„Janáčkova konzervatoř a Gymnázium 
v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Aktuality / 27. dubna 2015

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obor 82-45-P/01 Zpěv a obor 82-46-P/01 Tanec naleznete zde
Výsledky 1. kola talentových zkoušek v rámci 2. kola přijímacího řízení v oboru 82-46-P/01 Tanec naleznete zde

 
Aktuality / 22. dubna 2015

Idiot byl odhodlaný. S nasazením i zarputilostí

„Těžko se mi s nimi bude loučit,“ pravil v pondělí večer v úvodu maturitního školního představení Václav Klemens, režisér a pedagog Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě na adresu studentů. Se svými svěřenci, studenty dramatického umění 4. C, od podzimu připravoval premiéru hry Idiot Fjodora Michajloviče Dostojevského. 

 

Sál Leoše Janáčka na konzervatoři byl zcela zaplněn. Řady rodičů a dalších diváků vydatně posílili i herci profesionálních scén, zejména Národního divadla Moravskoslezského a Komorní scény Aréna. Všichni byli zvědavi, co mladí umělci na prahu dospělosti a kariérního růstu předvedou. Ti s nastudovaným kusem v dramatizaci Miroslava Krobota s napětím očekávali, jaký bude jejich první kontakt s publikem. Odměnou za jejich práci jim však byly vděčné ohlasy publika v průběhu obou částí inscenace i nadšené ovace na závěr. S kyticemi a děkováním.
 
„Všechny generálky jsme dělali za zavřenými dveřmi. Ani studenti, ani já jsme neměli v této hře zkušenost s diváky. Nevěděli jsme, jak naše pojetí Idiota budou lidé přijímat. Včetně míst, o kterých jsme věděli, že mají v sobě nějaký vtip, ale nevěděli jsme, jestli doopravdy zaberou. Kontakt s publikem byl nový, vypadá to ale, že to vyšlo,“ po představení prozradil usměvavý Václav Klemens.
 
Premiérová atmosféra maturitního představení dokázala studenty povzbudit a vyhecovat, nikoho však nepřeválcovala. Výbuchy smíchu v obou dějstvích střídaly chvíle k zamyšlení. Na jevišti hrál jeden tým, i když v jeho řadách bylo možné zaznamenat i výrazné individuální umělecké výkony a talenty. Studenty sledovala rovněž předsedkyně maturitní komise, Eva Vaňková-Vosková z Prahy, dříve herečka a dnes především pedagožka Pražské konzervatoře pocházející z umělecké rodiny, jejímž otcem byl slavný herec Václav Voska a matkou herečka Eva Kavanová. Eva Vaňková-Vosková už jako studentka hrála například menší roli v dodnes slavné komedii: Kdo chce zabít Jessii? Diváci ji ale nejvíce znají jako Márinku ze seriálu F. L. Věk.  

„Já samozřejmě nechám známky navrhnout kantorům, kteří je učí. Osobně to zkoriguji jen tehdy, kdyby se hodnocení hrubě neshodovalo s mou představou,“ vysvětlovala o přestávce Eva Vaňková-Vosková. „Já jsem tady byla už na podzim a náhodou jsem viděla hodinu, ve které tito studenti začali hru zkoušet, takže jsem jejich dvouhodinovku s Idiotem strávila v období úplného počátku,“ upřesnila předsedkyně maturitní komise.
 
Eva Vaňková-Vosková tehdy viděla malinký nástin, teď výsledek. A může jako jedna z mála porovnávat. Rozhodování o maturitních známkách bude pro ni, ale zřejmě i ostatní pedagogy těžké. „Hlavně proto, že v tomto ročníku jsou někteří jedinci, kteří svou kvalitou a nadáním natolik předběhli 4. ročník konzervatoře, že ti ostatní ve standardních výkonech jsou oproti nim v nevýhodě. Někteří ze studentů jsou s ohledem na věk i herecké zkušenosti vysoce nad standardem. Kteří to jsou, to vám ale nemohu prozradit, hodnocení komise je hned po představení,“ dodala tajemně Eva Vaňková-Vosková.
 
