Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vážení přátelé, 

pro školní rok 2016/2017 jsme připravili nabídku vzdělávacích akcí v programu DVPP, kterými se snažíme reagovat na nové trendy v metodice výuky a interpretace hudby. 
Snažíme se reagovat na podněty z řad učitelů základních uměleckých škol a zajistit připravené semináře personálně tak, aby byly naše vzdělávací akce přítažlivé a inspirativní.
 
Tato nabídka bude průběžně doplňována, pokud se objeví nové zajímavé téma nebo zajímavá osobnost.

KLAVÍR

Pohled na metodiku z hledistka klavírní interpretace, poučená interpretace v současnosti
Připravila Hana Kundrátová, hosté - Jiří Berger (hráč na flétnu a tanečník) a Petra Žďárská (cembalistka)
5. 10. 2016 (8:30 - 14:00 hodin)

POZOR! - Tento seminář může být mezioborový, přínosem bude i pro vyučující hry na jiný nástroj, kteří se zabývají výukou barokní hudby.

*****

KYTARA

Výběr literatury s ohledem na nové metody výuky
Připravil Martin Ládr, host - Orzen Mutak - kytarista, pedagog, člen odborných porot interpretačních soutěží
12. 11. 2016 (9:00 - 13:00 hodin)

Systém výuky hry na kytaru pro 1. a 2. roč. PHV a 1. - 3. roč. I. stupně
Lektor: Rostislav Coufal
25. 3. 2017 (9:00 - 13:00 hodin)

*****

ZOBCOVÁ FLÉTNA

Moderní metody výuky hry na zobcovou flétnu VIII
Připravil Jan Kvapil
19. 10. 2016 (9:00-13:00 hodin)

Stará hudba ve výuce hry na zobcovou flétnu VII
Připravil Jan Kvapil
22. 3. 2017 (9:00 - 13:00 hodin)

*****

TRUBKA


Trubka v současnosti - řešení základních problémů hráčů
Připravil Jiří Tesařík, host - doc. Kamil Roško - slovenský trumpetista a pedagog
​8. 2. 2017 (10:00 - 14:00 hodin)

*****

KLARINET


Klarinet coby součást komorní hudby různých seskupení ve stěžejních skladbách světového repertoáru
Připravili Petr Bohuš a Barbora Durďáková
18. 2. 2017 (9:00-13:00 hodin)

*****


PŘÍČNÁ FLÉTNA

Problematika zdokonalování techniky hry na příčnou flétnu a metodika výuky hry se začátečníkem
Připravil Jiří Bystroň, host - Petra Olajcová - flétnistka (vystupuje sólově i s orchestry a komorními seskupeními), vyučuje na JKO)
29. 4. 2017 (9:00 - 13:00 hodin)