„Janáčkova konzervatoř a Gymnázium 
v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Aktuality / 29. října 2014

Gogol: Ženitba

Jak vypadala taková správná ruská ženitba v 19. století, předvedli v druhé repríze studenti čtvrtého ročníku herectví ve čtvrtek večer.

 

Téma satirické hry hned v úvodní scéně nastínila jedna z nejoblíbenějších svatebních písní - Mendelssohnův Svatební pochod, jehož závěr si dovolil moderně poupravit DJ Mendelssohn. Po jeho skončení se ujali role tři mladí talenti. Robin Ferro, který ztvárnil prvního nápadníka vdavekchtivé Agáty Podkolatova, Štěpán Kozub, jakožto Podkolatův přítel s nezvratnou touhou oženit svého kamaráda, a Jakub Burýšek v roli věrného sluhy.
Tito tři budoucí herci si plný sál diváků svými vtípky získali již během prvních replik a naznačili publiku, že jej čeká sice studentské zpracování Gogolova klenotu, avšak s výkony mnohdy srovnatelnými s těmi, které podávají jejich starší a zkušenější herečtí kolegové. Hra tak začala svižně a okamžitě celý sál vtáhla do děje, ve kterém se dohazovačka Tekla (Aneta Klimešová) snaží naivní a hloupé Agátě (Aneta Kernová) najít ženicha. Avšak ne ledajakého, ten její totiž musí mít titul. A tak se jednoho dne v jejím domě objeví čtyři mládenci, kteří se sice titulem pyšnit mohou, ale tím jejich výčet kladů končí. Lukáš Šveda, Viktor Georgiu, Jakub Burýšek a Robin Ferro tak začali svým přesvědčivým hereckým projevem představovat střední vrstvu ruské společnosti 19. století.
Přednosta hospodářsko-správního odboru Nenažraný (Lukáš Šveda) se od první chvíle staral spíše o věno než o svou budoucí choť a jak sám řekl, tak na tyhle volovinky okolo námluv nemá čas, neboť je zaměstnanej člověk. Bývalého důstojníka pěchoty Onučkina (Viktor Georgiu) zase zajímalo jen to, jestli je Agáta dostatečně na úrovni a zda umí francouzsky, protože bez toho to přeci není ono. Třetí nápadník, bývalý námořní poručík Žvanikin (Jakub Burýšek), toho zase moc nažvanil. Nesmyslnost jeho příběhů ale nikomu z jeho do sebe zahleděných soků nedošla. A vládní rada Podkolatov naopak nenažvanil téměř nic, protože je to beziniciativní posera, který vlastní názor, jejž by mohl vyjádřit, ani nemá. Proto také na Robina Ferra na jevišti čekal nelehký úkol, a to mnoho scén s potřebou dostatečně přesvědčivých neverbálních projevů. Nutno ale říct, že se toho zhostil bravurně.
V polovině představení tak začal pořádný boj o nevěstu. Když však Agáta po pár minutách strávených se svými potenciálními manžely poznala jejich pravé charaktery, stala se z vdavekchtivé panny spíše nerozhodnou nevěstou na útěku. V tu chvíli převzal sňatek do svých rukou Štěpán Kozub, jehož projev, díky spoustě vložených emocí, postupně gradoval. Dohazovačku tak vystřídal spíše odhazovač, který Agátiny nápadníky pomocí lží jednoho po druhém vyváděl ze dveří bytu. Okamžitě na to pak plánoval její svatbu s Podkolatovem, a aby ji urychlil, tak dokonce vyznal Agátě lásku místo svého přítele. To však nikomu příliš nevadilo, jelikož Agáta si díky jeho činu konečně našla ženicha s titulem a Podkolatov se nemusel o ničem rozhodovat a vyvíjet úsilí, a tak byli všichni spokojeni.
A spokojeni byli také diváci, kteří mladičké, avšak vyspělé ztvárnění jedné z nejznámějších her Nikolaje Vasiljeviče Gogola odměnili obrovským potleskem. Aplaus publika si ale studenti čtvrtého ročníku nevyslechli naposled. S Ženitbou ještě plánují vystoupit na Festivalu ostravských činoherních divadel Ostravar.
 
