„Janáčkova konzervatoř a Gymnázium 
v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Aktuality / 16. září 2014

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zveme Vás na Den otevřených dveří spojený s konzultacemi pro zájemce o vzdělávání v konzervatoř ve školním roce 2015/2016 ve středu 15. října 2014 od 9 do 16 hodin a ve středu 22. října 2014 od 9 do 16 hodin.

 

Pro školní rok 2015/2016 nabízíme konzervatorní obory - hudba, zpěv, tanec a hudebně dramatické umění. 

V průběhu Dne otevřených dveří budou probíhat individuální konzultace s vyučujícími všech oborů vzdělání v učebnách hry na nástroj nebo zpěvu, v hudebně dramatických učebnách i v baletních sálech. Dále budou probíhat ukázky talentových zkoušek z hudební teorie a rodiče i uchazeči budou mít možnost nahlédnout do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.


Informace: studijní oddělení  tel: 596 112 007 (596 112 028) – kl. 212
fax: 596 111 443
e-mail: info@jko.cz
www.jko.cz

 
Aktuality / 9. září 2014

TANEC PRO VŠECHNY - ZAHAJUJEME

Srdečně zveme širokou veřejnost k účasti na kurzech klasického a současného tance.
Kurz bude veden mladým sólistou baletu Národního divadla moravskoslezského Filipem Staňkem.

 

Kurzy se budou konat každé pondělí, a to:
18:00 - 19:20 klasický tanec
19:30 - 20:50 současný tanec (contemporary)

Výuka bude probíhat v baletních sálech Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia  v Ostravě, Českobratrská 40, Ostrava.

Cena kurzu za pololetí:
1 kurz - klasický nebo současný tanec (výuková hodina 80 minut) - 1 100,-Kč za pololetí
2 kurzy - klasický i současný tanec (výuková hodina 2x80 minut) - 2 000,-Kč za pololetí

Zahájení kurzů je 29. září 2014.

Platbu za kurz je nutno provést do 26. září 2014 na účet č. 373548933/0300.
U platby prosím uveďte variabilní symbol 29092014 a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení.

Ve dnech 15. a 22. září budou v uvedených časech probíhat ukázkové lekce za zvýhodněnou cenu 50,-Kč za lekci (platba na místě).

Přihlášky na kurz najdete zde:
klasický tanec (balet)
současný tanec (contemporary)
klasický i současný tanec
  
Vyplněné zašlete v uvedeném termínu na info@jko.cz nebo poštou na adresu: Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, Českobratrská 40, 702 00 Ostrava.

Informace o kurzech podá paní Halina Paszková: halinam@email.cz , mobil 731 578 198 (ve večerních hodinách) nebo Filip Staněk filipstanek@centrum.cz 

Těšíme se na Vás!

 
Aktuality / 9. září 2014

Volby do školské rady

VÝSLEDKY

 

Navržení kandidáti do školské rady Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě
pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty
 

  1. Alena Koldová             - má dceru Sofii ve 3. ročníku, obor tanec
  2. Tomáš Stanček          - žák 4. A, obor hudba, dirigování
  3. Markéta Kapustová    - žákyně 4. A, obor hudba, zobcová flétna
  4. Radim Pastrňák          - má syna ve 3. A ročníku, dirigování
Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti zvolili do školské rady první dva z uvedených navržených kandidátů, tedy Alenu Koldovou a Tomáše Stančeka.
 
 
 
 
Navržení kandidáti do školské rady Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě
pro pedagogické pracovníky školy
 
  1.  Bc. Věta Vojtková
  2. Mgr. Regina Bednaříková
  3. Mgr. Marta Jirásková
  4. Mgr. Tomáš Kubec
Pedagogičtí pracovníci školy zvolili do školské rady první dva z uvedených navržených kandidátů, tedy Bc. Věru Vojtkovou a Mgr. Reginu Bednaříkovou.


Zápis o volbách do školské rady Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě je uložen u ředitelky školy.
 
V Ostravě 9. září 2014
Volební komise
Bc. Jana Hradilová, v.r.
Mgr. Jana Mládenková, v.r.
Mgr. František Mixa, v.r.

 
Aktuality / 3. září 2014

TANEC PRO VŠECHNY

PŘIPRAVUJEME OD ŘÍJNA!

Pro DOSPĚLÉ zájemce všeho věku, úplné začátečníky i pokročilé, muže i ženy PŘIPRAVUJEME OD ŘÍJNA pondělní kurzy klasického tance a kurzy moderního a současného tance (contemporary).
 
Bližší informace budou zveřejněny ZDE v nejbližších dnech.

 

Program

15
středa
října

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

09:00 hod., JKGO
Místo pro talenty

úterý 23 září

Sborová pocta

18:30 hod., Evangelický kostel, Českobratrská ul.
Pocta českým světcům IX.

středa 15 října

Komořina, to je dřina!

18:30 hod., JKGO, sál Leoše Janáčka
Koncert komorních souborů

středa 22 října

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

09:00 hod.,
Místo pro talenty

čtvrtek 23 října

Gogol: Ženitba

18:30 hod., JKGO, sál Leoše Janáčka
Divadelní představení

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů