Přípravné kurzy, konzultace

PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacímu řízení z hudební teorie, intonace a sluchové analýzy pro uchazeče o studium pro školní rok 2019/2020
Do přípravných kurzů se již nelze přihlásit.KONZULTACE pro uchazeče o studium v JKO, obor vzdělání hudebně dramatické umění, zaměření herectví pro školní rok 2019/2020
Ke konzultacím se již nelze přihlásit.