Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vážení přátelé, 

pro školní rok 2018/2019 jsme pro Vás připravili novou nabídku vzdělávacích akcí v programu DVPP. 

Po dobu celého školního roku bude průběžně doplňována, pokud se objeví nové zajímavé téma nebo zajímavá osobnost.

Stejně jako v předchozích letech probíhá přihlašování na jednotlivé semináře pouze prostřednictvím elektronické přihlášky - vybírejte dle oboru a data v levém menu.

Účastnický poplatek je 500,-Kč / seminář. (Platí se v hotovosti u prezence.)

Anotaci ke každé vzdělávací akci si zobrazíte proklilem  příslušného názvu.


Ochrana Vašich osobních údajů uvedených v přihlášce je zajištěna v souladu s platnými právními předpisy.

Naše nabídka pro jednotlivé obory:

AKORDEON

24. 11. 2018Ostravská setkání s akordeonem: Uplatnění akordeonu v současnosti
Moderní trendy výuky hry na akordeon - lektor: Milan Osadský

16. 2. 2019 - Ostravská setkání s akordeonem: Uplatnění akordeonu v současnosti
Moderní trendy výuky hry na akordeon - lektorka: Mgr. Radka Slaninová


BICÍ NÁSTROJE     Omlouváme se, ale tento seminář se nekoná, bude stanoven nový termín. 

6. 10. 2018 - Ostravská setkání s bicími nástroji: Nové směry v metodice bicích nástrojů
Výuka na melodické bicí nástroje, latin percussion - lektoři: Rostislav Mikeška, Jakub Kupčík


KLARINET

12. 1. 2019 Ostravská setkání s klarinetem: Klarinet v komorní hudbě
Klarinet coby součást komorní hudby různých seskupení ve stěžejních skladbách světového repertoáru - lektoři: MgA. Petr Bohuš, MgA. Barbora Durďáková


KLAVÍR

1. 12. 2018 Ostravská setkání u klavíru: Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ
Práce s méně talentovanými či méně pracovitými žáky II. - lektorka: Mgr. Jekatěrina Garbova

26. 1. 2019Ostravská setkání u klavíru: Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ
Práce s klavírním zvukem, tvoření tónu, tvůrčí proces ve výuce klavírní hry - lektorka: doc. MgA. Xenie Hranická  z vážných rodinných důvodů je změna lektora: MgA. Zuzana Valentová 


KYTARA

1. 12. 2018Ostravská setkání s kytarou: Metodika vyučování hry na kytaru na ZUŠ
Interpretace skladeb jednotlivých stylových období - I. Zásady interpretace skladeb z období renesance a baroka - lektoři: MgA. Ondřej Gillig, Petr Saidl

13. 4. 2019Ostravská setkání s kytarou: Metodika vyučování hry na kytaru na ZUŠ
Interpretace skladeb jednotlivých stylových období - II. Zásady interpretace skladeb z období klasicismu a romantismu - lektoři: MgA. Ondřej Gillig, Petr Saidl


PŘÍČNÁ FLÉTNA

1. 12. 2018Ostravská setkání s příčnou flétnou: Metodika výuky hry na příčnou flétnu
Problematika přípravy žáků na interpretační soutěže - lektor: MgA. Jiří Bystroň

28. 2. 2019Ostravská setkání s příčnou flétnou: Metodika výuky hry na příčnou flétnu
Problematika přípravy žáků na interpretační soutěže - lektor: Jan Ostrý


SAXOFON

29. 4. 2019Ostravská setkání se saxofonem: Saxofon v současnosti - Omlouváme se, z vážných důvodů ze strany lektora se seminář přesouvá na nový termín - 10. 6. 2019 !!!
Obsah a téma se nemění.
Moderní literatura pro saxofon - lektor: dr Zbigniew Kaleta


SMYČCOVÉ NÁSTROJE

8. 12. 2018Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na housle a violu na ZUŠ – I.
Práce pravé ruky, práce levé ruky, intonace - lektorka: MgA. Alžběta Falcníková, ArtD.

26. 1. 2019Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na housle a violu na ZUŠ – II.
Stupnice a dvojhmaty, výměny poloh, práce pravé ruky (pokrčování), vibrato, předcházení bolestem a napětí při hře, o cvičení - lektorka: MgA. Alžběta Falcníková, ArtD.

-----

22. 9. 2018Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ se zaměřením na pohybový aparát žáka – I.
Držení nástroje – držení těla (housle, viola, kontrabas) - lektoři: Mgr. Barbora Rycková, Mgr. Irena Vítková, MgA. Pavel Harnoš

6. 10. 2018Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ se zaměřením na pohybový aparát žáka – II.
Držení nástroje – držení těla (violoncello) - lektoři: Mgr. Barbora Rycková, Mgr. Irena Vítková, prof. Václav Horák

10. 11. 2018Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ se zaměřením na pohybový aparát žáka – III.
Dech – správné dýchání při hře na nástroj (housle, viola, violoncello, kontrabas) - lektorky: Mgr. Barbora Rycková, Mgr. Irena Vítková

23. 2. 2019Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ se zaměřením na pohybový aparát žáka – IV.
Svalové dysbalance (housle, viola) -  lektorky: Mgr. Barbora Rycková, Mgr. Irena Vítková

23. 3. 2019Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ se zaměřením na pohybový aparát žáka – V.
Svalové dysbalance (violoncello, kontrabas) - lektoři: Mgr. Barbora Rycková, MgA. Pavel Harnoš, prof. Václav Horák
Omlouváme se, z důvodu onemocnění lektora se tento seminář ruší.  

TROMBON

12. 11. 2018 Ostravská setkání s trombonem: Trombon v současnosti
Trombon v komorní hudbě a jazzu - lektoři: MgA. Pavel Debef, Ph.D., MgA. Lukáš Moťka, Ph.D.


TRUBKA

13. 2. 2019Ostravská setkání s trubkou: Trubka v současnosti
Použití trubky v současnosti, řešení základních problémů hráčů - lektor: MgA. Jiří Tesařík


ZOBCOVÁ FLÉTNA

7. 11. 2018Ostravská setkání se zobcovou flétnou: Moderní metody výuky hry na zobcovou flétnu X.
Moderní způsoby výuky technických dovedností, současná hudba v evropských učebnicích - lektor: Mgr. Jan Kvapil

6. 3. 2019Ostravská setkání se zobcovou flétnou: Stará hudba ve výuce hry na zobcovou flétnu IX.
Interpretace hudby baroka - lektor: Mgr. Jan Kvapil