„Janáčkova konzervatoř a Gymnázium 
v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Aktuality / 27. ledna 2015

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 - 1. kolo

Výsledky 1. kola talentových zkoušek - obor vzdělání zpěv naleznete zde
Výsledky 1. kola talentových zkoušek - obor vzdělání tanec naleznete zde
Výsledky 1. kola talentových zkoušek - obor vzdělání hudebně dramatické umění naleznete zde
Výsledky 2. kola talentových zkoušek - obor vzdělání tanec naleznete zde
Výsledky 2. kola talentových zkoušek - obor vzdělání zpěv - před konáním talentových zkoušek v náhradním termínu naleznete zde

 
Aktuality / 26. ledna 2015

TANEC PRO VŠECHNY - POKRAČUJEME

I v druhém pololetí budou pokračovat taneční kurzy vedené Filipem Staňkem.
Pokračujeme už 2. února 2015.
Kurz je otevřen i novým zájemcům !

 

Kurzy se konají každé pondělí, a to:
18:00 - 19:20 klasický tanec
19:30 - 20:50 současný tanec (contemporary)

Výuka probíhá v baletních sálech Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia  v Ostravě, Českobratrská 40, Ostrava.

Cena kurzu za pololetí:
1 kurz - klasický nebo současný tanec (výuková hodina 80 minut) - 1 400,-Kč za pololetí
2 kurzy - klasický i současný tanec (výuková hodina 2x80 minut) - 2 600,-Kč za pololetí
(délka kurzu je o jeden měsíc delší, než v uplynulém pololetí)

Platbu za kurz je nutno provést na účet č. 373548933/0300.
U platby prosím uveďte variabilní symbol 02022015 a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení.

Přihlášky na kurz najdete zde:
klasický tanec (balet)
současný tanec (contemporary)
klasický i současný tanec
  
Vyplněné zašlete  na info@jko.cz nebo poštou na adresu: Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, Českobratrská 40, 702 00 Ostrava.

Pro zájemce, kteří nemohou kurz navštěvovat pravidelně, nabízíme možnost účasti na jednotlivých lekcích s platbou na místě v hotovosti. Cena jedné lekce je 150,-Kč.

Bližší informace o kurzech podá Filip Staněk filipstanek@centrum.cz 

Těšíme se na Vás!

 
Aktuality / 23. ledna 2015

„Ostravští symfonikové“ zazářili

Hned dva Novoroční koncerty proběhly na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě. Podobně jako v loňském roce, i letos to bylo ve dvou dnech za sebou (v úterý 20. a ve středu 21. ledna). Ve středu dopoledne konzervatoristé stihli zahrát i výchovný koncert. V prostorách Janáčkovy filharmonie Ostrava - Domě kultury města Ostravy předvedli středoškolákům z Gymnázia Olgy Havlové z Ostravy – Poruby, co umějí. 

 

S nadsázkou řečeno, Vídeňští filharmonikové zahajují první lednový den Novoroční koncerty, a opět je ukončují „Ostravští symfonikové“, pokud si můžeme tento slovní příměr s Vídeňskými filharmoniky dovolit. Srovnání se slavným orchestrem světového jména není možná ale tak úplně od věci. Symfonický orchestr Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě, jakožto reprezentativní soubor této jedné z nejlepších uměleckých škol v České republice, pod taktovkou dirigenta Petra Šumníka pravidelně účinkuje nejen na významných akcích konzervatoře.
 
Zkušenosti Symfonického orchestru jsou znát. Těleso hraje s jistotou a souhrou, jakoby ani nešlo o studenty, kteří se setkávají teprve nějaký čas. V téměř 60 ti členném souboru jsou snad jen čtyři pedagogové, jeho jádro tvoří především studenti z různých ročníků. Přesto jim to hraje jako zkušeným profesionálům.
 
