Pro Bohemia Ostrava 2020

Oznámení

vzhledem k mimořádnému opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky v souvislosti s nepříznivým vývojem současné epidemiologické situace a na základě doporučení ministra školství Vám oznamuji, že 18. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2020 je zrušen.

Účastnické poplatky budou vráceny na účty, ze kterých byly odeslány do konce měsíce března.

Mgr. Soňa Javůrková
ředitelka

 
*****************
 

Announcement

Due to the epidemiological situation and recommendation of the Ministry of Education and the Ministry of Health we decided to cancel the Pro Bohemia Ostrava 2020 competition.

Participation fees will be refunded to the accounts from which they were sent by the end of March.
 
*****************

Oznajmienie

Ze względu na decyzję specjalną  Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej w związku z niepokojącym postępem sytuacji epidemiologicznej oraz na podstawie zaleceń ministra szkolnictwa oznajmiam, że odwołuję 18. edycję Międzynarodowego Konkursu Muzycznyego Pro Bohemia 2020.