Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

2.10.2022 / Přihlášení

Saxofon 3.11.2022

Přihláška na vzdělávací akci DVPP 2022/2023

Ostravská setkání se saxofonem: Saxofon v současnosti  
Řešení základních problémů hráčů, lektor Dr Zbigniew Kaleta, host Mgr. BcA. Jiří Pohanka
3. 11. 2022 / 
9.00 - 13.00 hodin

den měsíc rok