„Janáčkova konzervatoř a Gymnázium 
v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Aktuality / 19. srpna 2014

Zahájení školního roku

Slavnostní zahájení nového školního roku 2014/2015 se koná v pondělí 1. září 2014 v 10:00 hodin v sále Leoše Janáčka

 

Ročníkové schůzky žáků 1. A, B, C a 1. TC se uskuteční od 9:00 hodin.
Ročníkové schůzky žáků 2. - 8. TC a 2. - 6. A, B, C, 3. a 4. G se uskuteční od 11:00 hodin.
Po slavnostním zahájení budou také pokračovat i schůzky žáků prvních ročníků a domluva individuální výuky.
 


 
Aktuality / 14. srpna 2014

Volby do školské rady

KANDIDÁTKY

 

Navržení kandidáti do školské rady Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě
pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty
 
 

  1. Alena Koldová             - má dceru Sofii ve 3. ročníku, obor tanec
  2. Tomáš Stanček            - žák 4. A, obor hudba, dirigování
  3. Markéta Kapustová    - žákyně 4. A, obor hudba, zobcová flétna
  4. Radim Pastrňák          - má syna ve 3. A ročníku, dirigování
Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti volí do školské rady dva z uvedených navržených kandidátů.
 
 
 
 
Navržení kandidáti do školské rady Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě
pro pedagogické pracovníky školy
 
 
  1. Bc. Věta Vojtková
  2. Mgr. Regina Bednaříková
  3. Mgr. Marta Jirásková
  4. Mgr. Tomáš Kubec
Pedagogičtí pracovníci školy volí do školské rady dva z uvedených navržených kandidátů.
 
 
V Ostravě 14. srpna 2014
Volební komise
Bc. Jana Hradilová, v.r.
Mgr. Jana Mládenková, v.r.
Mgr. František Mixa, v.r.

 
Aktuality / 24. července 2014

Volby do školské rady

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY JANÁČKOVY KONZERVATOŘE A GYMNÁZIA V OSTRAVĚ

 

Volební komise
jmenovaná ředitelkou JKGO ve složení
Bc. Jana Hradilová, Mgr. Jana Mládenková a Mgr. František Mixa
vyhlašuje volby do školské rady.

 
 
Volby proběhnou v pondělí 1. září 2014
v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. v budově školy.
 
Voleb do školské rady JKGO se mohou zúčastnit oprávněné osoby, kterými jsou podle § 167 školského zákona zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci nebo studenti školy, a pedagogičtí pracovníci.
 
Seznamy kandidátů budou zveřejněny nejpozději do 16. srpna 2014 na webových stránkách školy a na nástěnkách.
  

 
V Ostravě 24. července 2014

 
Aktuality / 21. července 2014

Závěr sezóny byl velice úspěšný

Lukáš Kolek, student 5. ročníku Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě, oboru hra na saxofon, byl dalším z úspěšných reprezentantů školy, kteří v listopadu 2013 uspěli v konkurzu „Zahraj si s Českou filharmonií“. Ze 120 uchazečů porota vybrala 11 mladých hudebníků špičkové úrovně. Mezi nimi i Lukáše Kolka.

 

Česká filharmonie uzavřela svou 118. sezonu 24. června koncertem pod otevřeným nebem. Na Hradčanském náměstí v Praze vystoupili pod taktovkou šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka čtyři mladí talentovaní sólisté, mezi nimi i Lukáš Kolek. Koncert uvedla v přímém přenosu ČT art.

Lukáš Kolek studuje hru na saxofon ve třídě Mgr. Zbigniewa Kalety. V červnu ukončil pátý ročník. V posledních letech se dvakrát zúčastnil soutěže mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava - v roce 2011 získal čestné uznání a 2013 2. místo, v roce 2012 soutěžil v Jastrębie Zdroju.

Orchestrální zkušenosti získal nejen v orchestrech JKGO, ale i ve Velkém dechovém orchestru Májovák, kde hraje třetím rokem.  Jedním z jeho největších úspěchů byl koncert s Janáčkovou filharmonií Ostrava, se kterou v březnu 2014 provedl Koncert pro saxofon a smyčce Es-dur Alexandra Glazunova
Pravidelně navštěvuje saxofonové kurzy Phillippa  Portejoie či s Pawła Gusnara v Ostravě a v Jastrzębie Zdroju.
 

 

Program

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů