Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

21.4.2024 / Přihlášení

Všeobecně vzdělávací předměty

Všeobecné oddělení zajišťuje pro studenty všech oborů výuku níže uvedených všeobecně vzdělávacích předmětů (předměty označené * se vyučují výhradně v 1. – 4. ročníku osmiletého studia oboru tanec).

Anatomie a fyziologie Německý jazyk
Anglický jazyk Občanská nauka
Český jazyk a literatura Občanská výchova*
Dějepis* Pedagogika
Didaktika Přírodopis*
Francouzský jazyk Psychologie
Fyzika* Rodinná výchova*
Hudební výchova Tělesná výchova
Chemie* Výtvarná výchova*
Italský jazyk Zeměpis*
Kulturní dějiny Informační a komunikační technologie
Matematika*