Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

23.2.2024 / Přihlášení

Pro Bohemia Ostrava 2023

21. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2023 v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje, hra na varhany a zpěv  30. března – 2. dubna 2023 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
*****************
21st International Competition Pro Bohemia Ostrava 2023 for woodwind instruments, piano, string instruments, organ and voice  
30th March – 2nd April 2023. It will be hosted and administered by the state-funded Janáček Conservatory in Ostrava
*****************
21. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny Pro Bohemia Ostrawa 2023 gry na instrumentach dętych drewnianych, gry na fortepianie, gry na instrumentach smyczkowych, gry na organach i śpiewe 
 30 marca – 2 kwietnia 2023 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.