Idiot se zabývá tématem rozkladu společnosti. Mezilidskými vztahy a jejich jinakostmi prostřednictvím na sebe navazujících dialogů mezi jednotlivými postavami. Divák si díky nim klade otázky: Jak mám žít, jak se chovat k druhým lidem, jak je chápat, co je normální, co nikoliv. Témata zdánlivě těžká pro mladé studenty, herce, osobnosti. „ Věci, které v představení jsou, jdou však převyprávět, je možné je transformovat, vysvětlovat na různých příkladech. Tematicky to pro osmnáctileté studenty tedy nebyl cizí svět,“ uvažoval Václav Klemens.
 
„Já jsem ráda, že mohu vidět pedagogy a studenty z jiné školy, jak pracují a přemýšlejí. Pro mě jako pedagožku jsou cesty do Ostravy velmi inspirativní, rozhodně mi stojí za to,“ dodala Eva Vaňková-Vosková.
 
Studentky Aneta Kernová, Aneta Klimešová, Tereza Těžká, Jana Mudráková a studenti Robin Ferro, Jakub Burýšek, Lukáš Šveda, Viktor Georgiu a Štěpán Kozub na společné zážitky s Idiotem zřejmě nikdy nezapomenou. Nyní je čekají nové chvíle. Aneta Klimešová odchází na brněnskou HAMU, ostatní budou pokračovat v pátém ročníku na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě. Někteří z nich se jednou možná setkají i na profesionální scéně, třeba také s Vladislavem Georgievem, hercem Komorní scény Aréna, který v představení účinkoval jako host. I jemu patřil dík za hezký večer.
 
Petr Bohuš, Solokapr

 
Aktuality / 16. dubna 2015

Na středečním večeru zazněly Struny, struny, struny

Struna, tento zdroj zvuku v trojnásobném slovním důrazu posloužil k názvu programu koncertního večera Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. A byl to večer komorní, střídaly se na něm pouze dva nástroje. Kytara a cimbál. Doplňovala je mezi jednotlivými skladbami recitace veršů různých autorů v podání Anny Bangoury, bývalé studentky herectví, která v současnosti pokračuje ve studiu na vysoké škole. 

 

Na Večeru s kytarou, cimbálem a poezií vystoupili studenti třetího ročníku hry na kytaru. Kateřina Kawuloková, David Richter, Vojtěch Kaluža a Jakub Sivek. Prostřídali je dva studenti hry na cimbál, Jakub Šíbl a Gabriela Jílková, která se výborně uvedla na nedávném koncertu s Janáčkovou filharmonií Ostrava.
 
Zazněli autoři Mertz, Koškin, Debussy, Coste, Giuliani, český Dadák i jeden anonym. V závěru nedlouhého večera bez přestávky vystoupil 11 členný kytarový soubor studentek a studentů prvního až šestého ročníku Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě pod vedením dirigenta Tomáše Stančeka. Ve svém podání představili tři skladby. Suitu E dur Christiana Friedricha Witta, Cantabile Edsona Lopese a na závěr (celého večera) Malou noční hudbu Wolfganga Amadea Mozarta, která v kytarovém podání není tak známá.
 
Skladby pro kytarový soubor upravil pedagog konzervatoře a kytarista Martin Ládr. Se studenty je nacvičoval od září minulého roku do letošního února.
 
„Pak jsem ale zranil na horách. Spadl jsem na běžkách, z Javorového do Fakultní nemocnice v Ostravě mě přepravovala helikoptéra. Se zlomenou stehenní kostí. Mám nový kyčelní kloub a chodím teď o berlích,“ vysvětlil Martin Ládr. Koncert se mu ale i přes jeho vynucenou pauzu líbil. „Ze sólistů hlavně Gabriela Jílková a z kytaristů Jakub Sivek. Skladba Grand Ouverture op. 61 Maura Giulianiho je ohromně virtuózní a Jakub jí dokázal udržet formu. Mělo to metrum a řád, bylo to přehledné. I soubor byl dobrý, musím jim jen říct, aby se příště na koncert sladili i v oblečení,“ dodal s úsměvem Ládr.
 
