„Janáčkova konzervatoř v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Aktuality / 14. května 2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

asistent pedagoga pro nevidemého žáka

bližší informace v sekci výběrová řízení

 
Aktuality / 9. května 2019

Schůzky budoucích žáků 1. ročníků a jejich zákonných zástupců

Bližší informace ke schůzkám budoucích žáků 1. ročníků a jejich zákonných zástupců neleznete zde

 
Aktuality / 17. dubna 2019

Už jste to četli?


Rozhovor zveřejněný v DENÍKU 11. 4. 2019

JANÁČKOVA KONZERVATOŘ V OSTRAVĚ POHLEDEM ŘEDITELKY SONI JAVŮRKOVÉ

 
Články / 27. března 2019

Přijata na Královskou dánskou hudební akademii

Mimořádný úspěch zaznamenala před několika dny studentka 4. ročníku Janáčkovy konzervatoře Johanka Sniehottová. Po náročném přijímacím řízení byla přijata ke studiu na prestižní vysoké škole v Dánsku, v Kodani.

 

Johanko, minulý týden jsem procházela foyerem školy právě ve chvíli, kdy jste se jen před několika okamžiky dozvěděla, že jste byla přijata na Královskou dánskou hudební akademii. Vaše radost, doprovázená slzami, se nedala přehlédnout…
... popravdě tomu ještě stále nevěřím, je to pro mě velký úspěch.

Přibližte nám, o jakou školu vlastně jde a jak bude studium probíhat...
Jedná se tedy o vysokou školu, a co se týče profesorů i stylu výuky, je na velmi vysoké úrovni, jak je v Dánsku zcela běžné. Díky moderním technologiím zde také probíhají každý měsíc digitální návštěvy vynikajících hudebníků z celého světa ve stylu přednášek či masterclassů. 
Můj obor patří pod oddělení staré hudby, kde se kromě zobcové flétny vyučuje také hra na violu da gambu, barokní housle, traverso, cembalo, loutnu, barokní violoncello a barokní trubku. Atmosféra na tomto oddělení je spíše rodinná…

Na které předměty se těšíte?
Na co se obzvlášť těším, je pro mě předmět docela nový, basso continuo, který mi pomůže k lepší orientaci v harmonii. Za zajímavost bych ještě zmínila předmět  '' Wind theory class'', který je zaveden prioritně pro dechaře a je zaměřený hlavně na dýchání a vystupování na jevišti. A asi za nejdůležitější předmět je zde považována sluchová analýza, kterou berou velmi vážně. Z vlastní zkušenosti z přijímacích zkoušek můžu potvrdit obrovské nároky, které považují za standard.

Jaké typy studia zde lze studovat?
Zvolila jsem studium tříleté, tedy bakalářské, je zde ale možnost také magisterského a doktorského studia.

Úspěšně zvládnout přijímací zkoušky na akademii bylo jistě mimořádně obtížné. Co všechno jste musela absolvovat?
Přijímací zkoušky trvají celý týden a skládají se ze tří dílčích zkoušek. Hlavní obor je nejdůležitější zkouškou, a pokud zde neuspějete, pošlou vás hned první den domů. Tato zkouška trvá celkem 40 minut a úkolem uchazeče je zahrát skladby podobné obtížnosti, které jsou zadány v kritériích přijetí na stránkách školy, dále zvládnout technické záležitosti jako jsou všechny stupnice a akordy přes celý rozsah nástroje, dále  7 dní před zkouškou  obdrží uchazeč vybranou skladbu, kterou musí nacvičit a předvést, poté následuje hra z listu a na závěr krátký pohovor pro zjištění motivace ke studiu a záměrů studenta na škole.

Předpokládám, že to stále ještě není všechno...
Není...další zkouškou je hra na klavír, je to podobné jako u hlavního oboru až na dobu trvání, to už je jen 20 minut. Nechybí zde ani hra z listu, která byla velice obtížná. Poslední zkouškou je test z hudební teorie a již zmíněný test ze sluchové analýzy. Tato zkouška je ze všech nejdelší a zároveň nejnáročnější na udržení pozornosti, trvá 3 hodiny. 

To jsou pro mnohé studenty jistě nepředstavitelné podmínky… Je asi jasné, že k absolvování podobného přijímacího řízení nebude uchazeči stačit běžné penzum látky, které se probírá ve škole. Jak dlouho jste přípravě věnovala?
V hlavním oboru bych mohla říci, že je to od prvního ročníku na konzervatoři. Jsme vedeni tak, abychom úspěšně vykonali všechny zkoušky, je jen na nás, s jakým zapálením se do toho vložíme. Pokud jde o hru na klavír, připravovala jsem se v rámci povinného klavíru u paní profesorky Renaty Šternberk. Program jsem měla vybraný už na konci třetího ročníku, takže pak stačilo docvičit mollové i durové stupnice a skladbu zadanou 7 dní předem a více se zaměřit na hru z listu. Na test ze sluchové analýzy jsem se připravovala ze všeho nejvíce a tímto chci poděkovat panu profesoru Danielu Skálovi, který mi věnoval svůj čas a zkušenosti, které získal svým studiem v Maďarsku, kde je výuka velmi podobná. 

Johanko, jaký byl Váš bezprostřední dojem po absolvování tak náročných zkoušek?
Velmi mě překvapilo, že zkoušející i profesoři v porotách byli velmi milí a snažili se navodit co nejpřátelštější atmosféru. Také velmi oceňuji slovní hodnocení, které jsem obdržela po každé zkoušce. Takže i když jsem si při odjezdu byla jistá nepřijetím, hlavně kvůli velkému počtu uchazečů, věděla jsem na čem zapracovat a díky pozitivnímu hodnocení i v čem pokračovat.

Jak se na studium v Dánsku těšíte? 
Uvědomuji si, že přijetí je jen klíčem k velké dřině a spoustě práce. Bude to velmi náročné, a to i po finanční stránce. Bez podpory rodičů bych  tento sen nemohla nikdy uskutečnit. Je to skvělá příležitost a jsem velmi vděčná, že mohu v Dánsku studovat a načerpat nové studijní i umělecké zkušenosti. 

Zbývá už jen popřát, ať se Vám splněný sen podaří naplnit!!!
Děkuji a dovoluji si pozvat všechny na svůj
 
                        Benefiční koncert, který se uskuteční 1. června 2019 v 15:00 hodin
                                               v Kostele sv. Mikuláše v Rychalticích.
                                                           Na programu zazní díla:
            Georga Philippa Telemanna, Makoto Shinohary, rumunské lidové písně, renesanční tance 
 
                                                           Jako hosté spoluúčinkují: 
Jakub Šíbl, Tereza Horáková, Jiří Havrlant, Michal Manďák, Nela Pavlištiková, Michal Raitmajer, Dominik Dostál, Marta Gawlas 

 

H.A.


 

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů