Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

2.10.2022 / Přihlášení

Smyčcové nástroje 15.4.2023

Přihláška na vzdělávací akci DVPP 2022/2023

Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ
Využití pohybu pro prevenci chorob z povolání, lektorka Mgr. Irena Vítková, host MgA. Alžběta Falcníková
15. 4. 2023 / 9.00 - 13.00 hodin

den měsíc rok