Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

21.4.2024 / Přihlášení

Pro Bohemia Ostrava 2024

 22. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2024 v oborech hra na cembalo, hra na dechové nástroje žesťové, hra na varhany, hra na zobcovou flétnu a zpěv.
 
4. - 7. dubna 2024 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
 
*****************
 
22nd International Competition Pro Bohemia Ostrava 2024 for harpsichord, brass instruments, organ, recorder and vocal.
 
4th - 7 th April 2024. It will be hosted and administered by the state-funded Janáček Conservatory in Ostrava.
 
*****************
 
22. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny Pro Bohemia Ostrawa 2024 gry na klawesynie, gry na instrumentach dętych blaszanych, gry na organach, gry na flet prosty i śpiewe.

4. - 7 kwietnia 2024 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.