19:30 hod.
       
Neděle / Sunday 2. 4. 2023   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
09:00 hod. klavír / piano 0. kategorie / 0. category 11:00 hod.
12:00 hod. klavír / piano 1. kategorie / 1st category 16:30 hod.
 
 
OBOR HRA NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE / STRING INSTRUMENTS 31. 3. – 2. 4. 2023
SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ
 

Pátek / Friday 31. 3. 2023   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
09:00 hod. violoncello 1. kategorie / 1st category 12:15 hod.
10:10 hod. violoncello 2. kategorie / 2nd category 12:15 hod.
       
12:30 hod. violoncello 3. kategorie / 3rd category 19:30 hod.
15:40 hod. violoncello 4. kategorie / 4th category 19:30 hod.
       
Sobota / Saturday 1. 4. 2023   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
08:00 hod. housle / violin 1. kategorie / 1st category 13:45 hod.
08:50 hod. housle / violin 2. kategorie / 2nd category 13:45 hod.
11:20 hod. housle / violin 3. kategorie / 3rd category 13:45 hod.
       
14:00 hod. housle / violin 4. kategorie / 4th category 20:00 hod.
       
17:00 hod. viola 3. kategorie / 3rd category 20:00 hod.
18:30 hod. viola 4. kategorie / 4th category 20:00 hod.
       
Neděle / Sunday 2. 4. 2023   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
09:00 hod. kontrabas / double bass 4. kategorie / 4th category 13:15 hod.
       
14:00 hod. kontrabas / double bass 3. kategorie / 3rd category 16:30 hod.
 
 
OBOR HRA NA VARHANY / ORGAN 30. – 31. 3. 2023
SÁL LEOŠE JANÁČKA
 

Čtvrtek / Thursday 30. 3. 2023   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
10:00 hod. varhany / organ 2. kategorie / 2nd category 12:20 hod.
       
12:40 hod. varhany / organ 4. kategorie / 4th category 19:10 hod.
       
Pátek / Friday 31. 3. 2023   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
09:30 hod. varhany / organ 3. kategorie / 3rd category 18:30 hod.
 
 
OBOR ZPĚV / VOCAL 31. 3. – 2. 4. 2023
SÁL ANTONÍNA DVOŘÁKA
 
Pátek / Friday 31. 3. 2023   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
09:00 hod. zpěv / vocal        0. kategorie / 0 category 12:45 hod.
       
13:30 hod. zpěv / vocal        1. kategorie / 1st category 19:15 hod.
       
Sobota / Saturday 1. 4. 2023 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ  
      / RESULTS
09:00 hod. zpěv / vocal        3. kategorie / 3rd category 13:30 hod.
       
14:00 hod. zpěv / vocal        2. kategorie / 2nd category 19:00 hod.
       
Neděle / Sunday 2. 4. 2023   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
09:00 hod. zpěv / vocal 4. kategorie / 4th category 13:45 hod.