Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

21.4.2024 / Přihlášení

Pro Bohemia 2024 - Organizační informace / Organizational information

ORGANIZAČNÍ INFORMACE
 
 
Registrace soutěžících
 
čtvrtek    4. 4. 2024    od   8:00 hod.    do 18:00 hod.
pátek      5. 4. 2024    od   7:00 hod.    do 20:00 hod.
sobota    6. 4. 2024    od   7:00 hod.    do 20:00 hod.
neděle    7. 4. 2024    od   7:00 hod.    do 16:00 hod.
 
 
Soutěžící jsou povinni se zaregistrovat v dostatečném předstihu, nejpozději 1 hodinu před časem soutěžního výstupu.


Pro účastníky soutěže budou prostory Janáčkovy konzervatoře v Ostravě otevřeny:
 
čtvrtek            4. 4. 2024      od  8:00 hod.    do 22:00 hod.
pátek              5. 4. 2024      od  7:00 hod.    do 22:00 hod.
sobota            6. 4. 2024      od  7:00 hod.    do 22:00 hod.
neděle            7. 4. 2024      od  7:00 hod.    do 20:00 hod.
   
Každý soutěžící je povinen dostavit se k příslušnému soutěžnímu sálu s předstihem dle časového harmonogramu a setrvat v přípravně.
 
Časové harmonogramy uveřejněné na webových stránkách soutěže se mohou do zahájení soutěže měnit. Platné soutěžní harmonogramy budou vyvěšeny v den zahájení soutěže na příslušných soutěžních sálech a centrální nástěnce ve foyeru školy.
 
V případě, že soutěžící nebude v daný čas připraven, bude ze soutěže vyřazen. Předseda poroty může na návrh poroty nebo pořadatele v odůvodněném případě rozhodnout, že soutěžící může v soutěži pokračovat. V tomto případě je soutěžící zařazen na konec soutěžního bloku, případně konec kategorie.
 
Cvičné třídy – budou k dispozici v dostatečném počtu po celou dobu soutěže, na jednotlivých místnostech bude umístěn obor, pro který je učebna určena.
Přednost mají soutěžící, kteří soutěží v ten příslušný den.
 
Akustické zkoušky – před každým časovým blokem proběhnou v sále, kde se soutěž uskuteční, krátké akustické zkoušky pro ty soutěžící, kteří vystoupí v daném časovém bloku – bude je řídit asistent tajemníka příslušného sálu.
 
Úschovna osobních věcí – po celou dobu soutěže bude k dispozici střežená šatna na odložení věcí. Cenné předměty nenechávejte bez dozoru, všechny cvičné třídy budou trvale odemčeny. Za věci odložené mimo centrální šatnu organizátor neručí.
 
Všechny potřebné informace budou průběžně zveřejňovány na informačních tabulích ve foyeru. Ve všech prostorách bude pořadatelská služba, která bude všem zúčastněným podávat informace a průběžně řešit případné situace.
 
 
Případné dotazy k organizaci na tel. č.: 604 742 883 - Pavel Dvořák nebo 739 523 785 - Zlata Mravcová
Záležitosti technického rázu:774 072 589 - Jakub Labor

Pro Bohemia 2024

Organizational Information