„Janáčkova konzervatoř v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Aktuality / 4. ledna 2018

Uzávěrka přihlášek Pro Bohemia 2018

Uzavěrka přihlášek se blíží, tak neváhejte a PŘIHLASTE SE. Mnoho času nezbývá. 

 
Články / 11. prosince 2017

Koncertem na pomoc spolužákovi

K řadě hudebních osobností, které v minulosti studovali na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, patří bezesporu světově uznávaný klavírista Ivo Kahánek, dále basista Ivo Hrachovec, dnes sólista Národního divadla v Praze a violoncellista Jiří Hanousek, který kromě pedagogické činnosti vykonává zároveň funkci koncertního mistra violoncell Janáčkovy filharmonie. 

 

Tyto špičky svých oborů se sešli na jevišti společně se studentkou 6. ročníku klarinetistkou Kateřinou Paškovou, aby vyjádřili pomoc člověku, který před lety studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě hru na klarinet.
 
Michal Šemora patřil k velkým talentům. Po absolvování Janáčkovy konzervatoře v roce 1998 nastoupil do orchestru Slezského divadla v Opavě, kde hrával 1. klarinet a zároveň vyučoval na Základní umělecké škole. Ve 27 letech jej však postihla nevyléčitelná choroba a svou hráčskou i pedagogickou činnost tak musel zanechat. Dnes už je trvale upoután na lůžko a odkázaný na pomoc druhých.
A tak se v hlavě jeho dřívějšího pedagoga Petra Bohuše zrodila myšlenka uspořádat benefiční koncert, kdy výtěžek koncertu by mohl být Michalovi věnován na nákup invalidního vozíku a dalších nezbytných potřeb, zabezpečujících život imobilního člověka.
 
Na koncertě 6. prosince 2017, který se setkal s mimořádným ohlasem a probíhal ve zcela zaplněném studiu Českého rozhlasu v Ostravě za přítomnosti kamer televize Noe, zazněla v úvodu Sonáta f moll pro klarinet a klavír č. 1, op. 120 J. Brahmse v podání K. Paškové a I. Kahánka. Následovala sólová vystoupení J. Hanouska a I. Kahánka, kde postupně zaznělo Preludium  ze Suity č. 2 d moll pro sólové violoncello J. S. Bacha a  Scherzo cis moll pro klavír, op. 39 F. Chopina.
 
Ivo Kahánek byl dominantní osobností celého večera, kdy v další části programu nejprve doprovodil Ivo Hrachovce, který zazpíval výběr z Biblických písní A. Dvořáka a poté, na závěr koncertu byl partnerem Kateřiny Paškové a Jiřího Hanouska v Triu B dur pro klarinet, violoncello a klavír, op. 11 L. v. Beethovena.
 
I když mezi některými účinkujícími byl rozdíl generace, na jevišti to znát nebylo. Všichni našli společnou hudební řeč a jejich výkony zaslouží velkého uznání.
 
Tato charitativní akce našla podporu nejen u účinkujících, kteří se jednomyslně rozhodli vzdát honoráře, ale také u posluchačů v sále a diváků u televizních obrazovek, kdy se ukázalo, že osud těžce nemocného člověka není mnoha lidem lhostejný. A to je milé zjištění.

(klapet)

 

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů