Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

25.1.2021 / Přihlášení

Zpěv - vyučující


Mgr. Mária Adamíková
 
Vedoucí pěveckého oddělenní.

 

Interní pedagog HLO klasický zpěv a Metodiky zpěvu
Email: maria.adamikova@jko.cz
Učebna: 356

Mgr. Barbora Baranová


Externí pedagog  zpěvu na hud.dram.oddělení a HLO neoperní zpěv.


magister sztuki Agnieszka Bochenek - Osiecka


Externí pedagog HLO klasický zpěv.


Mgr. Janka Drahovzalová


Externí pedagog HLO klasický zpěv.
 

doc. MgA. Eva Dřízgová-Jirušová Ph.D.


Externí pedagog HLO klasický zpěv a Interpretačního semináře.


Hana Fialová


Externí pedagog HLO neoperní zpěv.


Mgr. Marta Jirásková


Interní pedagog HLO klasický zpěv, Dějin a literatury zpěvu 


MgA. Soňa Jungová


Externí pedagog zpěvu na hud. dram. oddělení a HLO neoperní zpěv.


Mgr. Šárka Kociánová


Interní pedagog neoperního zpěvu na hud. dram. oddělení.


MgA. David Kříž 


Externí pedagog odborných předmětů Základy herectví a Operní herectví.


MgA. Petr Němec


Externí pedagog  HLO klasický zpěv.


MgA. Josef Novák-Wajda
 

Externí pedagog odborných předmětů Deklamace a jevištní mluva, Umělecký přednes. Dále základy herectví pro neoperní zpěv.

 


MgA Gabriela Petráková


Externí pedagog  ZAH a MUP u neoperního zpěvu


Mgr. art. Marianna Pillárová


Interní pedagog HLO klasický zpěv.


Mgr. Jan Šrubař


Externí pedagog odborných předmětů Komorní a ansámblový zpěv.


Erika Štelbaská-Šporerová


Interní pedagog HLO klasický zpěv.


MgA. Jana Tomsová


Externí pedagog odborných předmětů pěv. odd. - pohybová výchova.Mgr. Petra Václavíková


Interní pedagog neoperního zpěvu na hudebně dramatickém oddělení.


MgA. Martin Gurbaľ

Externí pedagog HLO klasický zpěv.

 
MgA. Jakub Žídek


Externí pedagog  ANZ u neoperního zpěvu