(Markéta Jarmarová) 

 
Aktuality / 21. října 2014

Komorní soubory opět úspěšné

V letošním již 21. ročníku interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus, která se 17. 10. 2014 tradičně konala ve Vidnavě, komorní soubory JKGO opět slavily úspěch. 

 

Zúročila se tak „dřina“, která je s účinkováním v komorním seskupení a s přípravou na soutěž spojena.
 
Ze soutěže z kategorie konzervatoří, která proběhla 17. října, si 1. cenu přivezlo Klarinetové duo s klavírem (Kateřina Pašková a Ondřej Janča – klarinety, Magdaléna Hrudová – klavír ze třídy komorní hry MgA. Petra Bohuše), Žesťové sexteto (Jakub Halata a Zdeněk Halata – trubky, Eleni Grigoriadu – lesní roh, Lada Kolompárová a Miriam Dýrrová – pozouny, Lukáš Kus – tuba) ze třídy komorní hry Mgr. Vladislava Macečka) a SADOKAPEKA kvintet
(Karin Kašparová – housle, Dominik Cvek a Karel Branich – violy, Sára Mrázová – violoncello, Petr Kozel – lesní roh ze třídy komorní hry MgA. Dušana Ondrušky),
2. ceny pak další soubory – Kvarteto zobcových fléten (Lenka Bobčíková, Karolína Wilková, Markéta Kapustová, Karolína Petrůjová, ze třídy komorní hry Ing. Jitky Konečné PGDip., PhD.) a Klarinetové kvarteto (Ondřej Janča, Kateřina Pašková, Dominika Furišová, Ester Hložánková, ze třídy komorní hry MgA. Petra Bohuše).

Naše blahopřání patří nejen studentům, ale i jejich pedagogům, kteří je na soutěž připravili.  

 
Aktuality / 17. října 2014

Komořina, to je dřina.

Přesvědčila se studentka Kateřina Pašková, která i přes vysokou horečku odehrála tradiční koncert ve dvou souborech

 

Koncert komorních souborů, které se účastní 21. ročníku interpretační soutěže K. Ditters a hudební klasicismus ve Vidnavě, se konal ve středu 15. října v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. Vystoupení hudebních těles, složených ze studentů konzervatoře, se v posledních letech pravidelně koná pod názvem Komořina, to je dřina.
V sále konzervatoře zaznělo celkem 11 skladeb, které nastudovali kantoři se svými studenty na interpretační soutěž ve Vidnavě. Tato soutěž má mezinárodní statut a podporuje aktivní umělecké činnosti v komorních seskupeních.    
"Koncert Komořina, to je dřina je dobrou prověrkou toho, co v jednotlivých hráčích, resp. souborech je. A pokud se z některých detailů poučí, mohlo by soutěžní vystoupení pro ně dopadnout příznivě." říká MgA. Petr Bohuš, který připravoval dva soubory. Klarinetové kvarteto ve složení Ondřej Janča, Kateřina Pašková, Dominika Furišová a Ester Hložánková a Klarinetové duo s klavírem ve složení Kateřina Pašková, Ondřej Janča a Magdaléna Hrudová. Z výčtu jmen je patrno, že Kateřina Pašková a Ondřej Janča účinkovali v obou souborech.
Výběr skladeb byl podřízen požadavkům soutěže, kde je nutno zahrát alespoň jednu skladbu z období hudebního klasicismu. Vedoucí souboru Petr Bohuš vybral partituru K. Ditterse (klarinetové kvarteto) a 3. větu Koncertu pro dva klarinety č. 4 Karla Stamice. Program pak doplnil o Peasants Dance rumunského skladatele přelomu 19. a 20. století Constantina Dimitresca v případě klarinetového kvartetu a o Koncertní kus pro dva klarinety a klavír č.1 op. 113 Felixe Mendelssohna Bartholdyho a Pozdravy z Balkánu pro dva klarinety a klavír Bély Kovácse.
 
