Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

27.5.2024 / Přihlášení

Oddělení

Varhany a akordeon

Vedoucí oddělení

MgA. Lukáš Hurtík Ph.D.


Varhany

• vyučující
• požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - hra na varhany
   ⇒ denní forma studia
   ⇒ kombinovaná forma studia
 
• přihláška ke studiu


Akordeon

• vyučující
• požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - hra na akordeon
    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
 
• přihláška ke studiu

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů