Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

16.7.2024 / Přihlášení

Pro Bohemia 2025 - Warunki i Regulamin konkursu

Pro Bohemia Ostrawa 2025
 
23. Międzynarodowy Konkurs Interpretacji Muzycznej w zakresie gry na instrumentach dętych drewnianych, gry na fortepianie,  gry na instrumentach smyczkowych oraz śpiewu
 
Warunki konkursu:
 
Konkurs odbędzie się w dniach 3 – 6 kwietnia 2025 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.
 
Organizator konkursu: Janáčkova konzervatoř w Ostrawie, organizacja użyteczności publicznej
 
Konkurs jest otwarty w dyscyplinach: gra na klawesynie, gra na instrumentach dętych blaszanych, gra na organach, gra na flecie prostym i śpiew.
 
Konkurs ma jeden etap we wszystkich dyscyplinach i kategoriach.
 
Uczestnik zgłoszony do danej kategorii nie może w dniu rozpoczęcia konkursu przekroczyć maksymalnej granicy wieku dla kategorii.
 
Uczestnik  przynależący według wieku do niższej kategorii może startować w wyższej kategorii.
 
Uczestnik należący do wyższej kategorii nie może startować w niższej kategorii.
 
Startujący może zgłaszać się w danej specjalności / grze na instrumencie tylko w jednej kategorii.
 
 
Zgłoszenie
 
Uczestnik powinien wysłać wypełnione zgłoszenie elektronicznie, będzie ono aktywne od 1 listopada 2024 (od godziny 8:00) Ostateczny termin oddawania zgłoszeń jest 31 stycznia 2025 (o godzine 12:00). Wniosek musi być wypełniony we wszystkich punktach.
Odbiór każdego zgłoszenia zostanie ponownie potwierdzony do pięciu dni emailem probohemia@jsme.jko.cz . (Jeśli nie otrzymają państwo potwierdzenia, prosimy o sprawdzenie pod wymienionymi kontaktami, czy zgłoszenie zostało doręczone!
Uwagapierwsza informacja z adresu info@jko.cz nie jest potwierdzeniem przyjęcia, jest to tylko powiadomienie o utworzeniu nowego zgłoszenia)
 
Wymagane załączniki
Kopia dokumentu wskazującego datę urodzenia (wybierz: zaświadczenie szkoły, kopia karty ubezpieczenia, legitymacji szkolnej, dowód osobisty, paszport, itp.).
 
Kopia zaswiadczenia o wniesieniu opłaty startowej.
 
Dokumenty te można wysłać jako załącznik do zgłoszenia lub przez e-mail na adres probohemia@jsme.jko.cz
Państwa dane przetwarzamy zgodnie z Polityką prywatności.
Wymagane załączniki muszą zostać wysyłane do dnia 31 stycznia 2025.
Załączników nie oddajemy.
Jeśli zgłoszenie i załączniki nie posiadają wymaganych informacji, to nie zostaną zaakceptowane przez organizatora.
 
Opłata za uczestnictwo - uczestnicy z Czech
 
0. kategoria:           800,-Kč
1. kategoria:           800,-Kč
2. kategoria:           1000,-Kč
3. kategoria:           1200,-Kč
4. kategoria:           1200,-Kč
 
Uczestnicy z Czech zapłacą opłatę przelewem:
 
Československá obchodní banka, a.s.
Nazwa konta: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
Numer konta: 373548933/0300
Symbol zmienny: 425 i data urodzenia (ddmmrr – tylko 6 numerów)
(př. nar. 1. 6. 2009 = v.s. 425010609)
 
Opłatę należy wnieść przed upływem terminu składania zgłoszeń, do 31. 1. 2025.
W polu tekstowym opłaty należy podać nazwisko uczestnika konkursu.  
 
Opłata za udział w konkursie nie podlega zwrotowi.
 
Opłata za uczestnictwo - uczestnicy z zagranicy
 
w kategorii 0                                 35 euro
w kategorii 1                                 35 euro
w kategorii 2                                 43 euro
w kategorii 3                                 52 euro
w kategorii 4                                 52 euro
Uczestnicy z zagranicy zapłacą opłatę przelewem:
 
Waluta: EUR
Nazwa: JANACKOVA KONZERVATOR
IBAN: CZ14 0300 0000 0003 0227 1527
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
Symbol wariabilny: 425 oraz data urodzenia uczestnika w formacie – ddmmrr (tylko 6 numerów)
(przyklad: 1. 6. 2009 = v.s. 425010609)
 
Opłatę należy wnieść przed upływem terminu składania zgłoszeń, do 31. 1. 2025.
W polu tekstowym opłaty należy podać nazwisko uczestnika konkursu.  
 
Opłata za udział w konkursie nie podlega zwrotowi.
Wszystkie koszty podróży i zakwaterowania uczestnicy pokrywają sami.