"Peasants Dance zahrálo klarinetové kvarteto v úpravě původní verze pro violoncello a klavír a notový materiál upravené skladby pro klarinetové kvarteto přinesl do prvních zkoušek nejstarší a zároveň nejzkušenější člen souboru, Ondřej Janča. Věkové i ročníkové složení souboru je rozdílné a nebylo zpočátku jednoduché skloubit jednotně názor na interpretaci obou skladeb (Dimitrescu, Ditters), kdy technické i hudební možnosti jednotlivých hráčů souboru jsou na různé úrovni." zhodnotil vystoupení svých svěřenců Petr Bohuš, který jinak na Janáčkově konzervatoři vyučuje hru na klarinet (hlavní obor, hru z listu) a komorní hru.
 
Klarinetové duo s klavírem si kromě „povinného“ Stamice vybralo jednak velmi náročnou skladbu F.Mendelssohna Bartholdyho a další náročnou, ale zároveň také efektní skladbu B.Kovácse. Zatímco skladba F.Mendelssohna Bartholdyho zazněla v podání studentů JKGO vůbec poprvé, Pozdravy z Balkánu zde již v minulých letech zazněly, mj. i v podání dnes renomovaných klarinetistů Karla Dohnala a Barbory Durďákové a klavíristy Lukáše Michela. " Naši současní mladí klarinetisté Kateřina Pašková s Ondřejem Jančou a klavíristkou Magdalénou Hrudovou se své role chopili podle mého názoru velmi úspěšně a všichni tito studenti mají nakročeno k úspěšné budoucnosti." dodává Petr Bohuš.
 
Bohužel však toto roční období přináší i řadu nemocí, kdy Kateřina Pašková dohrála koncert v horečce s vypětím všech sil a její start na soutěži ve Vidnavě tak byl s otazníkem.
Protože však účinkuje v obou souborech a nechce své kamarády připravit svou neúčastí o soutěžní vystoupení, zaberou-li antibiotika, na soutěž přijede a soutěžního vystoupení se zúčastní.

(Petr Bhuš/Sólokapr)

 
Aktuality / 9. září 2014

TANEC PRO VŠECHNY

Srdečně zveme širokou veřejnost k účasti na kurzech klasického a současného tance.
Kurz je veden mladým sólistou baletu Národního divadla moravskoslezského Filipem Staňkem.

 

Kurzy se konají každé pondělí, a to:
18:00 - 19:20 klasický tanec
19:30 - 20:50 současný tanec (contemporary)

Výuka probíhá v baletních sálech Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia  v Ostravě, Českobratrská 40, Ostrava.

Cena kurzu za pololetí:
1 kurz - klasický nebo současný tanec (výuková hodina 80 minut) - 1 100,-Kč za pololetí
2 kurzy - klasický i současný tanec (výuková hodina 2x80 minut) - 2 000,-Kč za pololetí

Zahájení kurzů - 29. září 2014.

Platbu za kurz je nutno provést na účet č. 373548933/0300.
U platby prosím uveďte variabilní symbol 29092014 a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení.

Přihlášky na kurz najdete zde:
klasický tanec (balet)
současný tanec (contemporary)
klasický i současný tanec
  
Vyplněné zašlete v uvedeném termínu na info@jko.cz nebo poštou na adresu: Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, Českobratrská 40, 702 00 Ostrava.

Pro zájemce, kteří nemohou kurz navštěvovat pravidelně, nabízíme možnost účasti na jednotlivých lekcích s platbou na místě v hotovosti. Cena jedné lekce je 150,-Kč.

Informace o kurzech podá paní Halina Paszková: halinam@email.cz , mobil 731 578 198 (ve večerních hodinách) nebo Filip Staněk filipstanek@centrum.cz 

Těšíme se na Vás!

 

Program

7
pátek
listopadu

Den tance

08:45 hod., JKGO
Jeden den s baletem

úterý 4 listopadu

Hudební současnost 2014

18:30 hod., JKGO, sál Leoše Janáčka
Struny pokaždé jinak

čtvrtek 6 listopadu

Kytice

18:30 hod., JKGO, sál Leoše Janáčka
Z kvítí vonného i býlí hořkého

sobota 8 listopadu

Konzultace pro uchazeče

09:00 hod., JKGO
obor herectví

úterý 11 listopadu

Itálie v Ostravě

18:30 hod., JKGO, sál Leoše Janáčka
Klavírní koncert

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů