Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

27.1.2023 / Přihlášení

Pro Bohemia 2023 - Soutěžní podmínky

Pro Bohemia Ostrava 2023
 
– 21. ročník mezinárodní interpretační soutěže v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje, hra na varhany a zpěv


Podmínky soutěže:
 
Soutěž bude probíhat ve dnech 30. března – 2. dubna 2023 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
 
Pořadatelem soutěže je Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace.
 
Soutěž se vypisuje pro obory: hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra varhany, hra na smyčcové nástroje a zpěv.
 
Soutěž je jednokolová ve všech oborech a kategoriích.
 
Soutěžící přihlášený do dané kategorie nesmí k datu zahájení soutěže překročit horní hranici věkového limitu kategorie.
 
Soutěžící náležící dle věku do nižší kategorie může soutěžit v kategorii vyšší.
 
Soutěžící náležící dle věku do vyšší kategorie nesmí soutěžit v kategorii nižší.
 
Soutěžící se může přihlásit v daném oboru/hře na nástroj pouze do jedné kategorie.
 
Přihlašování
Přihláška
K přihlášení slouží elektronická přihláška, která bude aktivní od 1. listopadu 2022 (od 8:00 hodin). Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2023 (ve 12:00 hodin). Přihláška musí být vyplněna ve všech položkách.
Přijetí každé přihlášky bude zpětně potvrzeno e-mailem probohemia@jsme.jko.cz . (V případě, že do tří dnů neobdržíte potvrzení, ověřte si na uvedených kontaktech, zda byla přihláška doručena!)
 
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku z kapacitních důvodů.
 
Povinné přílohy
Potvrzení o datu narození (vyberte: potvrzení školy, průkaz pojištěnce ZP, školní průkaz, občanský průkaz, cestovní doklad apod.). Tyto dokumenty je možné poslat jako přílohu přihlášky nebo e-mailem na adresu probohemia@jsme.jko.cz
Požadované údaje zpracováváme dle Zásad ochrany osobních údajů.
 
Kopie dokladu o zaplacení soutěžního poplatku.
 
Požadované přílohy musí být zaslány do uzávěrky přihlášek, tedy do 31. 1. 2023.
Přílohy se nevracejí.
 
V případě, že přihláška nebude mít požadované náležitosti a přílohy, nebude pořadatelem přijata.
Účastnický poplatek – účastníci z ČR
 
0. kategorie     500,-Kč
1. kategorie     500,-Kč
2. kategorie     800,-Kč
3. kategorie     1000,-Kč
4. kategorie     1000,-Kč
 
Soutěžící z ČR uhradí soutěžní poplatek převodem na bankovní účet:
Československá obchodní banka, a.s.
Název účtu: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Číslo účtu: 373548933/0300
Variabilní symbol: 423 a datum narození v požadovaném tvaru (ddmmrr)
(př. nar. 1. 6. 2009 = v.s. 423010609)
 
Poplatek musí být uhrazen do uzávěrky přihlášek, tj. do 31. 1. 2023.
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího.
 
Soutěžní poplatek je nevratný.
 
 
Účastnický poplatek – zahraničí
 
0. kategorie          22 euro
1. kategorie          22 euro
2. kategorie          34 euro
3. kategorie          43 euro
4. kategorie          43 euro
Soutěžící ze zahraničí uhradí soutěžní poplatek převodem na bankovní účet:
Československá obchodní banka, a.s.
Název účtu: Janáčkova konzervatoř
IBAN: CZ14 0300 0000 0003 0227 1527
BIC/SWIFT
CEKOCZPP
Měna: EUR
 
Variabilní symbol: 423 a datum narození v požadovaném tvaru (ddmmrr)
(př. nar. 1. 6. 2009 = v.s. 423010609)
 
Poplatek musí být uhrazen do uzávěrky přihlášek, tj. do 31. 1. 2023.
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího.
 
Soutěžní poplatek je nevratný.
 
Veškeré cestovní výlohy a pobytové náklady si hradí soutěžící sami.
Hra na dechové nástroje dřevěné
Soutěž v oboru hra na dechové nástroje dřevěné je vypsána pro nástroje příčná flétna, fagot, hoboj, klarinet, saxofon.  Každý nástroj v rámci jedné kategorie bude hodnocen zvlášť, tzn., že jsou hodnoceni vždy jen soutěžící hrající na stejný nástroj.  
 
Kategorie                      /                    časový limit:
1. kategorie:    do 12 let včetně            3 – 5 min.
2. kategorie:    do 15 let včetně            6 – 9 min.
3. kategorie:    do 18 let včetně          10 – 12 min.
4. kategorie:    do 21 let včetně          13 – 15 min.
 
Soutěžní repertoár musí obsahovat jednu skladbu českého autora v rozsahu minimálně třetiny časového limitu soutěžního vystoupení. Tato skladba bude provedena jako první.
Další repertoár na doplnění časového limitu je libovolný.
 
V případě 1. kategorie stačí jedna skladba českého autora v požadovaném časovém limitu.
Transkripce skladeb jsou přípustné. Hra zpaměti není podmínkou. Ve všech kategoriích je třeba dodržet časový limit.
 
Klavírní doprovod pořadatel nezajišťuje. Soutěžící vystoupí se svým klavíristou, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.
 
Obor hra na klavír:
Kategorie                    /                       časový limit:
0. kategorie:    do 8 let včetně               4 – 6 min.
1. kategorie:    do 11 let včetně             7 – 9 min.
2. kategorie:    do 14 let včetně          12 – 14 min.  
3. kategorie:    do 17 let včetně          15 – 17 min.  
 
Soutěžní repertoár:
0. a 1. kategorie: - nejméně jedna skladba z období českého klasicismu
                            - nejméně jedna skladba českého skladatele jiného období
 
2. kategorie: - nejméně jedna skladba z období českého klasicismu
                     - nejméně jedna skladba českého skladatele jiného období
 
3. kategorie: - povinná skladba: Bohuslav Martinů – Etudy a polky (výběr jedné skladby)
                    - nejméně jedna závažná skladba českého klasicismu
                    - nejméně jedna skladba českého skladatele jiného období
 
Hra zpaměti je podmínkou. Ve všech kategoriích je třeba dodržet časový limit. Repertoár lze doplnit skladbou (skladbami) dle vlastního výběru do naplnění časového limitu, která (které) bude (budou) následovat až po skladbách v kategorii určených.
 
 
 
 
Obor hra na smyčcové nástroje:
Soutěž v oboru hra na smyčcové nástroje je vypsána pro nástroje: housle, viola, violoncello a kontrabas. Každý nástroj v rámci jedné kategorie bude hodnocen zvlášť, tzn, že jsou hodnoceni vždy jen soutěžící hrající na stejný nástroj.  
 
Housle:
 
Kategorie                     /                     časový limit:
1. kategorie:    do 10 let včetně            5 – 10 min.
2. kategorie:    do 13 let včetně          11 – 12 min.
3. kategorie:    do 16 let včetně          13 – 15 min.
4. kategorie:    do 20 let včetně          16 – 20 min.
 
Povinné skladby:
1. kategorie: Bohuslav Martinů: Intermezzo č. 1 a č. 2  
2. kategorie: Antonín Dvořák: Romantické kusy pro housle a klavír op. 75 – č. 1 a 2 (opakovat jen 1. repetici)
3. kategorie: Josef Suk: Čtyři kusy pro housle a klavír op. 17 – Burleska
4. kategorie: Antonín Dvořák: Mazurek op. 49 pro housle a klavír
Povinná skladba se hraje jako první, musí být uvedena v přihlášce.

Soutěžní repertoár musí obsahovat mimo povinné skladby libovolné skladby do časového limitu.
Transkripce skladeb nejsou přípustné.
Hra zpaměti je podmínkou.
 
Klavírní doprovod pořadatel nezajišťuje. Soutěžící vystoupí se svým klavíristou, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.
 
Violoncello:
 
Kategorie                     /                     časový limit:
1. kategorie:    do 10 let včetně            5 – 10 min.
2. kategorie:    do 13 let včetně          11 – 12 min.
3. kategorie:    do 16 let včetně          13 – 15 min.
4. kategorie:    do 20 let včetně          16 – 20 min. 
 
Soutěžní repertoár musí obsahovat jednu skladbu českého autora v rozsahu minimálně třetiny časového limitu soutěžního vystoupení (tato skladba bude provedena jako první a musí být uvedena v přihlášce)
a dále libovolné skladby do časového limitu.
Transkripce skladeb nejsou přípustné.
Hra zpaměti je podmínkou.
Klavírní doprovod pořadatel nezajišťuje. Soutěžící vystoupí se svým klavíristou, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.
 
 
 
Viola, kontrabas:
Kategorie                     /                     časový limit:
3. kategorie:    do 17 let včetně          10 – 15 min.
4. kategorie:    do 21 let včetně          16 – 20 min.
 
Soutěžní repertoár musí obsahovat jednu skladbu českého autora v rozsahu minimálně třetiny časového limitu soutěžního vystoupení (tato skladba bude provedena jako první a musí být uvedena v přihlášce)
a dále libovolné skladby do časového limitu.
Transkripce skladeb jsou přípustné.
Hra zpaměti je podmínkou.
 
Klavírní doprovod pořadatel nezajišťuje. Soutěžící vystoupí se svým klavíristou, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.
 

Obor hra na varhany:
Soutěž je určena ve 2. kategorii primárně pro umělecké školy základního stupně, ve 3. a 4. kategorii pro střední umělecké školy.

Kategorie                     /                     časový limit:
2. kategorie:    do 16 let včetně          10 – 15 min.
3. kategorie:    do 19 let včetně          16 – 20 min.
4. kategorie:    do 22 let včetně          21 – 25 min.
 
Soutěžní repertoár:
Soutěžní repertoár pro 2. kategorii musí obsahovat povinnou skladbu a dále libovolné skladby do časového limitu.
Soutěžní repertoár pro 3. a 4. kategorii musí obsahovat povinnou skladbu, jednu skladbu ve formě tria a dále libovolné skladby do časového limitu.

Povinné skladby:
2. kategorie: Robert Führer – Preludium č. 5 (Šest pastorálních preludií – 2. řada)
3. kategorie: Antonín Dvořák – Preludium a moll z B 302
4. kategorie: Leoš Janáček – Adagio II (Dvě skladby pro varhany)
Soutěžící může požádat o registrátora, nebo si zajistí vlastního, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.
Z časových důvodů je dán limit max. 14 soutěžících na každou kategorii. O přijetí rozhodne datum odeslání přihlášky. Přijetí nebo nepřijetí přihlášky bude odesláno na e-mail uvedený v přihlášce.
 

Obor zpěv:
Kategorie                   /                       časový limit:
0. kategorie:    do 8 let včetně            3 – 4 min.
1. kategorie:    do 11 let včetně          5 – 6 min
2. kategorie:    do 14 let včetně          7 – 8 min.
3. kategorie:    do 17 let včetně          9 – 10 min.
4. kategorie:    do 20 let včetně        11 – 12 min.

Soutěžní repertoár:
0. kategorie     libovolné písně odlišného charakteru
1. kategorie     libovolné písně odlišného charakteru, z toho 1 píseň českého autora

2. kategorie     2 lidové písně, z toho 1 píseň Leoše Janáčka ze sbírky Ukvalská lidová poesie v písních, dále 2 umělé písně

3. kategorie     píseň Bohuslava Martinů ze sbírky Nový Špalíček,
                        lidová píseň Leoše Janáčka ze sbírky Slezské písně
                       1 vokální skladba barokní
                       1 umělá vokální skladba autora českého klasicismu

4. kategorie    1 vokální skladba barokní,
                       1 vokální skladba českého klasicismu,
                       1 vokální skladba romantická,
                       1 vokální skladba 20. století ze země soutěžícího

Soutěžní skladby se zpívají neupravené, v originálních tóninách.
Repertoár lze doplnit skladbou (skladbami) dle vlastního výběru do naplnění časového limitu, která (které) bude (budou) následovat až po skladbách v kategorii určených.
Zpěv zpaměti je podmínkou.
 
Klavírní doprovod pořadatel nezajišťuje. Soutěžící vystoupí se svým klavíristou, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.

