Přípravné kurzy, konzultace

PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacímu řízení z hudební teorie, intonace a sluchové analýzy pro uchazeče o studium pro školní rok 2018/2019
Do přípravných kurzů pro uchazeče o studium pro školní rok 2018/2019 se již nelze přihlásit.


KONZULTACE pro uchazeče o studium v JKO, obor vzdělání hudebně dramatické umění, zaměření herectví pro školní rok 2018/2019 
Ke konzultacím pro uchazeče o studium v JKO, obor vzdělání HDU, zaměření herectví pro školní rok 2018/2019 se již nelze přihlásit.


<<< Přihlášky naleznete v levém menu.