Kategorie, limity czasu, repertuar:
 
Gra na instrumentach dętych drewianych:
 
Konkurs w zakresie instrumentów dętych jest wypisany dla instrumentów: flet, fagot, obój, klarnet, saksofon. Każdy instrument w ramach jednej kategorii będzie oceniany oddzielnie, czyli są oceniani tylko ci uczestnicy konkursu, którzy grają na tym samym instrumencie.
 
Kategorie                            /                         Limit czasowy
1. kategoria:           do 12 lat włącznie                  3 – 5 min.
2. kategoria:           do 15 lat włącznie                  6 – 9 min.
3. kategoria:           do 18 lat włącznie                  10 – 12 min.
4. kategoria:           do 21 lat włącznie                  13 – 15 min. 
 
Repertuar konkursowy musi zawierać jeden utwór czeskiego kompozytora w zakresie co najmniej jednej trzeciej limitu występu konkursowego. Utwór ten zostanie wykonany w kolejności  jako pierwszy.
Dodatkowy repertuar uzupełniający limit czasowy jest dowolny.
 
W przypadku I kategorii wystarczy jedna kompozycja czeskiego autora w wymaganym terminie.
Dozwolone są transkrypcje utworów. Gra z pamięci nie jest wymagana.
 
We wszystkich katogoriach należy dotrzymać limit czasowy. Do zawodów liczony jest czas netto, będący sumą czasów poszczególnych wykonanych utworów.
 
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.
 
 
 
Gra na fortepianie:
 
Kategorie                               /                      Limit czasowy
1. kategoria:           do 11 lat włącznie                  7 – 9 min.
2. kategoria:           do 14 lat włącznie                  10 – 12 min.
3. kategoria:           do 17 lat włącznie                  14 – 16 min.
4. kategoria            do 21 lat włącznie                  17 – 20 min.
 
  
Repertuar konkursu:
 
1. kategoria: jeden utwór epoki klasycyzmu czeskiego
                     co najmniej jeden utwór czeskiego kompozytora innej epoki
 
2. kategoria: jeden utwór epoki klasycyzmu czeskiego
                    - co najmniej jeden utwór czeskiego kompozytora innej epoki
 
3. kategoria:- utwór obowiązkowy: Bohuslav Martinů – Etudy a polky (jeden utwór do wyboru)
                    - jeden poważny utwór klasycyzmu czeskiego w zakresie
                    - co najmnięj jeden utwór czeskiego kompozytora innej epoki

4. kategoria: - utwór obowiązkowy: Antonín Rejcha: Fuga C dur nr 15 (na temat G.F.H.
                     - jeden lub wiacej utwórov czeskiego romantyzmu
                     - co najmnięj jeden utwór czeskiego kompozytora innej epoki
  
Cały program należy wykonać na pamięć.
Utwór obowiązkowy w 3 katagorii musi być wykonany w kolejności jako pierwszy i powinien być podany w formularzu zgłoszeniowym.

Repertuar konkursowy może zostać dopełniony do limitu czasowego przez dowolny utwór, który jednak będzie wykonywany w kolejności po utworach obowiązkowych z danej kategorii (mogą to być również kompozycje z repertuaru światowego). 
We wszystkich katogoriach należy dotrzymać limit czasowy. Do zawodów liczony jest czas netto, będący sumą czasów poszczególnych wykonanych utworów.
 
 Gra na instrumentach smyczkowych:
Konkurs w zakresie gry na instrumentach smyczkowych ogłasza się na następujące instrumenty: skrzypce, altówkę, wiolonczelę i kontrabas.
Każdy instrument w ramach jednej kategorii będzie oceniany oddzielnie, czyli są oceniani tylko ci uczestnicy konkursu, którzy grają na tym samym instrumencie 
Skrzypce:
 Kategoria                           /                          Limit czasowy
1. kategoria:           do 10 let włącznie                    5 – 10 min.
2. kategoria:           do 13 let włącznie                  11 – 12 min.
3. kategoria:           do 16 let włącznie                  13 – 15 min.
4. kategoria:           do 20 let włącznie                  16 – 20 min.
 
Utwory obowiązkowe:
 
1. kategoria:           Bohuslav Martinů – Intermezzo č. 1 a č. 2
2. kategoria:           Antonín Dvořák: Romantické kusy pro housle a klavír op. 75 – č. 1 a 2
                                                    (opakovat jen 1. repetici)
3. kategoria:           Josef Suk: Čtyři kusy pro housle a klavír op. 17 – Burleska
4. kategoria:           Antonín Dvořák: Mazurek op. 49 pro housle a klavír
 
Utwór obowiązkowy musi być wykonany w kolejności jako pierwszy i powinien być podany w formularzu zgłoszeniowym.
Repertuar konkursowy powinien zawierać, oprócz obowiązkowych utworów, również kolejne utwory według własnego wyboru a jednocześnie należy dotrzymać dolną granicę limitu czasowego.
Transkrypcje utworów nie są dozwolone.
Utwory należy wykonywać na pamięć.
 
