Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

21.4.2024 / Přihlášení

Pro Bohemia 2023 - Warunki i regulamin konkursu

Pro Bohemia Ostrawa 2023
 
21. Międzynarodowy Konkurs Interpretacji Muzycznej w zakresie gry na instrumentach dętych drewnianych, gry na fortepianie,  gry na instrumentach smyczkowych, gry na organach oraz śpiewu
 
Warunki konkursu:
 
Konkurs odbędzie się w dniach 30 marca – 2 kwietnia 2023 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.
 
Organizator konkursu: Janáčkova konzervatoř w Ostrawie
příspěvková organizace.
 
Konkurs jest otwarty w dyscyplinach: gra na instrumentach dętych drewnianych, gra na fortepianie, gra na instrumentach smyczkowych, gra na organach i śpiew.
 
Konkurs ma jeden etap we wszystkich dyscyplinach i kategoriach.
 
Uczestnik zgłoszony do danej kategorii nie może w dniu rozpoczęcia konkursu przekroczyć maksymalnej granicy wieku dla kategorii.
 
Uczestnik  przynależący według wieku do niższej kategorii może startować w wyższej kategorii.
 
Uczestnik należący do wyższej kategorii nie może startować w niższej kategorii.
 
Startujący może zgłaszać się w danej specjalności tylko w jednej kategorii.
 
 
Zgłoszenie
 
Uczestnik powinien wysłać wypełnione zgłoszenie elektronicznie, będzie ono aktywne od 1 listopada 2022 (od godziny 8:00)
 
Ostateczny termin oddawania zgłoszeń jest 31 stycznia 2023 (o godzine 12:00). Wniosek musi być wypełniony we wszystkich punktach.
 
Odbiór każdego zgłoszenia zostanie ponownie potwierdzony emailem probohemia@jsme.jko.cz . (Jeśli nie otrzymają państwo potwierdzenia w ciągu trzech dni, prosimy o sprawdzenie pod wymienionymi kontaktami, czy zgłoszenie zostało doręczone!)
 
Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia wniosku z powodu braku miejsca!
 
 
Wymagane załączniki
Kopię dokumentu wskazującego datę urodzenia (kopia karty ubezpieczenia, legitymacji szkolnej, zaświadczenie szkoły, itp.). Dokumenty te można wysłać jako załącznik do zgłoszenia lub przez e-mail na adres probohemia@jsme.jko.cz
Państwa dane przetwarzamy zgodnie z Polityką prywatności.
Wymagane załączniki muszą być wysyłane do dnia 31 stycznia 2023.
Załączników nie oddajemy.
Jeśli zgłoszenie i załączniki nie posiadają wymaganych informacji, to nie zostaną zaakceptowane przez organizatora.
 
Opłata za uczestnictwo - uczestnicy z Czech
 
0. kategoria:    500,-Kč
1. kategoria:    500,-Kč
2. kategoria:    800,-Kč
3. kategoria:    1000,-Kč
4. kategoria:    1000,-Kč
 
Uczestnicy z Czech zapłacą opłatę przelewem:
 
Československá obchodní banka, a.s.
Nazwa konta: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Numer konta: 373548933/0300
Symbol zmienny: 423 i data urodzenia (ddmmrr)
(př. nar. 1. 6. 2009 = v.s. 423010609)
 
Opłatę należy wnieść przed upływem terminu składania zgłoszeń, do 31. 1. 2023.
W polu tekstowym opłaty należy podać nazwisko uczestnika konkursu.  
 
Opłata za udział w konkursie nie podlega zwrotowi.
 
Opłata za uczestnictwo - uczestnicy z zagranicy
 
w kategorii 0 oraz 1               22 euro
w kategorii 2                          34 euro
w kategorii 3 oraz 4               43 euro
 
Uczestnicy z zagranicy zapłacą opłatę przelewem:
 
Waluta: EUR
Nazwa: JANACKOVA KONZERVATOR
IBAN: CZ14 0300 0000 0003 0227 1527
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
Symbol wariabilny: 423 oraz data urodzenia uczestnika w formacie – ddmmrr
(przyklad: 1. 6. 2009 = v.s. 423010609)
Opłatę należy wnieść przed upływem terminu składania zgłoszeń, do 31. 1. 2023.
W polu tekstowym opłaty należy podać nazwisko uczestnika konkursu.  
 
