Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

25.5.2022 / Přihlášení

Výsledky přijímacího řízeníKONEČNÉ VÝSLEDKY 1.kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou po vykonání talentové zkoušky v náhradním termínu


ZPĚV, odborné zaměření klasický zpěv a odborné zaměření neoperní zpěv
 • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení včetně konečného seznamu přijatých uchazečů naleznete zde

HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ, odborné zaměření činohra
 • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení včetně konečného seznamu přijatých uchazečů naleznete zde.

HUDBA, odborné zaměření klasická hudba a odborné zaměření jazzová hudba, denní forma vzdělávání
 • Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení včetně konečného seznamu přijatých uchazečů naleznete zde.  

V Ostravě dne 15. února 2022


Uchazeči přijati do denní formy vzdělávání jsou povinni potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v JKO odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno na webových stránkách rozhodnutí o přijetí.
Kritéria přijímacího řízení jsou součástí vyhlášení přijímacího řízení.


PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY 1. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou - náhradní termín

ZPĚV, odborné zaměření neoperní zpěv

 • Přehled a pořadí uchazečů postupujících do 2. kola talentových zkoušek naleznete zde

HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ, odborné zaměření činohra
 • Přehled a pořadí uchazečů postupujících do 2. kola talentových zkoušek naleznete zde

V Ostravě dne 8. února 2022

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK  1. kola přijímacího řízení 


HUDBA, odborné zaměření klasická hudba a odborné zaměření jazzová hudba, denní forma vzdělávání
 • Výsledky talentových zkoušek 1. kola přijímacího řízení před konáním talentových zkoušek v náhradním termínu - seznam přijatých uchazečů naleznete zde
HUDBA, odborné zaměření klasická hudba, kombinovaná forma vzdělávání
 • Konečné výsledky 1. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou - seznam přijatých uchazečů naleznete zde


HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ, odborné zaměření činohra
 • Výsledky 2. kola talentových zkoušek v 1. kole přijímacího řízení před konáním talentových zkoušek v náhradním termínu - seznam přijatých uchazečů naleznete zde


ZPĚV, odborné zaměření klasický zpěv a odborné zaměření neoperní zpěv
 • Výsledky 2. kola talentových zkoušek v 1. kole přijímacího řízení před konáním talentových zkoušek v náhradním termínu - seznam přijatých uchazečů naleznete zde


SOUČASNÝ TANEC
 • Konečné výsledky 1. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou - seznam přiatých uchazečů naleznete zde


TANEC, odborné zaměření klasický tanec
 • Konečné výsledky 1. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou - seznam přiatých uchazečů naleznete zde


V Ostravě dne 5. února 2022Uchazeči přijati do denní formy vzdělávání jsou povinni potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v JKO odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno na webových stránkách rozhodnutí o přijetí.
Kritéria přijímacího řízení jsou součástí vyhlášení přijímacího řízení.PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY 1. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou

ZPĚV, odborné zaměření klasický zpěv

 • Přehled a pořadí uchazečů postupujících a nepostupujících do 2. kola talentových zkoušek podle výsledků hodnocení v 1. kole talentových zkoušek naleznete zde.

ZPĚV, odborné zaměření neoperní zpěv

 • Přehled a pořadí uchazečů postupujících a nepostupujících do 2. kola talentových zkoušek podle výsledků hodnocení v 1. kole talentových zkoušek naleznete zde


HUDEBNĚ DRAMATICKÉ UMĚNÍ, odborné zaměření činohra

 • Přehled a pořadí uchazečů postupujících a nepostupujících do 2. kola talentových zkoušek podle výsledků hodnocení v 1. kole talentových zkoušek naleznete zde Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v období od 5. do 15. února 2022. 


V Ostravě dne 24. ledna 2022