„Janáčkova konzervatoř a Gymnázium 
v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Aktuality / 10. března 2015

Mladé talenty s Janáčkovou filharmonií Ostrava

Na profesionální výkony ostravských filharmoniků jsme zvyklí, vystoupení studentů na konzervatoři zase můžeme brát jako slibně se rozvíjející počátek jejich uměleckého vývoje a kariéry. Člověk by si mohl dokonce říci, mladí lidé se ještě musejí hodně učit, a že je brzy chodit na jejich koncerty s profesionálním souborem, takže možná bude lépe počkat, až studenti lidsky a hudebně dozrají, teprve poté bude možné jejich umění náležitě ocenit. Je to však velký omyl. 

Vidět a vyslechnout si mladé talenty Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě při interpretaci skutečně náročných děl světových i českých autorů ve spojení s Janáčkovou filharmonií Ostrava je velkým zážitkem. Takovým byl i koncert minulý páteční večer v Domě kultury města Ostravy. Jmenoval se Mladé talenty s Janáčkovou filharmonií Ostrava a koná se jednou ročně.
„ Koncertů absolventů konzervatoře s filharmoniky bývaly už kdysi, pak ale na nějaký čas ustaly. S naší konzervatoří jsme opět navázali spolupráci s Janáčkovou filharmonií a díky pochopení pana ředitele Jana Žemly se teď společné koncerty konají pravidelně,“ vysvětluje ředitelka konzervatoře Soňa Javůrková. Studenti o účast usilují na základě výběrové předehrávky. Na koncertě s filharmonií pak hrají jen ti nejlepší. „Svědčí o tom i jejich dnešní výkony. Orchestr hraje s chutí a studenti, které máme možnost dnes večer slyšet, si to opravdu zaslouží za to, co umí. Koncert stojí za to,“ chválí večer Soňa Javůrková.
„Podle mne je absolutně úžasné, že se něco takového děje. Obdivuji vstřícnost filharmoniků a vedení JFO, že se k tomu postavili tak báječně a snaží se pomoct mladým umělcům, všechna čest. Společně s Janáčkovou konzervatoří a Gymnáziem v Ostravě umožňují studentům zážitek, který je bude provázet po celý jejich život,“ hodnotí akci Daniel Skála, pedagog konzervatoře a špičkový profesionální hráč na cimbál.
Daniel Skála je kromě toho také skladatelem. V pátek ve Společenském sále Domu kultury v Ostravě zazněl jeho Koncert pro cimbál a komorní smyčcový orchestr napsaný v roce 2005 v Budapešti. Moderní sonátové formy s výraznou sólovou introdukcí a rozsáhlou i technicky vypjatou kadencí se ujala studentka šestého ročníku, dvacetiletá Gabriela Jílková z Hukvald: „Je to neuvěřitelný zážitek. Jsem ráda za možnost zahrát si s filharmonií. Strašně mě cimbál baví, i energie skladby. O to více, že mě vede pedagog, který je i skladatelem tohoto díla a k mé hře má vždy naprosto konkrétní připomínky.“