Mezi hosty včerejšího večera byl i Pavel Knapek, kytarista a pedagog Základní umělecké školy Edvarda Runda ze Slezské Ostravy. Kytaře se jako pedagog věnuje více než 20 let.  „Líbil se mi závěr, zejména Malá noční hudba, jak ji se studenty připravil Martin Ládr, v kytarovém provedení jsem ji vlastně slyšel poprvé. Rád na nějaký koncert ostravské konzervatoře přijdu i příště. Je dobře, že se takové akce konají i pro veřejnost,“ komentoval večer spokojený divák a pedagog Pavel Knapek.

(Petr Bohuš, Solokapr)

 
Aktuality / 14. dubna 2015

Účastníci soutěže Pro Bohemia získali 177

Ve 13. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2015, která se uskutečnila od pátku 10. do neděle 12. dubna, bylo rozdáno celkem 146 ocenění a 31 speciálních cen. Soutěžilo se v 18 kategoriích oborů Hra na dechové nástroje dřevěné, Hra na klavír, Hra na smyčcové nástroje (se dvěma podkategoriemi Housle, violoncello a Kontrabas, viola) a ve Zpěvu.

 

Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, která soutěž v posledních letech pořádá, přivítala v pátek a o víkendu 221 účastníků z České republiky, Slovenska, Polska a jednoho dokonce z USA. Počet účinkujících, kategorií, porotců a bezproblémový chod soutěže vyžadoval po celé tři dny perfektní organizaci. Jednotlivé složky řídili odborní pracovníci pořádající konzervatoře pod vedením její ředitelky Soni Javůrkové.
 
„ Všechno klaplo, jak bylo naplánováno. Museli jsme zajistit registraci více než dvou set účastníků a jejich náročný časový harmonogram, zabezpečit sály pro soutěže, rozehrávání a rozezpívání všech soutěžících, zázemí porotců, jejich tajemníků a asistentů i moderátory, kteří uvádějí soutěžící a jejich změny v programu. Také to, aby všichni byli po tři dny na svém místě, dozor na chodbách, vytištění diplomů atd. Jsem ráda, že jsme to zvládli, že Ostrava umí propagovat českou hudbu a že i naši studenti v konkurenci obstáli a někteří z nich získali dokonce významná ocenění,“ komentovala soutěž Soňa Javůrková.
 
Odborní porotci rozdali tyto ceny: 23 prvních, 30 druhých, 34 třetích cen a 59 čestných uznání. Dále bylo na jediné hudební interpretační soutěži v Ostravě uděleno 31speciálních cen. Věkové kategorie byly rozděleny od nejmladších žáků ZUŠ do 8 let až po studenty konzervatoří do 21 let. Výkony hodnotily čtyři odborné poroty složené z významných pedagogů a koncertních umělců z České republiky, Polska, Rakouska a Slovenska. Předsedou poroty oboru Dechové nástroje dřevěné byl profesor Jiří Hlaváč z Prahy, který 20 let stál v čele Pražského jara a Concertina Praga.
 
V první kategorii se nejmladší účastníci soutěže teprve rozhodují, zdali se svému oboru budou věnovat i do budoucna, ale nám porotcům se i tady podařilo nastavit jednotná kritéria, neměli jsme žádné disproporce v názorech, z toho jsem byl potěšen. Obecně mě také hodně překvapila velká šíře repertoáru, kde vedle klasických autorů se objevují i ti moderní, to je překvapivé zejména u začínajících autorů. Za to patří pochvala i pedagogům, kteří se takto svým svěřencům věnují.  Navíc, přijeli s nimi do Ostravy, aniž by museli. Chtěli ale soutěž sledovat a mít srovnání, zřejmě je tedy pro ně důležité vědět, jak učí. Vzhledem ke svému působení na významných soutěžích České republiky mohu srovnávat organizaci a smekám klobouk před ostravskou konzervatoří. Zabezpečit bezchybný chod tak logisticky náročné soutěže je obdivuhodné,“ shrnul své postřehy Jiří Hlaváč.
 
