Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

22.1.2021 / Přihlášení

Trombon / tuba 17. 4. 2021

Přihláška na vzdělávací akci DVPP 2020/2021

Ostravská setkání s trombonem: Trombon / tuba v současnosti
​(Řešení základních problémů - lektor: MgA. Pavel Debef, host: Daniel Ridder)

17. dubna 2021, 9.00 - 13.00 hodin

den měsíc rok