Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vážení přátelé, 

pro školní rok 2018/2018 pro Vás připravíme novou nabídku vzdělávacích akcí v programu DVPP. 

Po dobu celého školního roku bude průběžně doplňována, pokud se objeví nové zajímavé téma nebo zajímavá osobnost.

Přejeme Vám úspěšné zakončení tohoto školního roku, pohodovou dovolenou a hodně elánu do další práce s talentovanou mládeží.