Opłata za udział w konkursie nie podlega zwrotowi.
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko uczestnika
Wszystkie koszty podróży i zakwaterowania uczestnicy pokrywają sobie sami.
Kategorie, limity czasu, repertuar:
 
Gra na instrumentach dętych drewianych:
Konkurs w zakresie instrumentów dętych jest wypisany dla instrumentów: flet, fagot, obój, klarnet, saksofon. Każdy instrument w ramach jednej kategorii będzie oceniany oddzielnie, czyli są oceniani tylko ci uczestnicy konkursu, którzy grają na tym samym instrumencie.
 
Kategorie                            /                         Limit czasowy
1. kategoria:    do 12 lat włącznie                    3 – 5 min.
2. kategoria:    do 15 lat włącznie                    6 – 9 min.
3. kategoria:    do 18 lat włącznie                  10 – 12 min.
4. kategoria:    do 21 lat włącznie                  13 – 15 min. 
 
Repertuar konkursowy musi zawierać jeden utwór czeskiego kompozytora w zakresie co najmniej jednej trzeciej limitu występu konkursowego. Utwór ten zostanie wykonany w kolejności jako pierwszy.
Kolejne utwory uzupełniające limit czasowy są dowolne.
 
W przypadku pierwszej kategorii jest wystarczający jeden utwór czeskiego kompozytora, mieszczący się we wskazanym limicie czasowym
 
Transkrypcje są dozwolone. Nie jest wymagane wykonywanie utworów na pamięć.
 
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.
 
 
Gra na fortepianie:
Kategorie                               /                      Limit czasowy
0. kategoria:    do 8 lat włącznie                      4 – 6 min.
1. kategoria:    do 11 lat włącznie                    7 – 9 min.
2. kategoria:    do 14 lat włącznie                  12 – 14 min.
3. kategoria:    do 17 lat włącznie                  15 – 17 min.
 
Repertuar konkursu:
0. i 1. kategoria: - jeden utwór epoki klasycyzmu czeskiego
    - co najmniej jeden utwór czeskiego kompozytora innej epoki
 
2. kategoria:    - jeden utwór epoki klasycyzmu czeskiego
                       - co najmniej jeden utwór czeskiego kompozytora innej epoki
 
3. kategoria:   - utwór obowiązkowy: Bohuslav Martinů – Etudy a polky (jeden utwór do wyboru)
                       - jeden poważny utwór klasycyzmu czeskiego w zakresie
                       - co najmniej jeden utwór czeskiego kompozytora innej epoki
 
Cały program należy wykonać na pamięć. Repertuar konkursowy może zostać dopełniony do limitu czasowego przez dowolny utwór, który jednak będzie wykonywany w kolejności po utworach obowiązkowych z danej kategorii.
 

Skrzypce:
Kategoria                           /                          Limit czasowy
1. kategoria:    do 10 let włącznie                    5 – 10 min.
2. kategoria:    do 13 let włącznie                  11 – 12 min.
3. kategoria:    do 16 let włącznie                  13 – 15 min.
4. kategoria:    do 20 let włącznie                  16 – 20 min.
 
Utwory obowiązkowe:
 
1. kategoria:    Bohuslav Martinů – Intermezzo č. 1 a č. 2
2. kategoria:    Antonín Dvořák: Romantické kusy pro housle a klavír op. 75 – č. 1 a 2 (powtórz tylko pierwsze powtórzenie)
3. kategoria:    Josef Suk: Čtyři kusy pro housle a klavír op. 17 – Burleska
4. kategoria:    Antonín Dvořák: Mazurek op. 49 pro housle a klavír
 
Utwór obowiązkowy musi być wykonany w kolejności jako pierwszy i powinien być podany w formularzu zgłoszeniowym.
Repertuar konkursowy powinien zawierać, oprócz obowiązkowych utworów, również kolejne utwory według własnego wyboru a jednocześnie należy dotrzymać dolną granicę limitu czasowego.
Transkrypcje utworów nie są dozwolone.
Utwory należy wykonywać na pamięć.
 
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.
 
Wiolonczela:
Kategoria                          /                           Limit czasowy
1. kategoria:    do 10 let włącznie                    5 – 10 min.
2. katagoria:    do 13 let włącznie                  11 – 15 min
3. kategoria:    do 16 let włącznie                  13– 15 min.
4. kategoria:    do 20 let włącznie                  16 – 20 min. 
Repertuar konkursowy musi zawierać jeden utwór czeskiego kompozytora w zakresie co najmniej jednej trzeciej limitu czasowego występu (utwór ten należy wykonać w kolejności jako pierwszy i powinien być podany w zgłoszeniu) oraz kolejne utwory według własnego wyboru a jednocześnie należy dotrzymać dolną granicę limitu czasowego.
Transkrypcje utworów nie są dozwolone.
Utwory należy wykonywać na pamięć.
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.
 
