„Janáčkova konzervatoř v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Články / 30. listopadu 2016

Listopad ve znamení úspěchů

XXXIX. soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR se letos konala ve dnech 25. – 27. 11. v Pardubicích. Představili se tam studenti v oborech hra na klavír, hra na akordeon, hra na kytaru a sólový zpěv. 

 

Ve všech oborech se soutěžilo ve třech věkových kategoriích. Janáčkova konzervatoř v Ostravě vyslala do tohoto klání své zástupce do II. a III. kategorie.

Ve hře na klavír získala ve II. kategorii Alena Mazáková z 3. ročníku (třída Mgr. Moniky Tugendliebové) čestné uznání 1. stupně, Veronika Kijonková ze 4. ročníku (třída MgA. Michala Bárty) pak čestné uznání 2. stupně v kategorii III.

Akordeonové oddělení reprezentovaly ve II. kategorii Anežka Štenclová ze 4. ročníku a Daniela Paterová z 3. ročníku, obě ze třídy dr Marcely Kysové. Anežka získala 2. cenu a Daniela 3. cenu.

Kytary byly zastoupeny žáky MgA. Ondřeje Gilliga – Jiřím Hanikem z 3. ročníku a Petrem Usvaldem ze 4. ročníku, oba získali čestná uznání ve II. kategorii.

Nejpočetnější výpravu mělo pěvecké oddělení.
Mgr. Marta Jirásková měla opravdu důvod k radosti. Z její třídy Karolína Levková ze 4. ročníku získala 3. cenu ve II. kategorii a Barbora Jirásková z 6. ročníku získala 1. cenu v kategorii nejvyšší.
Všichni účastníci podali skvělé výkony v silné konkurenci. Zpěvačky podpořily klavírním doprovodem Mgr. Regina Bednaříková a Mgr. Marie Horáčková.
 

Výčet úspěchů pokračuje úspěchy akordeonistek v mezinárodních soutěžích.
Anežka Štenclová (4. ročník ze třídy dr Marcely Kysové) se umístila na 2. místě na Mezinárodních akordeonových dnech v Praze 5. 11. 2016.
Z 9. ročníku mezinárodní akordeonové soutěže v Popradu 18. 11. 2016 Anežka Štenclová a  Daniela Paterová (3. ročník, třída dr Marcely Kysové) přivezly čestná uznání. 

 
Články / 29. listopadu 2016

Lucie Režná obdržela ocenění ve Wroclawi

Čestné uznání z mezinárodní soutěže v polské Wroclawi (24. – 26. 11. 2016) si z početného zastoupení zahraničních účastníků přivezla domů flétnistka 4. ročníku ze třídy MgA. Jiřího Bystroně Lucie Režná.

 

Navázala tak na úspěch svých spolužaček dechového oddělení, Kláry Maršálkové (flétna), Kateřiny Paškové (klarinet) a Žanety Grygarové (lesní roh), které nedávno získaly ocenění na jiné soutěži v Polsku, v Jastrzębie-Zdrój.

(klapet)

 
Články / 21. listopadu 2016

Úspěch studentek dechového oddělení na mezinárodní soutěži v Polsku

Klára Maršálková, Kateřina Pašková a Žaneta Grygarová, studentky dechového oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, zaznamenaly velký úspěch na 11. ročníku mezinárodní soutěže dechových nástrojů v polském Jastrzębie-Zdrój (17. – 19. 11. 2016). 

 

Ve dvou věkových kategoriích, kde bylo přihlášeno více než 80 soutěžících ve hře na dřevěné i žesťové dechové nástroje, obdržela v první kategorii čestné uznání flétnistka Klára Maršálková, studentka 2. ročníku ze třídy MgA. Jiřího Bystroně.

Ve druhé kategorii, která byla rozdělena na dvě kola a trvala po dva dny, se probojovaly k finálové účasti dvě studentky 5. ročníku. Byla to klarinetistka Kateřina Pašková (vyučující MgA. Petr Bohuš) a Žaneta Grygarová ve hře na lesní roh (vyučující MgA. Milan Krajňák). Ve velmi silné zahraniční konkurenci tam dokázaly svým výkonem strhnout na sebe pozornost poroty a získat shodně čestná uznání. Na snímku obě úspěšné finalistky.

Klavírní spoluprací se na úspěchu soutěžících podíleli také MgA. Michal Zátopek, Mgr. Roman Rucký a MgA. Zuzana Tlolková.
 
(klapet)

 
Články / 16. listopadu 2016

Patricia Janečková zazářila

Patricia Janečková zazářila na 51. mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka
Patricia Janečková, studentka 4. ročníku oboru operní zpěv, uspěla na 51. mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka. V kategorii Junior získala před pár dny (11. 11. 2016) 3. cenu. 

Předseda poroty Peter Dvorský Patricii udělil zvláštní cenu Jana Lucemburského, na kterou se váže odměna ve výši 400 EUR.  Patricii Janečkové právem náleží obrovská gratulace. Více informací se dočtete v rozhovoru, který nám poskytla nejen Patricie, ale i její pedagožka a operní pěvkyně Eva Dřízgová.
 


