Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

21.4.2024 / Přihlášení

Projekty a aktivity 2022/2023

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže


Adaptační kurzy
24. 10. 2022

Na konci září se žáci všech prvních ročníků zúčastnili jednodenních adaptačních kurzů, které probíhaly v Kopřivnici ve skautském centru Vanaivan.  
 
Lektorky přichystaly program plný rozmanitých aktivit, při kterých byli žáci nuceni mezi sebou komunikovat, spolupracovat a pracovat v týmech, které se v průběhu dne měnily. Výsledkem byl den plný zážitků, který žákům snad pomohl vybudovat základ dobrých vztahů v kolektivu.
 
Děkujeme lektorkám ze skautského centra Vanaivan za skvělý program a MSK za finanční podporu prostřednictvím dotace na prevenci. 


Beseda na téma Psychohygiena a wellbeing
10. 11. 2022

Snažíme se studenty vzdělávat i v tématech jako je seberozvoj, psychohygiena a wellbeing. Proto jsme zorganizovali besedu s lektorkou Mgr. Štěpánkou Vontrobovou, která se studenty druhých ročníků střední školy otevřela témata jako: psychická odolnost, zvládání stresu, výživa a její ovlivnění výkonu, emoce v životě, důležitost spánku a jiné. Studenti se aktivně zapojovali, pracovali s vlastními zkušenostmi, zkoušeli různé techniky na uvolnění a odbourávání stresu.

S lektorkou se studenti setkají po nějaké době ještě jednou a budou probírat, zda se jim daří nabyté zkušenosti využívat ve svém osobním životě, zda dosáhli změny, pro kterou se rozhodli.


Vánoční besídka tanečního oddělení
2. 3. 2023

Předvánoční čas bývá na tanečním oddělení vždy trochu hektický. Do všeho toho trénování na různá vystoupení se musí najít ještě čas na tradiční vánoční besídku! A tak jednotlivé ročníky vymýšlí a nacvičují svá čísla, kterými na besídce ohromí početné publikum, do kterého zasedne vedení školy, pedagogové a studenti z oborů napříč všemi ročníky.
Opět jsme se mohli těšit na skvělý program plný scének, vystoupení, diskotéky a her. Komu po téměř dvou hodinách vyhládlo, mohl se občerstvit připravenými dobrotami, které nachystali organizátoři celé akce, žáci 4.TC.
 
Pokračujeme s besedami na téma psychohygiena

V lednu jsme podruhé přivítali lektorku Mgr. Štěpánku Vontrobovou, která navázala na svou předchozí besedu a po více než měsíční pauze se setkala s žáky 2. ročníků střední školy. Opět si povídali o tom, jak se jim daří, co se za dobu, kdy se neviděli změnilo, zda využili některých rad a technik, pomocí kterých mohli udělat první krok k malé osobní změně, kterou si někteří dali za cíl.Pro 3.C jsme ve spolupráci s BcA. Karolínou Hýskovou, Dis. a jejími kolegyněmi uspořádali odpolední workshop na téma psychohygiena pro herce v délce téměř 4 hodin.

Nutriční specialistky z Vítkovické nemocnice se setkaly s našimi baletkami
 
V rámci prevence poruch příjmu potravy jsme ke spolupráci přizvali nutriční specialistky z Vítkovické nemocnice. Lektorky se během dvou vyučovacích hodin bavily se žáky 3.TC a 4.TC o důležitosti stravy jako jediného zdroje energie, poukázaly na nezbytnost příjmu všech základních složek potravy a nastínily, jak doplňovat energii během náročného dne.
Do prevence chceme zapojit také rodiče našich žáků, proto jsme se s lektorkami dohodli na setkání prostřednictvím online besedy, na které dostanou informace ohledně stravování dětí se zvýšenou fyzickou aktivitou.
 
  
3. 4. 2023

Spolupráce s rodiči

Snažíme se do prevence zapojit také rodiče našich žáků. Stejně jako minulý rok jsme pro ně uspořádali 2 webináře. První se týkal bezpečnosti na internetu. Společnost E-bezpečí informovala rodiče o tom, s čím se děti nejčastěji setkávají v kyberprostoru, jakým výzvám čelí a jak sami rodiče mohou ovlivnit bezpečí svých dětí. Stejné téma si od společnosti E-bezpečí poslechnou děti také na začátku května ve škole.
Ve druhém webináři se rodiče setkali s nutriční specialistkou z Vítkovické nemocnice, se kterou mohli diskutovat nad tématem správné výživy dětí s vyšší fyzickou zátěží. Lektorka rovněž navštívila naši školu a měla na toto téma besedu se žáky. Cílem bylo poukázat na důležitost všech složek potravy tak, aby nedocházelo k neodborným zásahům, například vynecháváním některým makronutrientů ze stravy.

Děkujeme lektorkám a Vítkovické nemocnici za spolupráci.