Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

21.4.2024 / Přihlášení

Pro Bohemia 2024 - Časové harmonogramy / Times schedules

Rámcový časový harmonogram (dle soutěžních dnů, oborů a kategorií)

Time schedule (according to competition days, branches and categories)


Jmenné harmonogramy jednotlivých soutěžních oborů dle kategorií budou zaslány na e-mailové adresy uvedené v přihláškách.
List of contestants in particular categories will be sent to your e-mail addresses stated in the application forms. 


OBOR HRA NA CEMBALO / HARPSICHORD   BALETNÍ SÁL Č. 2
4. - 5. 4. 2024


Čtvrtek / Thursday 4. 4. 2024   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
10:00 hod. cembalo / harpsichord 2. kategorie / 2nd category 14:30 hod.
15:00 hod. cembalo / harpsichord 4. kategorie / 4th category 19:30 hod.
       
       
Pátek / Friday 5. 4. 2024   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
09:00 hod. cembalo / harpsichord 1. kategorie / 1st category 10:45 hod.
12:30 hod. cembalo / harpsichord 3. kategorie / 3rd category 16:00 hod.OBOR HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE ŽESŤOVÉ / BRASS INSTRUMENTS
5. - 7. 4. 2024

 
Lesní roh, trubka / french horn, trumpet – SÁL BEDŘICHA SMETANY

Pátek / Friday 5. 4. 2024   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
12:30 hod. trubka / trumpet 1. kategorie / 1st category 15:00 hod.
15:30 hod. trubka / trumpet 4. kategorie / 4th category 19:30 hod.
       
Sobota / Saturday 6. 4. 2024   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
09:00 hod. trubka / trumpet 2. kategorie / 2nd category 13:00 hod.
14:00 hod. trubka / trumpet 3. kategorie / 3rd category 19:00 hod.
       
Neděle / Sunday 7. 4. 2024   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
09:00 hod. lesní roh / french horn 1. kategorie / 1st category 12:00 hod.
10:00 hod. lesní roh / french horn 2. kategorie / 2nd category 12:00 hod.
       
13:00 hod. lesní roh / french horn 3. kategorie / 3rd category 17:00 hod.
15:00 hod. lesní roh / french horn 4. kategorie / 4th category 17:00 hod.


Tenor, baryton…,trombon, tuba / tenor, baritone …, trombone, tuba
SÁL BOHUSLAVA MARTINŮ

Pátek / Friday 5. 4. 2024   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
14:00 hod. trombon / trombone 4. kategorie / 4th category 17:45 hod.
       
Sobota / Saturday 6. 4. 2024   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
09:00 hod. tenor/baryton… 1. kategorie / 1st category 13:30 hod.
09:25 hod. tenor/baryton… 2. kategorie / 2nd category 13:30 hod.
10:00 hod. tenor/baryton… 4. kategorie / 4th category 13:30 hod.
       
10:40 hod. trombon / trombone 1. kategorie / 1st category 13:30 hod.
14:00 hod. trombon / trombone 2. kategorie / 2nd category 17:45 hod.
       
Neděle / Sunday 7. 4. 2024   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
09:00 hod. trombon / trombone 3. kategorie / 3rd category 13:00 hod.
       
13:30 hod. tuba 1. kategorie / 1st category 16:30 hod.
14:10 hod. tuba 2. kategorie / 2nd category 16:30 hod.
14:45 hod. tuba 3. kategorie / 3rd category 16:30 hod.
15:25 hod. tuba 4. kategorie / 4th category           16:30 hod.


 
OBOR HRA NA VARHANY / ORGAN   SÁL LEOŠE JANÁČKA
6. – 7. 4. 2024   


Sobota / Saturday 6. 4. 2024   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
09:00 hod. varhany / organ 3. kategorie / 3rd category 13:30 hod.
       
13:40 hod. varhany / organ 4. kategorie / 4th category 20:20 hod.
       
Neděle / Sunday 7. 4. 2024   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
09:00 hod. varhany / organ 2. kategorie / 2nd category 15:45 hod.OBOR HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU / RECORDER      BALETNÍ SÁL Č. 2
6. - 7. 4. 2024


Sobota / Saturday 6. 4. 2024   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
09:30 hod. zobcová flétna / recorder 2. kategorie / 2nd category 13:30 hod.
14:00 hod. zobcová flétna / recorder 3. kategorie / 3rd category 19:00 hod.
       
Neděle / Sunday 7. 4. 2024   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
09:00 hod. zobcová flétna / recorder 1. kategorie / 1st category 11:30 hod.
12:30 hod. zobcová flétna / recorder 4. kategorie / 4th category 18:00 hod.OBOR ZPĚV / VOCAL    SÁL ANTONÍNA DVOŘÁKA
5. – 7. 4. 2024


Pátek / Friday 5. 4. 2024   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
13:00 hod. zpěv / vocal        1. kategorie / 1st category 17:30 hod.
       
Sobota / Saturday 6. 4. 2023   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
09:00 hod. zpěv / vocal        3. kategorie / 3rd category 12:00 hod.
       
13:00 hod. zpěv / vocal        2. kategorie / 2nd category 18:30 hod.
       
Neděle / Sunday 7. 4. 2023   VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
      / RESULTS
09:00 hod. zpěv / vocal 0. kategorie / 0 category 13:00 hod.
       
13:30 hod. zpěv / vocal 4. kategorie / 4th category 16:30 hod.