Přípravné kurzy, konzultace

PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacímu řízení z hudební teorie, intonace a sluchové analýzy pro uchazeče o studium pro školní rok 2018/2019
Bližší informace k přípravným kurzům naleznete zde.
KONZULTACE pro uchazeče o studium v JKO, obor vzdělání hudebně dramatické umění, zaměření herectví pro školní rok 2018/2019 
Bližší informace ke konzultacím naleznete zde.

<<< Přihlášky naleznete v levém menu.