Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

7.12.2023 / Přihlášení

Pro Bohemia Ostrava 2024

Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyhlašuje 22. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2024 v oborech hra na cembalo, hra na dechové nástroje žesťové, hra na varhany, hra na zobcovou flétnu a zpěv.
 
Soutěž se uskuteční ve dnech 4. - 7. dubna 2024 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
 
*****************
 
The director of Janáček Conservatory in Ostrava invites applications for the 22nd International Competition Pro Bohemia Ostrava 2024 for harpsichord, brass instruments, organ, recorder and vocal.
 
The competition will be held on 4th - 7 th April 2024. It will be hosted and administered by the state-funded Janáček Conservatory in Ostrava.
 
*****************
 
Dyrektorka Konserwatorium Janáčka w Ostrawie ogłasza 22. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny Pro Bohemia Ostrawa 2024 gry na klawesynie, gry na instrumentach dętych blaszanych, gry na organach, gry na flet prosty i śpiewe.

Konkurs odbędzie się w dniach 4. - 7 kwietnia 2024 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.