 
Soutěžní řád:
Soutěžící ve všech oborech a kategoriích budou soutěžit v abecedním pořadí dle příjmení.
Pořadatel, nebo předseda poroty po dohodě s pořadatelem může z organizačních, nebo jiných závažných důvodů rozhodnout o změně soutěžního pořadí.
Soutěžící je povinen se dostavit v příslušném čase, uvedeném před zahájením soutěže, před příslušný sál, kde se soutěž koná.
Nedostaví-li se soutěžící k soutěžnímu vystoupení v odpovídajícím čase, je ze soutěže vyřazen. Předseda poroty může na návrh poroty nebo pořadatele v odůvodněném případě rozhodnout, že soutěžící může v soutěži pokračovat.
Soutěžící musí dodržet spodní hranici časového limitu. Jestliže soutěžící nedodrží spodní hranici časového limitu, bude diskvalifikován. Započítává se pouze čistý čas soutěžního repertoáru.
Pokud soutěžní vystoupení překročí horní hranici časového limitu, může být porotou ukončeno. To však nemá vliv na bodové hodnocení.
Předsedy porot, porotce a tajemníky jmenuje pořadatel soutěže.
Každý obor bude hodnotit příslušná odborná porota složená z předsedy, čtyř, pěti nebo šesti porotců. V případě velkého počtu přihlášených v oboru hra na dechové nástroje dřevěné budou pracovat souběžně dvě poroty (1. porota – flétnu, hoboj a fagot, 2. porota – hra na klarinet a saxofon).
Tajemníci nemají bodovací právo, náplň jejich práce má organizační charakter.
Poroty budou pracovat souběžně.
O celkovém umístění rozhoduje dosažený počet bodů.
Hodnocení jednotlivých vystoupení je od 1 – 25 bodů, přičemž porotce neboduje svého žáka nebo osobu blízkou a v případě, že neslyšel soutěžní výkon v celém rozsahu. Porota je usnášení schopná v minimálním počtu čtyř porotců, u šestičlenné poroty pak v minimálním počtu pěti hodnotících.
Součet se dělí počtem bodujících porotců, dosažený průměr bodů se počítá na dvě desetinná místa.
Předseda poroty v každém oboru vyhlásí absolutního vítěze příslušného oboru. (V případě dechových nástrojů dřevěných určí každá porota jednoho absolutního vítěze.)  Součástí této ceny je finanční odměna a povinná účast na nehonorovaném Koncertu vítězů. Datum koncertu bude do zahájení soutěže přesně stanoveno.
Dále porota udělí v každé kategorii 1., 2. a 3. cenu a případně čestná uznání.
Soutěžící ocenění 1. cenou získávají titul laureáta.
V případě shody nebo těsného rozdílu počtu dosažených bodů může porota udělit cenu nebo čestné uznání více soutěžícím.
V případě, že nebude dosažen požadovaný bodový limit, nebo že soutěžní výkony nebudou odpovídající kvality, má porota právo cenu neudělit, případně absolutního vítěze nevyhlásit.
Všichni ocenění soutěžící obdrží diplom.
Případné neshody řeší pověřený zástupce pořadatele.
Rozhodne-li porota, že soutěžící porušil závažným způsobem podmínky soutěže, nebo soutěžní řád, bude ze soutěže vyloučen.
Tyto zásady jsou závazné pro všechny poroty.
Soutěžní vystoupení ve všech kategoriích jsou veřejná.
Při veřejné produkci je hra z kopie notového materiálu v rozporu s autorským zákonem a soutěžící na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.
 
 
Souhlas:
 
Podáním přihlášky a účastí v soutěži dává přihlašovaný (nebo zákonný zástupce přihlašovaného) souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů v souvislosti s jeho účastí v soutěži, s pořizováním audiovizuální dokumentace a fotodokumentace soutěžního, případně i koncertního vystoupení a jeho následného využití pro prezentaci či propagaci soutěže.
Autorská práva související s tímto využitím záznamu nelze uplatnit.
Pořizování jiných audiovizuálních záznamů není dovoleno.
Podmínky soutěže a soutěžní řád jsou vydány v českém, polském a anglickém jazyce.
V případě sporu platí jako autentický text český.
 
Odeslání přihlášky do soutěže je považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s jeho účastí v soutěži, se soutěžními podmínkami a soutěžním řádem.
 
Dokument ke stažení ZDE