Gabriela Jílková bydlí s rodiči na Hukvaldech, pro cimbál se rozhodla v pěti letech. Její tatínek je také cimbalista, maminka hrála zase na housle, svou uměleckou cestu tak Gabriela považuje za přirozenou.  Na dotaz, zdali má v sobě něco ze slavnějšího rodáka Leoše Janáčka, s úsměvem odpovídá, že o ničem takovém neví, „Určitě mě ale v mnohém ovlivnila konzervatoř, vždyť ji navštěvuji od věku, kdy my mladí lidé nasáváme všechny informace a formujeme názory, životní cesty, postoje. Jsem ráda, že jsem přitom natrefila i na výborné pedagogy. Především na profesora hlavního oboru, Daniela Skálu. Je skvělé, že se s takovými lidmi mohu potkávat denně,“ svěřuje se po svém výkonu.
Protože v republice není možnost studovat cimbál, po škole Gabrielu čekají přijímací zkoušky na Lisztovu akademii v Budapešti. „No, když to nevyjde, tak půjdu do Olomouce na hudební teorii. Od muziky ale určitě neuteču,“ dodává přesvědčivě mladá dívka. A její profesor ji doplňuje: „Člověk, neřkuli autor, který zná skladbu do detailu, to má vždy složitější, ale dnes jsem s jejím výkonem moc spokojen. Gabriela je mimořádný talent a dnes šlo spíše o to, aby se dobře cítila, a aby si to užila. Byl to její večer, dlouho se na něj připravovala. V životě se také určitě prosadí.“
Gabrielu Jílkovou, její spolužáky i filharmonii řídil dirigent Petr Šumník. Mezi mladými talenty se na pódiu kromě cimbalistky objevili také hornista Petr Kozel, klavírista Tomáš Vrána, ten má za sebou i vystoupení s Českou filharmonií s dirigentem Jiřím Bělohlávkem, dále trumpetista Jakub Halata, saxofonista Lukáš Kolek a harfistka Karolína Blažková z třídy Ivany Dohnalové.
„Krásný večer, úžasné výkony, výborná příležitost pro mladé umělce. Jistě je to inspiruje a nakopne k další práci. I já jsem kdysi jako absolventka hrála s filharmonií. Moc dobře si na to pamatuji, krásný pocit.,“vzpomíná na své zážitky před lety studentka a dnes učitelka konzervatoře harfistka Ivana Dohnalová. „Byla jsem tehdy žačkou vynikající harfistky a pedagožky Ady Balové, která zemřela téměř přesně před třemi lety. S Karolinkou jsme se už před koncertem bavily, že cítíme, že Ada je tady mezi námi a že Karolíně pomůže, aby se jí dobře hrálo. Také byla její žačkou, tou poslední. Všichni tady jsme na ni mysleli“ prozrazuje Ivana Dohnalová. Taková jsou hudební setkání na celý život. I zážitky jako dnešní večer.
Petr Bohuš, Sólokapr

