Přípravné kurzy, konzultace

PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacímu řízení z hudební teorie, intonace a sluchové analýzy pro uchazeče o studium pro školní rok 2019/2020
Ve fázi přípravy. Bližší informace budou zveřejněny v říjnu 2018.


KONZULTACE pro uchazeče o studium v JKO, obor vzdělání hudebně dramatické umění, zaměření herectví pro školní rok 2019/2020
Ve fázi přípravy. Bližší informace budou zveřejněny v říjnu 2018.


<<< Přihlášky poté naleznete v levém menu.