Zážitek obou večerů Novoročních koncertů umocnila nejen souhra orchestru, ale i pestře a důstojně propracovaná dramaturgie programu, výběr a pořadí jednotlivých skladeb zapadaly do sebe jako puzzle. V první půli mohli diváci oslavit nástup Nového roku se skladbou Koncert pro violoncello a orchestr h moll op. 104 Antonína Dvořáka. A šlo o oslavu mimořádnou, orchestrálním provedením i dílem samotným, proto to přirovnání s milou nadsázkou k Vídeňským filharmonikům v úvodu. Dvořákův Koncert pro violoncello je sám o sobě dílem mimořádné emocionální síly. Je z něj patrné, že vznikalo v průběhu několikaletého pobytu Dvořáka v Americe, skladatelova oslava domova, touha po návratu z tohoto díla přímo čiší.  
 
Krom zmíněného profesionálního přístupu k interpretaci u studentů a samozřejmě i u pedagogů sólový hlas violoncella v Dvořákově díle předvedl a umocnil renomovaný hudebník Jiří Hanousek. Jinak také pedagog konzervatoře, komorní hráč, sólista Janáčkovy filharmonie Ostrava a spolupracovník řady dalších domácích i zahraničních orchestrů. Violoncello má v Dvořákově Koncertu náročnou a technicky velmi obtížnou úlohu, právem jde o jednu z nejkrásnějších skladeb violoncellové literatury vůbec. Kdo jiný než Hanousek ji mohl na Novoročních koncertech zvládnout lépe.
 
Druhá půle večera patřila tanečním hudebním inspiracím. Kratší plochy osmi tanečních skladeb, pomalých i dynamických ozvláštňovalo střídání ve vedení dirigentských taktovek. Se Symfonickým orchestrem Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě se v druhé půli představili hned čtyři dirigenti. Jak vtipné a milé pojetí hudebního večera.
 
Student Filip Urban ze třetího ročníku dirigování na konzervatoři s upřímnou vážností ve výrazu a se zkušenostmi asistenta dirigenta v opeře Národního divadla Moravskoslezského uvedl Dvořákovu polonézu z opery Rusalka a Smetanova Furianta z Prodané nevěsty. Hravý a usměvavý Ondřej Pastrňák, taktéž ze třetího ročníku dirigování, a mimo konzervatoř sbormistr Ženského pěveckého sboru Bohuslava Martinů, představil Smetanovu Jiřinkovou polku a Tric Trac polku Josepha Strausse. Jako třetí v pořadí nastupující generaci dirigentů reprezentoval Tomáš Stanček. S vážností ztvárnil Ravelovu Pavanu za mrtvou infantku a s dobrosrdečným a milým výrazem uvedl Brahmsův Uherský tanec č. 5.
 
Závěr patřil náladě Waltzu ze suity Sněhurka a sedm trpaslíků Franka Churchilla a koncertnímu valčíku op. 183 Bruslaři Emila Waldteufela. Se Symfonickým orchestrem Janáčkovy konzervatoře obě skladby stejně jako celou první půli večera řídil dirigent nejzkušenější, Petr Šumník. Jemu, jeho třem mladším kolegům, vystupujícím hudebníkům-studentům, pedagogům a všem, kteří Novoroční koncerty připravili, patří dík za nevšední hudební zážitek.
 
(Petr Bohuš, Sólokapr)

 
Aktuality / 22. ledna 2015

Výchovný koncert předvedli gymnazistům jejich vrstevníci

Studenti studentům. Tak by se dal nazvat program středečního dopoledne v sále Domu kultury města Ostravy. Na pódiu se objevili studenti Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě (JKGO), aby svým vrstevníkům z Gymnázia Olgy Havlové (GOH) v publiku předvedli, čím se ve škole zabývají.

