Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

21.4.2024 / Přihlášení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Níže uvedené seznamy nejsou rozhodnutím o přijetí či nepřijetí uchazeče ke vzdělávání v konzervatoři!
  
Konečné výsledky přijímacího řízení včetně informace, zda je či není uchazeč přijat, budou dle novely školského zákona, která vešla v platnost dne 1. ledna 2024, zveřejněny dne 15. května 2024 formou seznamu na nástěnce v budově školy, na webových stránkách školy a v elektronickém systému DIPSY.

Registrační číslo, které bylo uchazeči přiděleno před konáním talentové zkoušky v konzervatoři slouží pouze pro účely vydání těchto seznamů s pořadím uchazečů a s informací, zda uchazeč splnil či nesplnil kritéria přijímacího řízení.
Elektronický systém DIPSY vygeneruje uchazečům unikátní registrační kód, pod kterým bude zveřejněn konečný seznam přijatých a nepřijatých uchazečů. Tento seznam, jak už je výše uvedeno, bude od 15. května 2024 zveřejněn v elektronickém systému DIPSY a také na webových stránkách a na nástěnce školy.

Přihlášky, které byly podány v listinné formě do 30. listopadu 2023 vloží do elektronického systému DIPSY ředitel konzervatoře, která je v přihlášce uvedená na 1. místě. Uchazečům, kteří nebudou podávat další přihlášku do školy bez talentové zkoušky zašle unikátní registrační kód doporučeným dopisem rovněž ředitel školy, která je v přihlášce ke vzdělávání uvedena na prvním místě.

Uchazeči mají právo do 15. března 2024 změnit pořadí škol s talentovou zkouškou, které určili v přihlášce podané do 30. listopadu 2023. Systém DIPSY vygeneruje v květnu přijetí/nepřijetí podle priority škol, které jsou uvedeny na přihlášce ke vzdělávání. 

KONEČNÉ VÝSLEDKY 1.kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou pro školní rok 2024/2025 - po vykonání talentových zkoušek v náhradním termínu 28. února 2024

HUDBA, odborné zaměření klasická hudba a odborné zaměření jazzová hudba, denní forma vzdělávání
 • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení naleznete zde
V Ostravě dne 4. března 2024

KONEČNÉ VÝSLEDKY 1.kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou pro školní rok 2024/2025 - po vykonání talentových zkoušek v náhradním termínu 14. února 2024


ZPĚV, odborné zaměření klasický zpěv a odborné zaměření neoperní zpěv, denní forma vzdělávání

 • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení naleznete zde
 
HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ, odborné zaměření činohra, obor činnosti herecká výchova, denní forma vzdělávání
 
 • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení naleznete zde

V Ostravě dne 15. února 2024

 
VÝSLEDKY 1.kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou pro školní rok 2024/2025 - před vykonáním talentových zkoušek v náhradním termínu

ZPĚV, odborné zaměření klasický zpěv a odborné zaměření neoperní zpěv, denní forma vzdělávání

 • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení naleznete zde.
 
HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ, odborné zaměření činohra, obor činnosti herecká výchova, denní forma vzdělávání
 • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení naleznete zde.
 
HUDBA, odborné zaměření klasická hudba a odborné zaměření jazzová hudba, denní forma vzdělávání
 • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení naleznete zde
  
KONEČNÉ výsledky 1.kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou pro školní rok 2024/2025

HUDBA, odborné zaměření klasická hudba, kombinovaná forma vzdělávání

 • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení naleznete zde.

ZPĚV, odborné zaměření klasický zpěv, kombinovaná forma vzdělávání
 • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení naleznete zde.

SOUČASNÝ TANEC, denní forma vzdělávání
 • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení naleznete zde.

TANEC, odborné zaměření klasický tanec, denní forma vzdělávání

 • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení naleznete zde.
 
V Ostravě dne 5. února 2024


PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY 1. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou pro školní rok 2024/2025

ZPĚV, odborné zaměření klasický zpěv  
 • Přehled a pořadí uchazečů postupujících a nepostupujících do 2. kola talentových zkoušek podle výsledků hodnocení v 1. kole talentových zkoušek naleznete zde
HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ, odborné zaměření činohra, obor činnosti herecká výchov
 • Přehled a pořadí uchazečů postupujících a nepostupujících do 2. kola talentových zkoušek podle výsledků hodnocení v 1. kole talentových zkoušek naleznete zde
ZPĚV, odborné zaměření neoperní zpěv  
 • Přehled a pořadí uchazečů postupujících a nepostupujících do 2. kola talentových zkoušek podle výsledků hodnocení v 1. kole talentových zkoušek naleznete zde