Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

13.6.2024 / Přihlášení

Pro Bohemia Ostrava 2025

Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyhlašuje 23. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2025 v oborech hra na dechové nástroje dřevěné, hra na klavír, hra na smyčcové nástroje a zpěv.
 
Soutěž se uskuteční ve dnech 3. - 6. dubna 2025 na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.
 
*****************
 
The director of Janáček Conservatory in Ostrava invites applications for the 23rd International Competition Pro Bohemia Ostrava 2025 for woodwind instruments, piano, string instruments and vocal.
 
The competition will be held on 3rd - 6th April 2025. It will be hosted and administered by the state-funded Janáček Conservatory in Ostrava.
 
*****************
 
Dyrektorka Konserwatorium Janáčka w Ostrawie ogłasza 23. Międzynarodowy Konkurs Interpretacyjny Pro Bohemia Ostrawa 2025 gry na instrumentach dętych drewnianych, gry na fortepianie, gry na instrumentach smyczkowych oraz śpiewu.

Konkurs odbędzie się w dniach 3 – 6 kwietnia 2025 r. w Janáčkově konzervatoři w Ostrawie.