 

„Gymnazisté obvykle chodí na výchovný koncert Janáčkovy filharmonie, tentokrát je změna, poslechnou si Symfonický orchestr Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v \ostravě. Z filharmonie se představí jediný zástupce – přední český violoncellista a sólista Jiří Hanousek,“ vysvětlil před zahájením akce Jan Staněk z koncertního oddělení filharmonie a dodal, že posluchači uslyší dílo Antonína Dvořáka a tance evropských skladatelů v podání jedněch z nejlepších studentů ostravské konzervatoře. 
„Myslím si, že může být podnětné, když si poslechneme, co umějí vaši vrstevníci. Přeji vám, aby koncert byl nejen příjemným zážitkem, ale i inspirací a motivací,“ ujala se úvodního slova ředitelka GOH Jana Huvarová a popřála téměř šesti stům studentů příjemný sedmdesátiminutový umělecký zážitek. Poté předala mikrofon šéfdirigentovi Petru Šumníkovi, který část koncertu dirigoval a prokládal nejrůznějšími zajímavými informacemi z hudebního světa.
 „Na úvod zazní část jednoho z nejslavnějších děl Antonína Dvořáka, první věta violoncellového koncertu h moll,“ uvedl zkušený dirigent koncert, který již slyšel plný sál Leoše Janáčka na JKGO v úterý večer. „Na včerejším Novoročním koncertu jsem byl, ale tohle bude něco úplně jiného. Titíž studenti budou hrát totéž, přesto díky akustice sálu uslyšíme odlišný zvuk,“ vysvětloval pedagog JKGO Petr Bohuš.
Na pódiu se střídaly nejen skladby, ale měnili se i dirigenti. Své spolužáky se smyčcovými, dechovými, dřevěnými, žesťovými i bicími nástroji během Dvořákovy Polonézy a Smetanova Furianta vedl Filip Urban. Smetanovu pomalou Jiřinkovou polku a naopak rychlou Straussovu Tritsch Tratsch Polku si vzal pod taktovku spolužák Ondřej Pastrňák. A jako třetí ze studentů, kteří se věnují dirigování, se představil Tomáš Stanček, který řídil orchestr během Ravelovy Pavany za mrtvou infantku a v Brahmsově uherském tanci číslo 5. Brahmsovo dílo vyvolalo úsměvy v publiku, jelikož většina studentů známou melodii poznala. Závěr koncertu potěšil i ty nejmladší, jelikož zazněl populární waltz z pohádky Walta Disneyho Sněhurka.
Dirigenta Filipa Urbana přišel povzbudit jeho otec. „Kdykoli mám příležitost, tak se na něj chodím dívat, abych mu pak mohl sdělit dojmy a případné výtky,“ vysvětlil otec mladého dirigenta, který se ihned po skončení koncertu vydal za synem. „Málo úsměvů, příteli. Jinak perfektní,“ řekl mu stručně své dojmy. Talentovaný dirigent ocenil publikum. „Studenti si občas dělají, co chtějí, nedávají pozor, křičí. Tito však byli velmi pozornými a vzornými posluchači,“ pochválil je Urban.  
Podle ředitelky gymnázia to bylo především proto, že organizátoři zvolili atraktivní program. „Myslím, že výběr i délka skladeb byla pro středoškoláky vybrána výborně. Pro mnohé z nich to byla první zkušenost s takovým koncertem, a tak doufám, že díky dnešku budou podobné akce navštěvovat sami,“ uvedla ředitelka Huvarová po skončení koncertu.
První zkušenost to byla i pro Martina Ostárka a Dominika Urbance. „Bylo to boží a super. Líbilo se nám, když hrály všechny nástroje dohromady, a pak taky harfa,“ prozradili žáci primy. Souhlasila i jejich spolužačka Lucie Sovadinová. „Mně se to líbilo hodně. Měli to moc pěkně upravené, určitě jsem se nenudila,“ uvedla mladá studentka.
(Markéta Jarmarová)

 

Program

pondělí 9 února

N.V.Gogol: Ženitba

18:30 hod., JKGO, sál Leoše Janáčka
Divadelní představení

středa 11 února

DUM SPIRO, CANO

18:30 hod., JKGO, sál Leoše Janáčka
Tradiční koncert dechů

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů