Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

27.1.2023 / Přihlášení

Smyčcové nástroje 11.2.2023

Přihláška na vzdělávací akci DVPP 2022/2023

Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ
Svalové dysbalance, lektor prof. Vítězslav Kuzník
11. 2. 2023 / 9.00 - 13.00 hodin

den měsíc rok