Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vážení přátelé, 

pro školní rok 2017/2018 připravujeme novou nabídku vzdělávacích akcí v programu DVPP, kterými se snažíme reagovat na nové trendy v metodice výuky a interpretace hudby. 
Snažíme se reagovat na podněty z řad učitelů základních uměleckých škol a zajistit připravené semináře personálně tak, aby byly naše vzdělávací akce přítažlivé a inspirativní.
 
Tato nabídka bude průběžně bude zveřejněna v nástupním týdnu v srpnu 2017.
Po dobu celého školního roku bude rpůběžně doplňována, pokud se objeví nové zajímavé téma nebo zajímavá osobnost.

Přejeme vám krásné léto a budeme se na vás těšit v dalším školním roce.