Pro Bohemia Ostrava 2021

Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyhlašuje 19. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2021 v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje a zpěv.
 
Soutěž se uskuteční ve dnech 8. – 11. dubna 2021 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
 
*****************
 
The director of Janáček Conservatory in Ostrava invites applications for the 19th International Competition Pro Bohemia Ostrava 2021 for woodwind instruments, piano, string instruments and voice.
 
The competition will be held on 8th – 11th April 2021. It will be hosted and administered by the state-funded Janáček Conservatory in Ostrava
 
*****************
 
Dyrektorka Konserwatorium Janáčka w Ostrawie ogłasza 19. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny gry na instrumentach dętych drewnianych, gry na fortepianie, gry na instrumentach smyczkowych i śpiewe.

Konkurs odbędzie się w dniach 8 - 11 kwietnia 2021 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.