Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

20.4.2021 / Přihlášení

Pro Bohemia Ostrava 2021

Oznámení

Vzhledem k mimořádnému epidemiologickému opatření a v souvislosti se stále nepříznivým vývojem v souvislosti s koronavirovou nákazou Vám oznamuji, že rušíme konání 19. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2021.
Účastnické poplatky budou vráceny na účty, ze kterých byly odeslány do konce měsíce března.

Mgr. Soňa Javůrková
ředitelka

*******
Announcement

Due to the epidemiological restrictions and negative development of the situation in connection with COVID-19, we decided to cancel the 19th Annual Pro Bohemia Ostrava 2021 competition.
Competition fees will be sent back to the bank accounts from which they were received until the end of March.

Mgr. Soňa Javůrková
the headmaster

********

Oznajmienie

Ze względu na decyzję specjalną  Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej w związku z niepokojącym postępem sytuacji epidemiologicznej oraz na podstawie zaleceń ministra szkolnictwa oznajmiam, że odwołuję 19. edycję Międzynarodowego Konkursu Muzycznyego Pro Bohemia 2021.

Mgr. Soňa Javůrková
ředitelka