Patricia Janečková
 
Patricie, umístění v tak prestižní soutěži je velkým úspěchem.  Co pro Vás obsazení 3. místa v této soutěži znamená?
„Ocenění z Mezinárodní pěvecké soutěže v Karových Varech jsou pro mě především silnou motivací, motorem, který mě bude pohánět kupředu. Bylo pro mě užitečné srovnání s výkony starších kolegyň se zahraničními zkušenostmi a těší mě, že jsem v tak silné konkurenci obstála. A jako bonus – mít příležitost zazpívat si na dvou galakoncertech v krásných secesních divadlech s velkým symfonickým orchestrem – to byla velká radost! A nesmím zapomenout, že díky Ceně Národního divadla Moravskoslezského dostanu příležitost v tomto mém milovaném divadle nastudovat operní roli a hostovat.“
 
Jaké další úspěchy v oboru máte za sebou?
„Asi takovým přelomem bylo absolutní vítězství v mezinárodní soutěži duchovní hudby v Římě před dvěma roky. Díky tomu jsem byla pozvaná na letní pěvecké kurzy, které pořádá Evropská hudební akademie v Arezzu a na hudební festival v portugalské Grândole. V loňském roce jsem dostala rovněž příležitost hostovat v menších rolích ve dvou Mozartových operách v Košicích a ve SND Bratislava. Také si velice cením koncertní spolupráce s Janáčkovou filharmonií Ostrava a Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně.“
 
Tento školní roku budete maturovat. Jaké jsou Vaše plány do blízkého budoucna?
„Ráda bych pokračovala v dalším studiu operního zpěvu pod vedením profesorky Evy Dřízgové – chci se ucházet o přijetí na Fakultu umění Ostravské univerzity a časem usilovat o stipendium na některém hudebním učilišti v zahraniční. A samozřejmě zpívat, koncertovat a účinkovat v kvalitních projektech.“
 
Kde se vidíte za 10 let? Co je Vašim snem?
„Jéje, to je ještě moc daleko.J Ale chtěla bych na sobě pracovat a být natolik dobrá, aby o mě stály prestižní operní domy – budu-li mít trochu toho štěstí, samozřejmě… a žít smysluplný život.“
   
Blíží se přijímací řízení na další školní rok. Co byste vzkázala potenciálním uchazečům o studium na JKO?
„Aby se na uměleckou školu hlásili proto, že jsou absolutně přesvědčeni, že zvolený obor je to jediné a jedinečné, co chtějí v životě dělat, že chtějí být nejlepší, a že pro to udělají všechno, co bude v jejich silách. V opačném případě budou jen ztrácet čas.“
 
 
 
 
Eva Dřízgová

Paní Dřízgová, co je pro pedagoga nejlepší zpětná vazba? Je to třeba i úspěch Patricie Janečkové?
„První zpětná vazba nastává již při práci v hodinách, kdy se student začíná formovat v určitou uměleckou osobnost. Výsledky v soutěžích nebo pak také konkrétní nabídky k umělecké spolupráci, to jsou již pomyslné "třešničky na dortu". V každém případě je to pro mne především potvrzení, že jdeme správnou cestou. Práce s talentem, jakým Patricia bezesporu je, je nejen velká radost ale především obrovská zodpovědnost a závazek na mnoho let. Nyní máme za sebou šest let intenzivní práce.“
 
Co je, vedle talentu, předpokladem k úspěchu ve Vašem oboru v současné době?
„Při dnešní konkurenci musí být pěvec připraven po mnoha stránkách. Dnes již nestačí pouze umět zpívat. Pěvec musí být připraven nejen profesně ale i jazykově, společensky, musí být stoprocentně spolehlivý, vždy maximálně připravený aby mu neutekla ta správná příležitost. Musí mít ale i štěstí. Na okolnosti a na lidi, kteří mohou jeho úspěchy v oboru ovlivnit, či mu je umožnit. A mnoho dalších věcí, mezi které patří například i zjev a charisma.“
 
Kde byste chtěla Patricii Janečkovou a Vaše jiné studenty vidět za 10 let? Co je vlastně dnes ta nejvyšší meta ve Vašem oboru?
„To musí především vědět oni sami. Já bych si jen přála, aby byli šťastní a dělali to, co je naplňuje a dává jim pocit smysluplnosti jejich života. Pro někoho to může být světové jeviště, ve kterém vidí své místo, někdo může dojít k závěru, že mu veřejné vystupování místo radosti přináší jen stres. Ráda nechávám některé věci volně plynout a přenechat osudu.“
 
Jste velmi úspěšnou operní pěvkyní…v čem je život operní pěvkyně specifický? S čím by měli být Vaši studenti obeznámeni, než se vrhnou na kariéru zpěvu?
„Život operního pěvce je velmi pestrý, zajímavý, a když se daří, také radostný. Musí se ale žít tím oborem naplno, to znamená, že mu přizpůsobíte i soukromý život. Musí se počítat i s cestováním, které přináší jak radost z poznávání nového, tak ale i únavu, odloučenost od rodiny atd. Všechny mince mají dvě strany a člověk si musí ujasnit, co vše může a chce obětovat a naopak. Nejdůležitější je ale vědět, že práce na svém talentu nikdy nekončí. Je to stejné jako ve sportu, kdy sebelepší sportovec bez tréningu nemůže dobře fungovat.“
 
JKO vyhlásila přijímací řízení na další školní rok. Co byste vzkázala Vašim potenciálním studentům, kteří stále váhají. Proč zrovna JKO? 
„Žít a živit se uměním je více poslání než povolání. Cítíte-li, že chcete svůj život spojit s vaším vybraným oborem, pak jste na správné adrese.“ 
 
Děkujeme za rozhovor a oběma dámám přejeme mnoho úspěchů!
  
 
Michaela Dvořáková, PR JKO
16. 11. 2016, Ostrava

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů