Výsledky přijímacího řízení

 

 
1. kola talentových zkoušek, obor vzdělání zpěv - zaměření klasický zpěv. 


 
1. kola talentových zkoušek, obor vzdělání zpěv – zaměření neoperní zpěv.

 

1. kola talentových zkoušek, obor vzdělání hudebně dramatické umění – zaměření herectví.

 

2. kola talentových zkoušek, obor vzdělání zpěv – zaměření klasický zpěv -  před konáním talentových zkoušek v náhradním termínu.

 

2. kola talentových zkoušek, obor vzdělání zpěv – zaměření neoperní zpěv - před konáním talentových zkoušek v náhradním termínu.

 
Výsledky
Konečné výsledky talentových zkoušek, obor vzdělání tanec -  zaměření klasický tanec.

 
Výsledky
Konečné výsledky talentových zkoušek, obor vzdělání současný tanec.

 

Výsledky


talentových zkoušek, obor vzdělání hudba - zaměření klasická hudba - před konáním talentových zkoušek v náhradním termínu.

 

Výsledky


2. kola talentových zkoušek, obor vzdělání hudebně dramatické umění - zaměření herectví - před konáním talentových zkoušek v náhradním termínu.

 

Výsledky

1. kola talentových zkoušek v náhradním termínu - obor vzdělání zpěv - neoperní zpěv.
Výsledky Konečné výsledky 2. kola talentových zkoušek - obor vzdělání zpěv - klasický zpěv, po vykonání TZ v náhradním termínu.

 
Výsledky Konečné výsledky talentových zkoušek - obor vzdělání hudba - po vykonání TZ v náhradním termínu.

 
Výsledky Konečné výsledky talentových zkoušek - obor vzdělání zpěv - neoperní zpěv - po vykonání TZ v náhradním termínu.

 
Výsledky Konečné výsledky talentových zkoušek - obor vzdělání hudebně dramatické umění - po vykonání TZ v náhradním termínu.

 

Aktualizováno: 24. února 2020

Uchazeči přijati do denní formy vzdělávání jsou povinni potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v JKO odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno na webových stránkách rozhodnutí o přijetí.
Kritéria přijímacího řízení jsou součástí vyhlášení přijímacího řízení.