Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vážení přátelé, 

také pro školní rok 2019/2020 pro Vás připravujeme novou nabídku vzdělávacích akcí v programu DVPP. 

Anotaci ke každé vzdělávací akci si zobrazíte proklikem  příslušného názvu.

Po dobu celého školního roku bude průběžně doplňována, pokud se objeví nové zajímavé téma nebo zajímavá osobnost.

Stejně jako v předchozích letech se budete na jednotlivé semináře přihlašovat pouze prostřednictvím elektronické přihlášky - vybírejte dle oboru a data v levém menu.

Účastnický poplatek je 500,-Kč / seminář. (Platí se v hotovosti u prezence.)Ochrana Vašich osobních údajů uvedených v přihlášce je zajištěna v souladu s platnými právními předpisy.

Naše nabídka pro jednotlivé obory:

Přehled bude zveřejněn ve druhé polovině měsíce srpna, nejpozději však v nástupním týdnu.
Děkujeme za pochopení.