Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

2.12.2022 / Přihlášení

Pro Bohemia Ostrava 2023

Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyhlašuje 21. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2023 v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje, hra na varhany a zpěv.
 
Soutěž se uskuteční ve dnech 30. března – 2. dubna 2023 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
 
*****************
 
The director of Janáček Conservatory in Ostrava invites applications for the 21st International Competition Pro Bohemia Ostrava 2023 for woodwind instruments, piano, string instruments, organ and voice.
 
The competition will be held on 30th March – 2nd April 2023. It will be hosted and administered by the state-funded Janáček Conservatory in Ostrava
 
*****************
 
Dyrektorka Konserwatorium Janáčka w Ostrawie ogłasza 21. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny Pro Bohemia Ostrawa 2023 gry na instrumentach dętych drewnianych, gry na fortepianie, gry na instrumentach smyczkowych, gry na organach i śpiewe.

Konkurs odbędzie się w dniach 30 marca – 2 kwietnia 2023 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.