Altówka, kontrabas:
Kategoria                          /                          Limit czasowy
3. kategoria:    do 17 let wlącznie                  10 – 15 min.
4. kategoria:    do 21 let włacznie                  16 – 20 min.
 
Repertuar konkursowy powinien zawierać jeden utwór czeskiego kompozytora w zakresie co najmniej jednej trzeciej limitu czasowego występu (utwór ten należy wykonać w kolejności jako pierwszy i powinien być podany w formularzu zgłoszeniowym) oraz kolejne utwory według własnego wyboru a jednocześnie należy dotrzymać dolną granicę limitu czasowego.
Transkrypcje utworów są dozwolone.
Utwory należy wykonywać na pamięć.
 
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniament fortepianowy. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania
 
 
Gra na organach:
Konkurs jest przeznaczony dla uczinów szkół muzycznych I i II stopnia.
Uczestnik konkursu zgłoszony w danej kategorii nie może w dniu rozpoczęcia konkursu przekroczyć limit wiekowy swojej kategorii.
Organizator konkursu zapewnia registratora. Uczestnik konkursu może przyjechać z własnym registratorem, który koszty podróży oraz zakwaterowania pokrywa sobie sam.
Do konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 14 uczestników w każdej kategorii, decydować będzie kolejność zgłoszeń. Akceptacja lub nieprzyjęcie formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane na e-mail określony w formularzu zgłoszenia.
 
 Kategorie                          /                           Limit czasowy
2. kategoria:    do 16 lat włącznie                  10 – 15 min.
3. kategoria:    do 19 lat włącznie                  16 – 20 min.
4. kategoria:    do 22 lat włącznie                  21 – 25 min.
 
Repertuar konkursowy:
Repertuar konkursowy dla 2. kategorii musi zawierać utwór obowiązkowy oraz dowolne utwory, które zmieszczą się w ramach limitu czasowego.
Repertuar konkursowy dla 3. i 4. kategorii musi zawierać utwór obowiązkowy, jeden utwór w formie triwej oraz dowolne utwory, które zmieszczą się w ramach limitu czasowego.

 
Utwory obowiązkowe: 
2. kategoria: Robert Führer – Preludium No. 5 (Sechs Pastoral Präludien – 2-te Folge)
3. kategoria: Antonín Dvořák – Preludium a moll z B 302
4. kategoria: Leoš Janáček – Adagio II (Dvě skladby pro varhany/Dwa utwory na organy)
 

 
Śpiew:
Kategorie                                /                      Limit czasowy
0. kategoria:    do 8 lat włącznie                      3 – 4 min.
1. kategoria:    do 11 lat włącznie                    5 – 6 min.
2. kategoria:    do 14 lat włącznie                    7 – 8 min.
3. kategoria:    do 17 lat włącznie                   9 – 10 min.
4. kategoria:    do 20 lat włącznie                  11 – 12 min.
 
Repertuar konkursowy:
 
0. kategoria     pieśni o różnym charakterze
1. kategoria     pieśni o różnym charakterze, z tego jedna pieśń czeskiego autora
2. kategoria     2 pieśni ludowe, w tym 1 pieśń Leoša Janaczka ze zbioru Ukvalská lidová poesie v písních oraz co najmniej dwie pieśńi sztuczne /nieludowe/

3. kategoria     pieśń Bohuslava Martinů ze zbioru Nový Špalíček
                        pieśń ludowa Leoša Janaczka ze zbioru Slezské písně / Silesian Songs,
                        1 utwór wokalny z okresu renesansu lub baroku
                        1 utwór kompozytora czeskiego klasycyzmu
 
4. kategoria     1 utwór wokalny z okresu renesansu lub baroku
                        jeden utwór wokalny okresu czeskiego klasycyzmu
                        jeden utwór wokalny okresu romantyzmu
                        jeden utwór wokalny XX wieku z rodzinnego kraju uczestnika

Utwory są śpiewane bez dodatkowych poprawek, w oryginalnych tonacjach.
Repertuar konkursowy może zostać dopełniony do limitu czasowego dowolnym utworem, który może zostać wykonywany w kolejności po wskazanych utworach w danej kategorii.
Utwory należy śpiewać z pamięci.
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.
 

Regulamin konkursu:
 
Uczestnicy we wszystkich dyscyplinach i kategoriach rywalizować będą w porządku alfabetycznym według nazwiska.
 
Organizator lub przewodniczący jury w porozumieniu z organizatorem może ze względów organizacyjnych lub innych poważnych powodów podjąć decyzję o zmianie kolejności uczestników.
 
Uczestnik konkursu zobowiązany jest do stawienia się w odpowiednim czasie, przed rozpoczęciem konkursu do właściwej sali, gdzie odbywa się konkurs.
 
Jeżeli uczestnik konkursu nie pojawi się na konkursie w odpowiednim czasie, zostanie wykluczony z konkursu. Przewodniczący jury może na wniosek jury w uzasadnionym przypadku zdecydować, że uczestnik może nadal brać udział w konkursie.
Gra uczestnika konkursu  musi być zgodna z dolnym końcem limitu czasu.
Jeśli uczestnik nie dotrzyma dolnej granicy limitu czasu, będzie dyskwalifikowany. Liczy się tylko czysty czas repertuaru konkursowego.
Jeśli występy konkursowe przekroczą górną granicę limitu czasu, jury może zakonczyć występ uczestnika. To nie ma wpływu na liczbę punktów konkursowych i ostateczny wynik.
 
Przewodniczący i członkowie jury są powoływani przez organizatora.
 
Każdą dyscyplinę ocenia odpowiednie jury złożone z przewodniczącego, czterech lub sześciu sędziów i sekretarza. W przypadku dużej liczby zgłoszeń w zakresie gry na instrumentach dętych drewianych będą pracować jednocześnie dwie komisje (1 jury – flet, fagot, obój, 2 jury - klarnet, saksofon).
 
Sekretarze nie mają prawa przyznawania punktów, ich praca ma charakter organizacyjny.
 
Jury będzie  pracować równolegle.
 
O zajęciu miejsca decyduje liczba uzyskanych punktów.
 
Ocena poszczególych występów jest od 1 do 25 punktów. Jurorzy nie przyznają punktów swoim uczniom lub osobom bliskim oraz uczestnikom, u których nie słyszeli całości występu konkursowego.  
 
Suma jest dzielona przez liczbę punktujących sędziów, osiągnięty średni wynik oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.
 
Przewodniczący jury ogłosi absolutnego zwycięzcę w każdej dyscyplinie. (W przypadku instrumentów dętych drewnianych każde jury wyłoni jednego absolutnego zwycięzcę) Częścią nagrody jest nagroda finansowa, a nagrodzony ma obowiązek wystąpić bez wynagrodzenia na Koncercie Laureatów. Data koncertu zostanie dokładnie określona do rozpoczęcia konkursu.
 
Ponadto jury przyznaje w każdej kategorii 1., 2. i 3. nagrodę oraz, w stosownych przypadkach, wyróżnienie.
 
Uczestnik, który otrzyma 1. nagrodę, otrzymuje również tytuł laureata.
 
W przypadku remisu lub niewielkiej różnicy punktów jury może przyznać nagrodę lub wyróżnienie większej liczbie uczestników.
 
W przypadku nieosiągnięcia pożądanego limitu punktów lub w przypadku, kiedy interpretacje utworu nie są na odpowiednim poziomie, jury ma prawo do nieprzyznania nagrody lub nie ogłoszenia absolutnego zwycięzcy.
 
Wszyscy laureaci otrzymają dyplom.
 
Wszelkie spory rozwiązuje wyznaczony przedstawiciel organizatora.


Jeśli jury uzna, że uczestnik konkursu poważnie naruszył warunki konkursu lub regulamin konkursu, może zostać wykluczony z konkursu.
 
Zasady te są wiążące dla wszystkich jurorów.


Występy konkursowe we wszystkich kategoriach są otwarte dla publiczności.


Gra z ksera materiału muzycznego podczas publicznych występów jest naruszeniem praw autorskich i uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne sankcje prawne.
 
 
Zgoda:
Poprzez podanie zgłoszenia i udział w konkursie daje uczestnik (lub opiekun prawny) organizatorom zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z jego udziałem w konkursie
na przeprowadzenie dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej podczas konkursu oraz ewentualnych występów koncertowych i późniejszego wykorzystania do prezentacji lub promowania konkursu.
 
Praw autorskich dotyczących sporządzenia zapisu audiowizualnego nie można dochodzić.
Sporządzanie innych zapisów audiowizualnych nie jest dozwolone.
 
Warunki Konkursu oraz Regulamin Konkursu są publikowane w języku czeskim, angielskim i polskim.
W przypadku sporu zobowiązujący jest tekst czeski.
 
Wysłanie zgłoszenia do konkursu stanowi akceptację  zgodę z przetwarzaniem danych osobowych w związku z jego udziałem w konkursie, warunków i zasad konkursowych.
 
 
Dokument do pobrania TUTAJ