„Janáčkova konzervatoř a Gymnázium 
v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Aktuality / 25. dubna 2016

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 25.4. - 31.5. 2016

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace
vypisuje výběrové řízení na místo:
pedagoga jevištního pohybu a pedagoga pantomimy,
- vše na zkrácený úvazek

bližší informace v sekci výběrová řízení

 
Aktuality / 5. května 2016

Poděbradské dny poezie 2016

Na letošní 54. Poděbradské dny poezie, které se konaly od 21. do 24. dubna 2016 pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a Herecké asociace, byli pozváni do cyklu „Vizitky“ studenti druhého ročníku herectví JKO.

 

Cyklus „Vizitky“ je nesoutěžní přehlídkou kolektivních prací studentů středních a vysokých hereckých škol z Čech, Moravy a Slovenska.

Naši studenti Mikuláš Bukovjan, Jakub Vašek, Marek Viteker, David Vyhnánek, doplněni studentem pěveckého oddělení Michalem Škrobánkem (Vít Hofmann byl totiž s činohrou DJM na pracovním zájezdu v norském Oslu), nastudovali pod vedením MgA. Josefa Nováka-Wajdy v hodinách uměleckého přednesu pásmo „Poslední dopisy německých vojáků ze Stalingradu“, složené z poezie H. Heineho, J. W. Goetha, F. Schillera, Novalise a autentických dopisů německých vojáků z fronty.

Ve festivalových novinách bylo jejich vystoupení označeno jako „nejsmutnější pánská jízda“.

Naši studenti se jako diváci zúčastnili i recitačních soutěží, seminářů, slavnostního večera a vyhlášení vítězů.
Po skončení Poděbradských dnů poezie vyslovili přání, zúčastnit se tohoto festivalu mluveného slova i v příštím roce, a to i jako soutěžící.
Přejme jim hodně úspěchů v přípravě!
(waj)

 
Aktuality / 22. dubna 2016

Ohlédnutí za Pro Bohemia Ostrava 2016

Již 14. mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia se v letošním roce uskutečnila ve dnech 8. -10. dubna v prostorách Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě.
Pro Bohemia vznikla v roce 2000 jako jednooborová klavírní soutěž. Po deseti letech se její organizace ujala Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě a soutěžní obory se postupně rozšířily o zpěv a hru na dechové nástroje. V dalších letech pak přibyly smyčcové nástroje a zobcová flétna a postupně se rozrůstaly také v jednotlivé kategorie. 

 

V letošním roce byla soutěž vyhlášena pro obory klavír, zpěv, dřevěné dechové nástroje, žesťové nástroje a zobcová flétna, přičemž většina oborů proběhla ve 4 věkových kategoriích, což umožnilo účast i studentů vyšších ročníků konzervatoří a nižších ročníků vysokých škol. Klavírní soutěž má pouze tři kategorie ale zato stejně jako zpěv mohou soutěžit v nulté kategorii i děti do 8 let. Zájem o soutěž neustále stoupá a letošní počet přihlášených účastníků je přímo rekordní. 392 soutěžících z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rakouska, Ukrajiny a Ruska během tří dnů hodnotila v pěti sálech školy  šest mezinárodních porot (saxofonová soutěž je letos vyčleněna jako samostatná). I v letošním roce zůstal zachován charakteristický prvek soutěže: povinná skladba českého autora.

Ředitelka JKGO Mgr. Soňa Javůrková a zakladatelka soutěže Mgr. Hana Kundrátová shodně zdůrazňují mezinárodní rozměr soutěže a její význam:

SJ: V posledních letech se počet nejrůznějších soutěží rozrostl… Naše soutěž má především rozvíjet zájem o českou hudbu, a to od doby klasicismu po současnost. Proto mám velkou radost z toho, že roste i počet zahraničních účastníků. To je pro mě důkazem, že se česká hudba pěstuje, hraje a že v ní nacházejí zalíbení i hudebníci cizích zemí. Proto si myslím, že se Pro Bohemia Ostrava natrvalo etablovala mezi známé interpretační soutěže a že má mezi nimi pevné místo. Je radost poslouchat ty nejmenší žáčky hudebních škol, kteří se teprve pomalu seznamují s hudebním materiálem po zralé výkony studentů konzervatoří a vysokých škol.

HK: Vidím jako velký úspěch zájem zahraničních účastníků a vždy mne pohladí na duši, když cizinci objevují a obdivují naši hudbu. A interpretují ji zdařile… Také mě těší, že soutěž získala časem velké renomé a mít titul laureáta z  Pro Bohemia je  pro mladé hudebníky dobrou vizitkou.
 
Hana Adámková


Slova odborníků:
 
Komise dřevěných dechových nástrojů vyslechla 98 výkonů mladých flétnistů, hobojistů, klarinetistů a fagotistů z pěti zemí. Potěšitelnou skutečností byla dramaturgie s akcentem na hudbu českých autorů 20.století s podporou tvorby Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. O kvalitě soutěže vypovídá rovněž velký zájem posluchačů a pedagogů z Čech, Moravy, Slovenska a Polska. Jako každoročně byla soutěže skvěle organizována, připravena a zajištěna. Poděkování patří všem, kteří Pro Bohemia řídí a produkují.

   prof. Jiří Hlaváč, předseda poroty oboru hra na dechové nástroje dřevěné
 

 
Letošní ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia v oboru hra na saxofon měl velmi vysokou úroveň. Měli jsme možnost vyslechnout výkony saxofonistů z Polska, Ruska, Slovenska a ČR. Bylo velmi zajímavé konfrontovat různé školy hry na saxofon. Velmi kladně hodnotím organizaci soutěže a skvělou spolupráci s kolegy z poroty.

Mgr. Zbygniew Kaleta, předseda poroty oboru hra na saxofon
 
 

Ve dnech 8. – 10. Dubna proběhl na JKGO již 14. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia. Tato soutěž má své pevné a nezastupitelné místo v kalendáři soutěžních akcí. Letošního ročníku se v oboru zpěv zúčastnilo 76 soutěžících z ČR, Polska a Slovenska. Jménem celé poroty mohu konstatovat, že soutěž měla velmi dobrou úroveň. Do dalších ročníků přeji této soutěži mnoho mladých skvělých umělců.

doc. Zdeněk Šmukař, předseda poroty oboru zpěv
 
 

Letošní ročník mezinárodní soutěže Pro Bohemia 2016 plní důležitou jak didaktickou tak interpretační funkci a je velkým úspěchem organizátorů a za to jim všem patří srdečné díky a poděkování.
Jsem si vědom, kolik úsilí vyžaduje příprava takové mezinárodní soutěže. Velmi si toho vážím a propaguji ideu těchto hudebních setkání v celé Evropě. Hojná účast mládeže z jednotlivých států potvrzuje smysl organizace a podoby této soutěže, jejímž primárním cílem je zlepšování úrovně hry na dechové žesťové nástroje.
Na závěr bych chtěl popřát všem účastníkům samé zdařilé výkony a umělecké úspěchy a porotcům spokojenosti učiněných rozhodnutí.

Zdzislaw Stolarczyk, předseda poroty oboru hra na dechové nástroje žesťové

 
Aktuality / 14. dubna 2016

BLAHOPŘÁNÍ - Pro Bohemia 2016

Blahopřejeme všem našim studentům, kteří byli oceněni ve 14. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2016, která se uskutečnila ve dnech 8. – 10. 4. 2016 na JKGO.

Seznam oceněných studentů naleznete zde
Výsledky Pro Bohemia Ostrava 2016

 

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů