„Janáčkova konzervatoř v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Aktuality / 28. března 2017

Den učitelů

Vážení učitelé, kolegové a kolegyně, přejeme Vám krásný a úspěšný Den učitelů.


 
Aktuality / 20. března 2017

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 pro obory hudba, tanec a zpěv.

Bližší informace naleznete v sekci přijímací řízení.

 
Aktuality / 24. února 2017

Ředitelské volno

 
Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, příspěvkové organizace,
vyhlašuje den volna v pátek 7. dubna 2017 z důvodu konání 15. mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2017.
 

 
Články / 24. března 2017

Studenti pěveckého oddělení v Brně

Ve čtvrtek 23. března 2017 se ve 13h představili studenti pěveckého oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě v koncertním sále Konzervatoře Brno. Pavel Divín, Karolína Levková, Petr Dvořák, Patricia Janečková, Lenka Adámková, Tereza Gazárková a Barbora Jirásková zpívali svým brněnským kolegům a jejich pedagogům. 

 

Koncert zahájil a shlédl ředitel Konzervatoře Brno pan MgA. Pavel Maňásek. Vystoupení našich studentů se neslo v duchu krásných pěveckých přednesů, které ocenilo publikum vřelým potleskem. 
Poděkování patří také Mgr. Regině Bednaříkové a Mgr. Karle Fucimanové za klavírní doprovod.
(DK)

 

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů