Varhany - vyučující


MgA. Lukáš Hurtík Ph.D.

Vystudoval hru na varhany (Ester Moravetz) a hru na klavír (Z. Mucha) na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Hru na varhany studoval dále na JAMU v Brně (Kamila Klugarová). Stáž na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst v německém Stuttgartu (Jürgen Essl).

Koncertuje v České republice a zahraničí. Spolupracuje s Filharmonií Bohuslava Martinů, orchestrem Ensemble Opera Diversa, Komorním orchestrem Bohuslava Martinů, Janáčkovým komorním orchestrem, Českým rozhlasem a Národním divadlem v Brně.


Vyučuje: hru na varhany

Mgr. Pavel Rybka, ArtD.

Vystudoval JAMU v Brně (A. Veselá) a postgraduální doktorské studium ve studijním programu klávesové nástroje – hra na varhany na VŠ múzických umení v Bratislavě (J.V. Michalko).


Vyučuje: hru na varhanyMgA. Petr Rajnoha, Ph.D.

Po absolutoriu studia hry na varhany na brněnské konzervatoři, studoval v na JAMU v Brně. V letech 1996–1997 pak studoval hru na varhany v Paříži u Susan Landale. Po návratu zpět do Čech pokračoval na HAMU v Praze u Jaroslava Tůmy.

Vyučuje: hru na varhany