Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

13.6.2024 / Přihlášení

Tanec - vyučující


Antonín Blahuta DiS.

Absolvent Janáčkovy konzervatoř v Ostravě obor Klasický tanec. Od roku 2015 působí v Moravském divadle Olomouc na pozici Demi-Sólista souboru baletu.

Email: antonin.blahuta@jko.cz









Olga Borisova-Pračikova

Pedagog klasického tance, koncertní praxe klasické. Absolventka Kyjevského státního choreografického učiliště, členka balet souboru NDM.

Email: olga.pracikova.borisova@jko.cz









Tereza Cisovská DiS.

Absolventka JKO obor hudebně-dramatický. Od roku 2001 herečka v Komorní scéně Aréna.

Pedagog herecké improvizace pro současný tanec.




 


Mgr. art. Hana Těplíková (mateřská dovolená)

Absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a dále Vysoké školy múzických umění v Bratislavě, obor Taneční umění - Didaktika klasického tance. Po studiu působila současně na Taneční konzervatoři E. Jaczovej v Bratislavě a Soukromé konzervatoři D. Nebylu v Trnavě. V současné době vyučuje na JKO a ZUŠ L. Janáčka ve Frýdlantu nad Ostravicí. Lektoruje také lekce baletu v kulturním centru Cooltour.


Vyučuje: techniku klasického tance, výuku dějin tance a baletu a náslech a rozbor baletu.





Naděžda Harmečková DiS.

Absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Filozofické fakulty v Ostravě. Od roku 2011 lektorka jógy.

Email: nadezda.harmeckova@jko.cz









MgA. Hana Havrilová

Absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Vysoké školy múzických umení v Bratislave - obor choreografie a pedagogika klasického tance. Působila jako pedagog klasického tance a koncertní praxe na Súkromnom konzervatóriu v Nitre. Vedla lekce klasického tance v taneční škole Elledanse.



Vyučuje: Dějiny tance a baletu.
Email: hana.havrilova@jko.cz





Mgr. Helena Hurychová

Pedagog klasického tance, taneční gymnastiky, koncertní praxe klasické. Absolvovala HAMU Praha – taneč. pedagogiku.
 
Email: helena.hurychova@jko.cz









Jan Kolda

Pedagog klasického tance, koncertní praxe klasické, tance s partnerem. Absolvent Taneční konzervatoře hl. m. Prahy.

Email: jan.kolda@jko.cz









Petra Kováčová, dipl. spec.

Absolventka JKO. Členka baletního souboru NDM Ostrava.

Vyučuje klasickou taneční praxi.

Email: petra.kovacova@jko.cz








Mgr. art. Miroslava Mechelová

Vedoucí tanečního oddělení.

Absolventka VŠMU Bratislava – pedagogika moderního tance, vyučuje moderní a současný tanec, metodiku a vyučovací praxi.






Email: miroslava.mechelova@jko.cz
Kabinet: 315

Mgr. Halina Paszková

Pedagog klasického tance, lidového tance cizího (především polského, ruského a italského), taneční gymnastiky, koncertní praxe klasické, metodiky a vyučovací praxe. Absolventka JAMU Brno.

Email: halina.paszkova@jko.cz









BcA. Petra Skýpalová

Absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, obor klasický tanec a Hudební akademie múzických umění v Praze, obor pedagogika moderního a současného tance. Účinkuje v muzikálech v divadle Jiřího Myrona a Hudebním divadle Karlín v Praze. Od roku 2020 spolupracuje s Janou Kurovou na Ballet Masterclassech jako externí pedagog současného tance. Absolvovala akreditované rekvalifikační kurzy v oboru zdravá výživa a trenérství ve fitness.



Email: petra.skypalova@jko.cz




MgA. Kristýna Slezáková, Ph.D.

Absolventka taneční pedagogiky na HAMU Praha. Externě vyučuje moderní taneč. techniky a koncertní praxi moderní.

Email: kristyna.slezakova@jko.cz









Bc. Eva Vajsová

Pedagog lidového tance cizího, specializuje se na slovenské a maďarské folklórní oblasti, vyučuje též historický tanec a metodiku a vyučovací praxi.

Email: eva.vajsova@jko.cz









Lenka Vaňková

Pedagog lidového tance cizího se specializací na španělské tance typu flamenco.


Email: lenka.vankova@jko.cz









Mgr. Barbora Vašků Kaufmannová 

Vystudovala pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Vyučuje klasický tanec a klasickou praxi.

Email: barbora.kaufmannova@jko.cz 










MgA. Hana Wimmerová

Absolventka oboru taneč. pedagogika na HAMU Praha, vyučuje moderní tanec, koncertní praxi moderní se specializací na jazz dance a dále výuku dějin tance a baletu a náslech a rozbor baletu.

Email: hana.wimmerova@jko.cz









Michaela Kozlová 

Absolvovala Janáčkovou konzervatoř v Ostravě, obor klasický tanec. Od roku 2012 je členkou baletního souboru Národního divadla moravskoslezského a od roku 2016 Sólistkou. Vyučuje základy klasického tance v Baletním studiu při Národním divadle Moravskoslezském a od roku 2018 je vedoucí baletního studia.


Vyučuje: koncertní praxi klasickou.

Email: michaela.kozlova@jko.cz




Katarzyna Kavka, DiS.

Absolventka JKO.

Vyučuje: taneč. gymnastiku a moderní tanec

Email: katarzyna.kavka@jko.cz








BcA. Vendula Wolná

Absolventka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Hudební akademie múzických umění v Praze, obor pedagogika tance – moderní a současný tanec. Od roku 2015 působí jako tanečnice v Národním divadle moravskoslezském, kde pravidelně účinkuje v inscenacích souboru opereta/muzikál. V současné době pokračuje dále ve svém magisterském studiu na HAMU.


Email: vendula.wolna@jko.cz






Rodion Zelenkov

Pedagog klasického tance, koncertní praxe klasické, tance s partnerem. Absolvent Kyjevského státního choreografického učiliště.

Email: rodion.zelenkov@jko.cz