Přípravné kurzy, konzultace

PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacímu řízení z hudební teorie, intonace a sluchové analýzy pro uchazeče o studium pro školní rok 2020/2021
Přípravné kurzy se nacházejí ve fázi přípravy. Více informací naleznete začátkem měsíce října 2019.KONZULTACE pro uchazeče o studium v JKO, obor vzdělání hudebně dramatické umění, zaměření herectví pro školní rok 2020/2021
Konzultace se nacházejí ve fázi přípravy. Více informací naleznete začátkem měsíce října 2019.