Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

13.6.2024 / Přihlášení

Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky https://www.jko.cz


Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu s harmonizovanou normou EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.


Přístupnost obsahu a vyjimky

Některé dokumenty přicházejí pro uveřejnění na tyto internetové stránky již nepřístupné (z jiných úřadů, vygenerované jiným počítačovým systémem apod.). Provozovatel má nicméně povinnost tyto informace zveřejnit. Některá videa vložená přímo na internetové stránky mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. není tento obsah dodatečně upravován.

Některé informace na internetových stránkách jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe (https://get.adobe.com/cz/reader/). Případně některý z alternativních prohlížečů (Foxit Reader, PDF-XChange Viewer a mnoho dalších). Většina dokumentů ve formátu PDF jde také přímo zobrazit v běžných prohlížečích. Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat přímo v prohlížeči v přístupné formě.

Veškeré dostupné informace na webu školy si můžete vyžádat také osobně na sekretariátu školy.
 


Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14. 9. 2020.

Za účelem vypracování tohoto prohlášení byl využit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn Ministerstva vnitra k tomuto zákonu, norma EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.


Zpětná vazba a kontaktní údaje

Cílem je zajistit uživatelům webových stránek školy jejich přístupnost v co největší možné míře dle čtyř základních principů přístupnosti – vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita.

Náměty, případné připomínky, či problémy při zobrazování těchto stránek můžete zaslat na adresu: info@jko.cz
 
Provozovatel webových stránek je: Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace Českobratrská 958/40, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Postupy pro prosazování práva
V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu povinným subjektem v souvislosti s vyřízením Vašeho požadavku ohledně přístupnosti webových stránek máte právo kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:
 
Ministerstvo vnitra
Odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
E-mail: pristupnost@mvcr.cz