Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

7.3.2021 / Přihlášení

Výsledky přijímacího řízení


 Výsledky  

 1. kola talentových zkoušek, obor vzdělání zpěv - zaměření klasický zpěv

 Výsledky  

 1. kola talentových zkoušek, obor vzdělání hudebně dramatické umění - zaměření herectví

 Výsledky

 Konečné výsledky talentových zkoušek, obor vzdělání tanec - zaměření klasický tanec

 Výsledky
 2. kola talentových zkoušek, obor vzdělání zpěv - zaměření klasický zpěv - před konáním talentových zkoušek v náhradním termínu
 
 Výsledky
 2. kola talentových zkoušek, obor vzdělání hudebně dramatické umění - zaměření herectví - před konáním talentových zkoušek v náhradním termínu
 
 Výsledky

 Konečné výsledky talentových zkoušek v oboru hudba

 Výsledky Výsledky 1. kola talentových zkoušek, obor vzdělání zpěv - klasický zpěv,  konaných v náhradním termínu dne 8. února 2021
 
 Výsledky 
 
Výsledky 1. kola talentových zkoušek, obor vzdělání hudebně dramatické umění, zaměření herectví, konaných v náhradním termínu dne 8. února 2021
 
 Výsledky Konečné výsledky 2. kola talentových zkoušek, obor vzdělání zpěv - klasický zpěv po vykonání talentových zkoušek v náhradním termínu dne 8. února 2021
 
 Výsledky Konečné výsledky 2. kola talentových zkoušek, obor vzdělání hudebně dramatické umění - herectví po vykonání talentových zkoušek v náhradním termínu dne 12. února 2021
 

Aktualizováno: 15. února 2021

Uchazeči přijati do denní formy vzdělávání jsou povinni potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v JKO odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno na webových stránkách rozhodnutí o přijetí.
Kritéria přijímacího řízení jsou součástí vyhlášení přijímacího řízení.