We wszystkich katogoriach należy dotrzymać limit czasowy. Do zawodów liczony jest czas netto, będący sumą czasów poszczególnych wykonanych utworów.
 
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.
 
 
Wiolonczela:
 
Kategoria                          /                           Limit czasowy
1. kategoria:           do 10 let włącznie                    5 – 10 min.
2. katagoria:           do 13 let włącznie                  11 – 15 min
3. kategoria:           do 16 let włącznie                  13– 15 min.
4. kategoria:           do 20 let włącznie                  16 – 20 min. 
Repertuar konkursowy musi zawierać jeden utwór czeskiego kompozytora w zakresie co najmniej jednej trzeciej limitu czasowego występu (utwór ten należy wykonać w kolejności jako pierwszy i powinien być podany w zgłoszeniu) oraz kolejne utwory według własnego wyboru a jednocześnie należy dotrzymać dolną granicę limitu czasowego.
Transkrypcje utworów nie są dozwolone.
Utwory należy wykonywać na pamięć.
 
We wszystkich katogoriach należy dotrzymać limit czasowy. Do zawodów liczony jest czas netto, będący sumą czasów poszczególnych wykonanych utworów.
 
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.
 
Altówka, kontrabas:
 
Kategoria                          /                          Limit czasowy
3. kategoria:           do 17 let wlącznie                  10 – 15 min.
4. kategoria:           do 21 let włacznie                  16 – 20 min.
 
Repertuar konkursowy powinien zawierać jeden utwór czeskiego kompozytora w zakresie co najmniej jednej trzeciej limitu czasowego występu (utwór ten należy wykonać w kolejności jako pierwszy i powinien być podany w formularzu zgłoszeniowym) oraz kolejne utwory według własnego wyboru a jednocześnie należy dotrzymać dolną granicę limitu czasowego.
Transkrypcje utworów są dozwolone.
Utwory należy wykonywać na pamięć.
 
We wszystkich katogoriach należy dotrzymać limit czasowy. Do zawodów liczony jest czas netto, będący sumą czasów poszczególnych wykonanych utworów.
 
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniament fortepianowy. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania
 
 
Śpiew:
 
Kategorie                             /                      Limit czasowy
0. kategoria:           do   8 lat włącznie        3 – 4 min.
1. kategoria:           do 11 lat włącznie        5 – 6 min.
2. kategoria:           do 14 lat włącznie        7 – 8 min.
3. kategoria:           do 17 lat włącznie        9 – 10 min.
4. kategoria:           do 20 lat włącznie      11 – 12 min.
 
Repertuar konkursowy:
 
0. kategoria            pieśni o różnym charakterze

1. kategoria:           pieśni o różnym charakterze, z tego jedna pieśń czeskiego autora 
                               i co najmniej 2 pieśni ze stałym towarzyszeniem fortepianu,

2. kategoria:           2 pieśni ludowe, w tym 1 pieśń Leoša Janaczka ze ziru Moravská lidová poesie v písních
                              oraz co najmniej dwie pieśni nieludowe

3. kategoria:         1 pieśń ludowa Bohuslava Martinů ze zbioru Nové slovenské písně
                             1 pieśń nieludowa,
                             1 utwór wokalny z okresu baroku,
                             1 utwór kompozytora czeskiego klasycyzmu
 
4. kategoria          1 utwór wokalny z okresu baroku, jeden utwór wokalny okresu czeskiego klasycyzmu, jeden utwór wokalny okresu romantyzmu, jeden utwór wokalny XX wieku z rodzinnego kraju uczestnika.


Utwory są śpiewane bez dodatkowych poprawek, w oryginalnych tonacjach.
Repertuar konkursowy może zostać dopełniony do limitu czasowego dowolnym utworem, który może zostać wykonywany w kolejności po wskazanych utworach w danej kategorii.
Utwory należy śpiewać z pamięci.
 
We wszystkich katogoriach należy dotrzymać limit czasowy. Do zawodów liczony jest czas netto, będący sumą czasów poszczególnych wykonanych utworów.
 
Organizator konkursu nie zapewnia akompaniamentu fortepianowego. Uczestnicy konkursu występują z własnym pianistą, który ponosi wszystkie koszty podróży i zakwaterowania.
 
 
 
Regulamin konkursu:
 
Uczestnicy we wszystkich dyscyplinach i kategoriach rywalizować będą w porządku alfabetycznym według nazwiska.
 
Organizator lub przewodniczący jury w porozumieniu z organizatorem może ze względów organizacyjnych lub innych poważnych powodów podjąć decyzję o zmianie kolejności uczestników.
 
Uczestnik konkursu zobowiązany jest do stawienia się w odpowiednim czasie, przed rozpoczęciem konkursu do właściwej sali, gdzie odbywa się konkurs.
 
Jeżeli uczestnik konkursu nie pojawi się na konkursie w odpowiednim czasie, zostanie wykluczony z konkursu. Przewodniczący jury może na wniosek jury w uzasadnionym przypadku zdecydować, że uczestnik może nadal brać udział w konkursie.
 
Gra uczestnika konkursu musi być zgodna z dolnym końcem limitu czasu.
Jeśli uczestnik nie dotrzyma dolnej granicy limitu czasu, będzie dyskwalifikowany. Liczy się tylko czysty czas repertuaru konkursowego.
 
Jeśli występy konkursowe przekroczą górną granicę limitu czasu, jury może zakonczyć występ czestnika. To nie ma wpływu na liczbę punktów konkursowych i ostateczny wynik.
Przewodniczący i członkowie jury są powoływani przez organizatora.
 
Każdą dyscyplinę ocenia odpowiednie jury złożone z przewodniczącego, czterech sędziów.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń w zakresie gry na instrumentach dętych drewianych będą pracować jednocześnie dwie komisje (1 jury – flet, fagot, obój, 2 jury - klarnet, saksofon).
Sekretarze nie mają prawa przyznawania punktów, ich praca ma charakter organizacyjny.
 
Jury będzie  pracować równolegle.
 
O zajęciu miejsca decyduje liczba uzyskanych punktów.
 
Ocena poszczególych występów jest od 1 do 25 punktów. Jurorzy nie przyznają punktów swoim uczniom lub osobom bliskim oraz uczestnikom, u których nie słyszeli całości występu konkursowego.  
 
Suma jest dzielona przez liczbę punktujących sędziów, osiągnięty średni wynik oblicza się do dwóch miejsc po przecinku.
 
Uczestnik, który otrzyma 1. nagrodę, otrzymuje również tytuł laureata.
 
Ponadto jury przyznaje w każdej kategorii 1., 2. i 3. nagrodę oraz, w stosownych przypadkach, wyróżnienie.
 
W przypadku remisu lub niewielkiej różnicy punktów jury może przyznać nagrodę lub wyróżnienie większej liczbie uczestników.
 
W przypadku nieosiągnięcia pożądanego limitu punktów lub w przypadku, kiedy interpretacje utworu nie są na odpowiednim poziomie, jury ma prawo do nieprzyznania nagrody lub nie ogłoszenia absolutnego zwycięzcy.
 
Wszyscy laureaci otrzymają dyplom.
 
Przewodniczący jury ogłosi absolutnego zwycięzcę w każdej dyscyplinie. (W przypadku instrumentów dętych drewianych każde jury wyłoni jednego absolutnego zwycięzcę)
Częścią nagrody jest nagroda finansowa.
Wybrani przez jury nagrody uczestnicy wystąpią podczas publicznego koncertu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Leoša Janáčka. Data koncertu będzie znana w momencie rozpoczęcia konkursu.
 
Nagrody specjalne dla danej dziedziny mogą być przyznane również w ramach poszczególnych dziedzin konkursu. Zostaną one opublikowane w katalogu konkursowym
 
Wszelkie spory rozwiązuje wyznaczony przedstawiciel organizatora.
 
Jeśli jury uzna, że uczestnik konkursu poważnie naruszył warunki konkursu lub regulamin konkursu, może zostać wykluczony z konkursu.
 
Zasady te są wiążące dla wszystkich jurorów.
 
Występy konkursowe we wszystkich kategoriach są otwarte dla publiczności.
 
Gra z ksera materiału muzycznego podczas publicznych występów jest naruszeniem praw autorskich i uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne sankcje prawne.
 
 
Zgoda:
Poprzez podanie zgłoszenia i udział w konkursie daje uczestnik (lub opiekun prawny) organizatorom zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z jego udziałem w konkursie na przeprowadzenie dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej podczas konkursu oraz ewentualnych występów koncertowych i późniejszego wykorzystania do prezentacji lub promowania konkursu.
 
Praw autorskich dotyczących sporządzenia zapisu audiowizualnego nie można dochodzić.


Sporządzanie innych zapisów audiowizualnych nie jest dozwolone.
 
Warunki Konkursu oraz Regulamin Konkursu są publikowane w języku czeskim, angielskim i polskim.
W przypadku sporu zobowiązujący jest tekst czeski.
 
Wysłanie zgłoszenia do konkursu stanowi akceptację,  zgodę z przetwarzaniem danych osobowych w związku z jego udziałem w konkursie, warunków i zasad konkursowych.
 
 
Dokument do pobrania TUTAJ