Hlavním cílem Pro Bohemia Ostrava 2015 je propagace české hudby od období klasicismu po současnost. V soutěži, která se specializuje na český repertoár, byly tentokrát povoleny i skladby jiných autorů. V některých kategoriích byly skladby povinné, jinde doporučené. V oboru Hra na smyčcové nástroje (housle, violoncello) ve III. Kategorii 1. cenu a titul laureáta Cena Nadace Bouslava Martinů za provedení autorovy skladby Variace na slovenskou lidovou píseň získal Martin Schubert, student Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě Hry na violoncello u pana profesora Mgr. Jiřího Zedníčka. Za několik týdnů Martina čeká maturita. Po absolutoriu by rád pokračoval ve studiu na Akademii múzických umění v Praze u profesora Miroslava Petráše.
 
S jakými skladbami jsi vyhrál?
Hrál jsem svou oblíbenou skladbu Variace na slovenskou lidovou píseňod Bohuslava Martinů a virtuózní skladbu rovněž českého skladatele Davida Poppera Tarantella pro violoncello a klavír op. 33 G. dur.
 
Příprava na soutěž byla dlouhá?
Skladbu Bohuslava Martinů jsem začal nacvičovat v září, poněvadž byla jednou z povinných skladeb na soutěž konzervatoří ČR v Praze v listopadu, kde jsem postoupil do 2. kola a získal čestné uznání. V lednu jsme vybrali jako další skladbu pro tuto soutěž Tarantellu. Za kvalitní přípravu vděčím především svému profesorovi Jiřímu Zedníčkovi, který se mi maximálně věnoval a také vynikajícímu korepetitorovi profesoru Jiřímu Janíkovi, jenž má na mém úspěchu také velkou zásluhu.
 
Čekal jsi, že vyhraješ?
Je to mé první velké vítězství na mezinárodní soutěži. Člověk nemůže nikdy počítat s tím, že vyhraje, ale doufal jsem, že to jednou přijde a jsem rád, že je to zrovna tady v Ostravě na naší konzervatoři. Na soutěžích každý interpret roste, má možnost porovnat se s ostatními. Výsledek je pro mne velkou motivací do další práce. Velice si toho vážím.
 
Co ti řekli doma?
Rodiče prožívali soutěž společně se mnou a byli mi také velkou oporou. Vždy mě v hraní velice podporovali a pomáhali mi, abych dosáhl co nejlepších soutěžních a koncertních výsledků.
 
Jaká byla konkurence?
Podle mého názoru je složité hodnotit a srovnávat v jednom  společném oboru hru houslistů a violoncellistů. V tom je tato soutěž náročnější. S některými soutěžícími jsem se setkal už na podzimní soutěži konzervatoří v Praze.
 
Co říkáš na soutěž celkově?
Jsem rád, že naše škola organizuje takovou soutěž v interpretaci české hudby. Studenti mají možnost se seznámit s jinými interprety a dalšími skladbami a přispět k větší popularizaci děl českých autorů. Je velkým přínosem pořádat ji na Moravě v Ostravě.
 
 
Petr Bohuš
petr.bohus@solokapr.cz

 

Program

úterý 5 května

Absolventský koncert

18:30 hod., JKGO, sál Leoše Janáčka
Molin

úterý 12 května

Absolventský koncert

18:30 hod., JKGO, sál Leoše Janáčka
Vrána

pondělí 18 května

Divadelní představení

18:30 hod., JKGO, sál Leoše Janáčka
F.M.Dostojevsij: IDIOT

úterý 19 května

Absolventský koncert

17:00 hod., JKGO, sál Bohuslava Martinů
Oborná

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů