Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

16.7.2024 / Přihlášení

Pro Bohemia 2025 - Soutěžní podmínky

Pro Bohemia Ostrava 2025
 
– 23. ročník mezinárodní interpretační soutěže v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje a zpěv

Podmínky soutěže:
 
Soutěž bude probíhat ve dnech 3. – 6. dubna 2025 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
 
Pořadatelem soutěže je Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace.
 
Soutěž se vypisuje pro obory: hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje a zpěv.
 
Soutěž je jednokolová ve všech oborech a kategoriích.
 
Soutěžící přihlášený do dané kategorie nesmí k datu zahájení soutěže překročit horní hranici věkového limitu kategorie.
 
Soutěžící náležící dle věku do nižší kategorie může soutěžit v kategorii vyšší.
 
Soutěžící náležící dle věku do vyšší kategorie nesmí soutěžit v kategorii nižší.
 
Soutěžící se může přihlásit v daném oboru/hře na nástroj pouze do jedné kategorie.
 
Přihlašování
 
Přihláška
K přihlášení slouží elektronická přihláška, která bude aktivní od 1. listopadu 2024 (od 8:00 hodin).
Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2025 (ve 12:00 hodin). Přihláška musí být vyplněna ve všech položkách.
Přijetí každé přihlášky bude do pěti dnů zpětně potvrzeno e-mailem probohemia@jsme.jko.cz .
(V případě, že neobdržíte potvrzení, ověřte si na uvedených kontaktech, zda byla přihláška doručena!
Pozor – první informace z adresy info@jko.cz není potvrzení přijetí, je to oznámení o vytvoření nové přihlášky)
 
Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku z kapacitních důvodů.
 
Povinné přílohy
Potvrzení o datu narození (vyberte: potvrzení školy, průkaz pojištěnce ZP, školní průkaz, občanský průkaz, cestovní doklad apod.).
Tyto dokumenty je možné poslat jako přílohu přihlášky nebo e-mailem na adresu probohemia@jsme.jko.cz
Požadované údaje zpracováváme dle Zásad ochrany osobních údajů.
 
Kopie dokladu o zaplacení soutěžního poplatku.
Tyto dokumenty je možné poslat jako přílohu přihlášky nebo e-mailem na adresu probohemia@jsme.jko.cz .
Požadované údaje zpracováváme dle Zásad ochrany osobních údajů.
 
Požadované přílohy musí být zaslány do uzávěrky přihlášek, tedy do 31. 1. 2025.
Přílohy se nevracejí.
V případě, že přihláška nebude mít požadované náležitosti a přílohy, bude pořadatelem vyřazena.
 
Účastnický poplatek – účastníci z ČR
 
0. kategorie     800,-Kč
1. kategorie     800,-Kč
2. kategorie     1000,-Kč
3. kategorie     1200,-Kč
4. kategorie     1200,-Kč
Soutěžící z ČR uhradí soutěžní poplatek převodem na bankovní účet:
Československá obchodní banka, a.s.
Název účtu: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Číslo účtu: 373548933/0300
Variabilní symbol: 425 a datum narození v požadovaném tvaru (ddmmrr – pouze 6 číslic)
(příklad - nar. 1. 6. 2009 = v.s. 425010609)
 
Poplatek musí být uhrazen do uzávěrky přihlášek, tj. do 31. 1. 2025.
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího.
 
Soutěžní poplatek je nevratný.
 
 
Účastnický poplatek – zahraničí
 
0. kategorie                 35 euro
1. kategorie                 35 euro
2. kategorie                 43 euro
3. kategorie                 52 euro
4. kategorie                 52 euro
Soutěžící ze zahraničí uhradí soutěžní poplatek převodem na bankovní účet:
Československá obchodní banka, a.s.
Název účtu: Janáčkova konzervatoř
IBAN: CZ14 0300 0000 0003 0227 1527
BIC/SWIFT
CEKOCZPP
Měna: EUR
Variabilní symbol: 425 a datum narození v požadovaném tvaru (ddmmrr – pouze 6 číslic)
(příklad - nar. 1. 6. 2009 = v.s. 425010609)
 
Poplatek musí být uhrazen do uzávěrky přihlášek, tj. do 31. 1. 2025.
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno soutěžícího.
 
Soutěžní poplatek je nevratný.
 
Veškeré cestovní výlohy a pobytové náklady si hradí soutěžící sami.

 
Hra na dechové nástroje dřevěné
Soutěž v oboru hra na dechové nástroje dřevěné je vypsána pro nástroje fagot, příčná flétna,  hoboj, klarinet, saxofon.  Každý nástroj v rámci jedné kategorie bude hodnocen zvlášť, tzn., že jsou hodnoceni vždy jen soutěžící hrající na stejný nástroj.  
 
Kategorie                      /                    časový limit:
1. kategorie:    do 12 let včetně          3 – 5 min.
2. kategorie:    do 15 let včetně          6 – 9 min.
3. kategorie:    do 18 let včetně          10 – 12 min.
4. kategorie:    do 21 let včetně          13 – 15 min.
 
Soutěžní repertoár musí obsahovat jednu skladbu českého autora v rozsahu minimálně třetiny časového limitu soutěžního vystoupení. Tato skladba bude provedena jako první.
Další repertoár na doplnění časového limitu je libovolný.
 
V případě 1. kategorie stačí jedna skladba českého autora v požadovaném časovém limitu.
Transkripce skladeb jsou přípustné. Hra zpaměti není podmínkou.
Ve všech kategoriích je třeba dodržet časový limit.
Započítává se čistý soutěžní čas, který je součtem časů jednotlivých přednesených skladeb.
 
Klavírní doprovod pořadatel nezajišťuje. Soutěžící vystoupí se svým klavíristou, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.
 
 
Hra na klavír:
 
Kategorie                    /                       časový limit:
1. kategorie:    do 11 let včetně              7 – 9 min.
2. kategorie:    do 14 let včetně          10 – 12 min.
3. kategorie:    do 17 let včetně          14 – 16 min.
4. kategorie     do 21 let včetně          17 – 20 min.
 
Soutěžní repertoár:
1. kategorie:     nejméně jedna skladba z období českého klasicismu
 nejméně jedna skladba českého skladatele jiného období
 
2. kategorie:    nejméně jedna skladba z období českého klasicismu
 nejméně jedna skladba českého skladatele jiného období
 
3. kategorie:     povinná skladba: 1 etuda Bohuslava Martinů z cyklu Etudy a polky
 jedna závažná skladba českého klasicismu
 nejméně jedna skladba českého skladatele jiného období
 
4. kategorie:     povinná skladba: Antonín Rejcha: Fuga C dur č.15 (Na téma G.F.H.)
 jedna nebo více skladeb českého romantismu
 nejméně jedna skladba českého skladatele jiného období
 
Hra zpaměti je podmínkou.
Povinná skladba v 3. kategorii bude hrána jako první a musí být uvedena v přihlášce.
Ve všech kategoriích je třeba dodržet časový limit. Započítává se čistý soutěžní čas, který je součtem časů jednotlivých přednesených skladeb.
Repertoár ve všech kategoriích lze doplnit skladbou (skladbami) dle vlastního výběru do naplnění časového limitu, která (které) bude (budou) následovat až po skladbách v kategorii určených (mohou to být skladby i ze světového repertoáru).
 

Hra na smyčcové nástroje:
Soutěž v oboru hra na smyčcové nástroje je vypsána pro nástroje: housle, viola, violoncello a kontrabas. Každý nástroj v rámci jedné kategorie bude hodnocen zvlášť, tzn, že jsou hodnoceni vždy jen soutěžící hrající na stejný nástroj.  
 
Housle:
 
Kategorie                     /                     časový limit:
1. kategorie:    do 10 let včetně          5 – 10 min.
2. kategorie:    do 13 let včetně          11 – 12 min.
3. kategorie:    do 16 let včetně          13 – 15 min.
4. kategorie:    do 20 let včetně          16 – 20 min.
 
Povinné skladby:
1. kategorie:    Bohuslav Martinů: Intermezzo č. 1 a č. 2 
2. kategorie:    Antonín Dvořák: Romantické kusy pro housle a klavír op. 75 – č. 1 a 2
                                                    (opakovat jen 1. repetici)
3. kategorie:    Josef Suk: Čtyři kusy pro housle a klavír op. 17 – Burleska
4. kategorie:    Antonín Dvořák: Mazurek op. 49 pro housle a klavír
Povinná skladba se hraje jako první, musí být uvedena v přihlášce.
Soutěžní repertoár musí obsahovat mimo povinné skladby libovolné skladby do časového limitu.
Transkripce skladeb nejsou přípustné.
Hra zpaměti je podmínkou.
Ve všech kategoriích je třeba dodržet časový limit. Započítává se čistý soutěžní čas, který je součtem časů jednotlivých přednesených skladeb.
 
Klavírní doprovod pořadatel nezajišťuje. Soutěžící vystoupí se svým klavíristou, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.
 
Violoncello:
 
Kategorie                     /                     časový limit:
1. kategorie:    do 10 let včetně          5 – 10 min.
2. kategorie:    do 13 let včetně          11 – 12 min.
3. kategorie:    do 16 let včetně          13 – 15 min.
4. kategorie:    do 20 let včetně          16 – 20 min. 
 
Soutěžní repertoár musí obsahovat jednu skladbu českého autora v rozsahu minimálně třetiny časového limitu soutěžního vystoupení (tato skladba bude provedena jako první a musí být uvedena v přihlášce) a dále libovolné skladby do časového limitu.
Transkripce skladeb nejsou přípustné.
Hra zpaměti je podmínkou.
Ve všech kategoriích je třeba dodržet časový limit. Započítává se čistý soutěžní čas, který je součtem časů jednotlivých přednesených skladeb.
 
Klavírní doprovod pořadatel nezajišťuje. Soutěžící vystoupí se svým klavíristou, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.
 
 
Viola, kontrabas:
 
Kategorie                     /                     časový limit:
3. kategorie:    do 17 let včetně          10 – 15 min.
4. kategorie:    do 21 let včetně          16 – 20 min.
 
Soutěžní repertoár musí obsahovat jednu skladbu českého autora v rozsahu minimálně třetiny časového limitu soutěžního vystoupení (tato skladba bude provedena jako první a musí být uvedena v přihlášce) a dále libovolné skladby do časového limitu.
Transkripce skladeb jsou přípustné.
Hra zpaměti je podmínkou.
Ve všech kategoriích je třeba dodržet časový limit. Započítává se čistý soutěžní čas, který je součtem časů jednotlivých přednesených skladeb.
 
Klavírní doprovod pořadatel nezajišťuje. Soutěžící vystoupí se svým klavíristou, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.
 
 
Zpěv:
 
Kategorie                   /                       časový limit:
 
0. kategorie:    do 8 let včetně            3 – 4 min.
1. kategorie:    do 11 let včetně           5 – 6 min
2. kategorie:    do 14 let včetně          7 – 8 min.
3. kategorie:    do 17 let včetně          9 – 10 min.
4. kategorie:    do 20 let včetně          11 – 12 min.
 
Soutěžní repertoár:
0. kategorie     libovolné písně odlišného charakteru,
1. kategorie     libovolné písně odlišného charakteru, z toho 1 píseň českého autora a nejméně 2 písně s fixním klavírním doprovodem,
2. kategorie     2 lidové písně, z toho 1 píseň Leoše Janáčka ze sbírky „Moravská lidová poesie v písních“, dále 2 umělé písně,
3. kategorie     1 lidová píseň ze sbírky Bohuslava Martinů „Nové slovenské písně“,
                        1 umělá píseň,
                        1 vokální skladba barokní,
                        1 umělá vokální skladba autora českého klasicismu,
4. kategorie     1 vokální skladba barokní, 1 vokální skladba českého klasicismu, 1 vokální skladba romantická, 1 vokální skladba 20. století ze země soutěžícího


Soutěžní skladby se zpívají neupravené, v originálních tóninách.
Repertoár lze doplnit skladbou (skladbami) dle vlastního výběru do naplnění časového limitu, která (které) bude (budou) následovat až po skladbách v kategorii určených.
Zpěv zpaměti je podmínkou.
Ve všech kategoriích je třeba dodržet časový limit. Započítává se čistý soutěžní čas, který je součtem časů jednotlivých přednesených skladeb.
 
Klavírní doprovod pořadatel nezajišťuje. Soutěžící vystoupí se svým klavíristou, který si veškeré cestovní a pobytové náklady hradí sám.
 
 
Soutěžní řád:
 
Soutěžící ve všech oborech a kategoriích budou soutěžit v abecedním pořadí dle příjmení.
Pořadatel, nebo předseda poroty po dohodě s pořadatelem může z organizačních, nebo jiných závažných důvodů rozhodnout o změně soutěžního pořadí.
Soutěžící je povinen se dostavit v příslušném čase, uvedeném před zahájením soutěže, před příslušný sál, kde se soutěž koná.
Nedostaví-li se soutěžící k soutěžnímu vystoupení v odpovídajícím čase, je ze soutěže vyřazen. Předseda poroty může na návrh poroty nebo pořadatele v odůvodněném případě rozhodnout, že soutěžící může v soutěži pokračovat.
Soutěžící musí dodržet spodní hranici časového limitu. Jestliže soutěžící nedodrží spodní hranici časového limitu, bude diskvalifikován. Započítává se pouze čistý čas soutěžního repertoáru.
Pokud soutěžní vystoupení překročí horní hranici časového limitu, může být porotou ukončeno. To však nemá vliv na bodové hodnocení.
Předsedy porot, porotce a tajemníky jmenuje pořadatel soutěže.
Každý obor bude hodnotit příslušná odborná porota složená z předsedy a čtyř porotců. V případě velkého počtu přihlášených v oboru hra na dechové nástroje dřevěné budou pracovat souběžně dvě poroty (1. porota – hra na fagot, flétnu a hoboj, 2. porota – hra na klarinet a saxofon).
Tajemníci nemají bodovací právo, náplň jejich práce má organizační charakter.
Poroty budou pracovat souběžně.
O celkovém umístění rozhoduje dosažený počet bodů.
Hodnocení jednotlivých vystoupení je od 1 – 25 bodů, přičemž porotce neboduje svého žáka nebo osobu blízkou a v případě, že neslyšel soutěžní výkon v celém rozsahu. Porota je usnášení schopná v minimálním počtu čtyř porotců.
Součet se dělí počtem bodujících porotců, dosažený průměr bodů se počítá na dvě desetinná místa.
Soutěžící ocenění 1. cenou získávají titul laureáta.
Dále porota udělí v každé kategorii 1., 2. a 3. cenu a případně čestná uznání.
V případě shody nebo těsného rozdílu počtu dosažených bodů může porota udělit cenu nebo čestné uznání více soutěžícím.
V případě, že nebude dosažen požadovaný bodový limit, nebo že soutěžní výkony nebudou odpovídající kvality, má porota právo cenu neudělit, případně absolutního vítěze nevyhlásit.
Všichni ocenění soutěžící obdrží diplom.
Předseda poroty v každém oboru vyhlásí po ukončení celé soutěže absolutního vítěze příslušného oboru. S tímto oceněním je spojena i finanční odměna. (V případě dechových nástrojů dřevěných určí každá porota jednoho absolutního vítěze)  
Porotou vybraní ocenění soutěžící vystoupí na veřejném koncertě v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka. Termín koncertu bude znám v době zahájení soutěže.
V rámci jednotlivých soutěžních oborů mohou být uděleny i speciální ceny pro konkrétní obor. Ty budou případně zveřejněny v soutěžním katalogu
Případné neshody řeší pověřený zástupce pořadatele.
Rozhodne-li porota, že soutěžící porušil závažným způsobem podmínky soutěže nebo soutěžní řád, bude ze soutěže vyloučen.
Tyto zásady jsou závazné pro všechny poroty.
Soutěžní vystoupení ve všech kategoriích jsou veřejná.
Při veřejné produkci je hra z kopie notového materiálu v rozporu s autorským zákonem a soutěžící na sebe přebírá veškerou zodpovědnost za případné právní sankce.
 
 
Souhlas:
 
Podáním přihlášky a účastí v soutěži dává přihlašovaný (nebo zákonný zástupce přihlašovaného) souhlas pořadateli se zpracováním osobních údajů v souvislosti s jeho účastí v soutěži, s pořizováním audiovizuální dokumentace a fotodokumentace soutěžního, případně i koncertního vystoupení a jeho následného využití pro prezentaci či propagaci soutěže.
Autorská práva související s tímto využitím záznamu nelze uplatnit.
Pořizování jiných audiovizuálních záznamů není dovoleno.
Podmínky soutěže a soutěžní řád jsou vydány v českém, polském a anglickém jazyce.
V případě sporu platí jako autentický text český.
 
Odeslání přihlášky do soutěže je považováno za souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s jeho účastí v soutěži, se soutěžními podmínkami a soutěžním řádem.
 
Dokument ke stažení ZDE