Aktuality / 10. března 2015

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obor 82-45-P/01 Zpěv a obor 82-46-P/01 Tanec naleznete zde

 
Aktuality / 9. března 2015

Absolventi zazářili s Janáčkovou filharmonií Ostrava

Mimořádný zážitek připravilo posluchačům koncertu Mladé talenty s Janáčkovou filharmonií Ostrava (6. 3. v Domě kultury města Ostravy) šest letošních absolventů Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia. Studenti 6. ročníku předvedli vynikající výkony a nadchli publikum jistotou a muzikalitou projevu i profesionalitou, s jakou zvládli vystoupení s orchestrem. 

 

Petr Kozel zahájil večer Mozartovým Koncertem pro lesní roh a orchestr Es dur KV 417, v němž jsme obdivovali jeho měkký, příjemný tón i potřebnou mozartovskou lehkost, Gabriela Jílková pak premiérovala orchestrální verzi Koncertu pro cimbál a komorní smyčcový orchestr skladatele Daniela Skály a doslova ohromila posluchače bravurou, s jakou se zhostila rytmicky i výrazově náročného soudobého díla. První polovinu koncertu pak uzavřel pianista Tomáš Vrána, který se představil 2. a 3. větou Beethovenova Koncertu pro klavír a orchestr č. 4 G dur, op. 58. Technickou jistotu i stylovost interpretace doplnil ukázkovou spoluprací s dirigentem, takže všechna na souhru obtížná místa vyšla naprosto dokonale. Druhou polovinu večera otevřel Jakub Halata skladbou The Joker pro trubku a orchestr Jana Kučery, v níž vedle spolehlivé techniky a tónové jistoty výborně vystihl hravost a zdůraznil pestrost a zvukovou barevnost díla. Delikátní zvukovost a jemné barevné nuance jsme pak mohli ocenit také v Tancích pro harfu a smyčce Clauda Debussyho, které zazněly v interpretaci Karolíny Blažkové. Saxofonista Lukáš Kolek pak uzavřel celý koncert Milhaudovou suitou Scaramouche pro altsaxofon a orchestr op. 165c, jež byla v jeho suverénním podání temperamentním, svěžím a vtipným zakončením večera. Janáčkova filharmonie vytvořila všem absolventům potřebné zázemí a podpořila jejich výkony spolehlivou spoluprací. Na bezpečném zvládnutí všech zvolených skladeb, včetně tří rytmicky záludných děl 20. století, měl velký podíl dirigent Petr Šumník, pod jehož taktovkou hráli celý večer inspirovaně jak filharmonici, tak vystupující sólisté. K příjemné atmosféře koncertu přispěla i přítomnost velkého množství studentů Janáčkovy konzervatoře v hledišti (včetně celé řady těch bývalých), kteří přišli své kolegy podpořit a ocenit. Večer tak byl opravdovým svátkem ostravské konzervatoře, která prokázala, že „mladé talenty“ k Ostravě stále neodmyslitelně patří.
Hana Adámková

 
Aktuality / 9. března 2015

Taneční EXIT maturantů

Pátý březnový den patřil na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě pětici maturujících tanečníků ze čtvrtého ročníku gymnázia. Představení EXIT, se stylovým podtitulem, že každý konec je novým začátkem, předvedlo široké spektrum získaných zkušeností studentů. Téměř vyprodaný sál ocenil zhruba hodinové představení potleskem vestoje. 

 

V úvodním čísle S T R A C H představila skupina studentů moderního tance ze třídy 4.G choreografii spojenou s akrobacií na šálách. V téměř patnáctiminutovém čísle z tvorby Mgr. art. Miroslavy Mechelové okouzlila diváky sestava na šálách, vytvořená dvojicí studentů Lucie Kovářová a Jakub Jursa.

Následující trojice choreografií No more breathing time, Run to win a Zahradnická dala publiku možnost připomenout si nezapomenutelná čísla BcA. Jany Ryšlavé, vytvořená během celého čtyřletého studia.
Závěrečnou choreografií byla Tančírna, spojující taneční, dramatickou a živou i reprodukovanou hudební složku přímo na jevišti. Číslo MgA. Kristýny Slezákové představilo studentky s tanečními partnery v tom stylu, který je jim blízký.

„Jsem rád, že jsme všichni společně vytvořili takovýto rozmanitý program. Pětice Leona Chlubnová, Jakub Jursa, Lucie Kovářová, Dominika Kožušníková a Jiřina Sztefková dokázala, že i v takto malém počtu se dá zabavit téměř vyprodaný sál. Svůj podíl na celkovém zážitku mají samozřejmě také hosté, bývalí i současní studenti tance, kteří doplnili taneční duety v Tančírně, či kapela Jazz Cake a jejich frontman Radek Melša, jakožto moderátor celého EXITU,“ nastiňuje eF. Horvát, režisér programu.

Studium pětice maturantů pomalu končí. Ale všichni diváci po čtvrtečním představení ví, že každý konec je novým začátkem.
 
eF. Horvát

 

Program

1
středa
dubna

Aprílový koncert

18:30 hod.,
Symfonický orchestr JKO

úterý 31 března

Absolventský koncert

18:30 hod., JKGO, sál Leoše Janáčka
Halata, Kolek

úterý 7 dubna

Absolventský koncert

18:30 hod., JKGO, sál Leoše Janáčka
Blažková, Kašparová

čtvrtek 9 dubna

Absolventský koncert

18:30 hod., JKGO, sál Bohuslava Martinů
Pešková

pátek 10 dubna

Pro Bohemia Ostrava 2015

16:00 hod., JKGO
mezinárodní interpretační soutěž

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů