Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

13.8.2022 / Přihlášení

Zpěv - vyučující


Mgr. Mária Adamíková
 
Vedoucí pěveckého oddělenní.

 

Interní pedagog HLO klasický zpěv a Metodiky zpěvu
Email: maria.adamikova@jko.cz
Učebna: 356

Mgr. Barbora Baranová


Externí pedagog  zpěvu na hud.dram.oddělení a HLO neoperní zpěv.

Email: barbora.baranova@jko.cz
dr Agnieszka Bochenek - Osiecka


Externí pedagog HLO klasický zpěv.

Email: agnieszka.bochenek-osiecka@jko.cz
 
doc. MgA. Eva Dřízgová-Jirušová Ph.D.


Externí pedagog HLO klasický zpěv a Interpretačního semináře.

Email: eva.drizgova@jko.cz
Hana Fialová


Externí pedagog HLO neoperní zpěv.


Email: hana.fialova@jko.czMgr. Marta Jirásková


Interní pedagog HLO klasický zpěv, Dějin a literatury zpěvu 

Email: marta.jiraskova@jko.cz
MgA. Soňa Jungová


Externí pedagog zpěvu na hud. dram. oddělení a HLO neoperní zpěv.

Email: sona.jungova@jko.cz
Mgr. Šárka Kociánová


Interní pedagog neoperního zpěvu na hud. dram. oddělení.

Email: sarka.kocianova@jko.cz
MgA. David Kříž 


Externí pedagog odborných předmětů Základy herectví a Operní herectví.


Email: david.kriz@jko.czMgA. Petr Němec


Externí pedagog  HLO klasický zpěv.


Email: petr.nemec@jko.czMgA. Josef Novák-Wajda
 

Externí pedagog odborných předmětů Deklamace a jevištní mluva, Umělecký přednes. Dále základy herectví pro neoperní zpěv.


Email: josef.novak@jko.cz


 


MgA Gabriela Petráková


Externí pedagog  ZAH a MUP u neoperního zpěvu


Email: gabriela.petrakova@jko.czMgr. art. Marianna Pillárová


Interní pedagog HLO klasický zpěv.


Email: marianna.pillarova@jko.czBcA. Tomáš Stanček

Externí pedagog, vyučuje KAZ u HLO zpěv a ANZ u HDU

Je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě z dirigentské třídy Jaromíra Javůrka a Akademie múzických umění v Praze, kde studoval pod vedením Leoše Svárovského, Tomáše Koutníka, Jaroslava Brycha, Ivana Paříka a Hynka Farkače. Spolupracoval s několika českými orchestry (PKF Prague Philharmonia, Severočeská filharmonie Teplice, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Moravská filharmonie Olomouc, Janáčkova filharmonie Ostrava) a vede Pěvecký sbor Ireny Szurmanové v Třinci a Pěvecký sbor Orfej v Praze na Vinohradech. Je členem odborné rady NIPOS-ARTAMA pro středoškolský sborový zpěv.

Email: tomas.stancek@jko.cz

Erika Štelbaská-Šporerová


Interní pedagog HLO klasický zpěv.


Email: erika.stelbaska@jko.czMgA. Jana Tomsová


Externí pedagog odborných předmětů pěv. odd. - pohybová výchova.


Email: jana.tomsova@jko.cz
Mgr. Petra Václavíková


Interní pedagog neoperního zpěvu na hudebně dramatickém oddělení.


Email: petra.vaclavikova@jko.czMgA. Martin Gurbaľ

Externí pedagog HLO klasický zpěv.

Email: martin.gurbal@jko.cz
MgA. Jakub Žídek


Externí pedagog  ANZ u neoperního zpěvu


Email: jakub.zidek@jko.cz