„Janáčkova konzervatoř v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Články / 10. října 2018

Posouvání hranic

Studenti 2. a 3. ročníku hudebně dramatického umění ve společném projektu se studenty Konzervatoře v Košicích.

 

Od rozdělení Československa uplynulo už dobrého čtvrt století a příležitostí ke kontaktu se slovenštinou pro nás, kteří se o událostech minulého tisíciletí dovídají pouze z učebnic či vyprávění starších příbuzných, značně ubylo. Zástupci Českého spolku v Košicích a Českého centra v Bratislavě si tedy oprávněně začali dělat vážné starosti, zda si vůbec ještě rozumíme, a v hlavách se jim zrodila myšlenka provést v rámci Dnů české kultury experiment s názvem Rozumíme si ještě -  Rozumieme si ešte.

Testovaným vzorkem tohoto experimentu byli studenti ostravské a košické konzervatoře, kteří měli za úkol nastudovat literární texty v jazyce jejich nikoli mateřském, nýbrž bratrském. Sedm statečných z 2. C a pět odvážlivců z 3.C se do projektu dobrovolně zapojili s přesvědčením, že co je nezabije, to je posílí, a jali se zpracovávat texty. Některým, zdálo se, byla jazyková obratnost dána do vínku, jiní se museli do posilování mimických svalů opřít s větší intenzitou, nicméně všem se nakonec podařilo mluvidla v rámci možností zkrotit. Významně k tomu přispěl svými magickými schopnostmi pan profesor Gábor. Ten nejenže usměrňoval naši zdivočelou slovenštinu, ale také v rekordně krátkém čase zrežíroval celou scénickou kompozici Studnička detstva z poezie Milana Rufusa, se kterou jsme vystupovali.

Dnem D číslo jedna byl čtvrtek 20. září, kdy se u nás na konzervatoři konal první galavečer. Slovenští konzervatoristé k nám přijeli uvést pásmo v češtině Kdo sestoupil do poezie, už nevystoupí a my jsme literárně-hudební večer na oplátku obohatili zase svou slovenštinou. Díky všem, kteří nás přišli do sálu Leoše Janáčka podpořit.

V neděli jsme mířili naopak my do Košic. Všichni, až na jednoho, tedy na jednu, která v mylné představě, že ji vlak přijede vyzvednout do Olomouce, čekala na peroně marně, zatímco my ostatní se již blížili ke Košicím.

Večer jsme zhlédli experimentální taneční divadelní představení Štátneho divadla Košice Denník Anny Frankovej s Táňou Pauhofovou v hlavní roli. Po představení jsme měli možnost si s touto talentovanou slovenskou herečkou popovídat.

Náš pobyt v Košicích završil galavečer číslo dva, který se konal v pondělí 24. září ve Východoslovenské galerii. Zatímco pan zvukař řešil technické problémy, pan profesor Klemens se velmi pohotově ujal slova a svým vstupem významně přispěl k osvětě mládeže.

Díky vedení školy, pánům profesorům Gáborovi a Klemensovi za možnost posunout pomyslné hranice vlastní komfortní zóny i hranice státní.

 

Za zúčastněné studenty Kateřina McIntoshová, 2. C


 
Články / 2. října 2018

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Stejně jako každoročně touto dobou jsme připravili pro zájemce o studium na konzervatoři Den otevřených dveří. Pozvánku s bližšími informacemi si můžete prohlédnou zde.

I letos máme dva termíny: středa 10. října a úterý 16. října.

Račte vstoupit, jste vítáni. 

 
Články / 1. října 2018

Školní rok zahájily vítězstvím

Studentky oboru hra na akordeon získaly 1. a 3. cenu v mezinárodní interpretační soutěži.

 

Ve dnech 21. - 23. 9. 2018 se uskutečnila Accordion International Competition 2018 in Reinach ve Švýcarsku. 

Daniela Paterová získala 1. cenu  a Eliška Kichnerová 3. cenu.

Srdečně blahopřejeme k dosaženému úspěchu.

 
Články / 19. září 2018

Studenti tanečního oddělení v Paříži

Studenti tanečního oddělení netradičně zahájili školní rok 2018/19…
           
Dne 3.9. 2018, kdy většina studentů zahajovala v Janáčkově sále školní rok, stáli studenti tanečního oddělení před školou a těšili se na nádherné dny v kouzelné Paříži, které měli před sebou...

 

Čekala nás sice úmorná cesta v autobuse, ale ta byla vykoupena hned další den ráno!!! Už je tady Paříž a její symbol – Eiffelovka! Kdo nebyl na Eiffelově věži, jako by snad ani nebyl v Paříži. Mnozí byli překvapení její ohromnou monumentalitou s výškou přes 300 metrů. Nahoru jsme se mohli dostat dvěma způsoby: pohodlnější variantou byl výjezd výtahem, pro fyzicky zdatné se nabízela i levnější varianta výstup po schodech, jimiž jsme se však dostali pouze do prvních dvou pater, do třetího pak jezdí už jen výtahy. Tam nás čekala nezapomenutelná vyhlídka na celé město!
 
Víte ale, že… Eiffelova věž není nejnavštěvovanější památkou Paříže? Na žebříčku návštěvnosti je dokonce až čtvrtá! Předběhla ji katedrála Notre Dame, bazilika Sacré Coeur i muzeum Louvre. My jsme samozřejmě navštívili všechny!!!
           
Poté jsme prošli Martova pole a již jsme mířili k Invalidovně, kterou nechal postavit Ludvík XIV. jako ubytovnu pro válečné invalidy. I ti, které nezajímá místní vojenské muzeum, se prošli aspoň přes nádvoří a zamířili pod zlatou kupoli dómu, pod kterou se nachází honosný katafalk jedné z nejznámějších postav novověkých francouzských dějin, Napoleona. Jeho ostatky jsou umístěny v sarkofágu, kde je tělo uloženo v dalších šesti rakvích. Večer jsme všichni ulehli po velice náročném dni a noci v autobuse a už jsme se těšili na další den.
           
Paříž nám připravila opravdu nádherné počasí, a tak jsme hned ráno odjeli do Versailles, kde na nás dýchla atmosféra doby krále slunce Ludvíka XIV., zakladatele a pána zámku. Prohlédli jsme si bohatě zdobené královské pokoje, různé sochy, zmenšeniny zámku i pokojů a předměty, které připomínaly jeho dobu. Zahrady ve Versailles jsou téměř stejně krásné jako zámek samotný, rozhodně stály za procházku. Poté jsme zamířili zpátky do Paříže k bazilice Sacré Coeur. Bazilika je jedna z nejpůsobivějších pařížských dominant, která stojí na vrcholku Montmartru.  Bazilika bývá pro svůj vzhled častým terčem posměchu a je označována jako dílo cukráře, nám se ale velmi líbila! Byl odtud působivý výhled na Paříž! Samozřejmě jsme nezapomněli mrknout na slavný kabaret Moulin Rouge, který k Montmartru neodmyslitelně patří!
  
A už jsme autobusem jeli dál… na projížďku městem. Zatímco celá Paříž na nás působila dosud historicky, místy romanticky, jeho nejmodernější čtvrť zvaná La Défense, byla pro nás neuvěřitelnou změnou.  La Grande Arche z roku 1989 je zdejší nejpřitažlivější pozoruhodností. Tento obrovský betonový oblouk (spíše kostka) z dálky nevypadá tak mohutně, skutečností je, že by se pod oblouk vešla katedrála NotreDame.
 
Vyrazili jsme dál… obdivovat další honosné stavby kouzelné Paříže - Velký a Malý královský palác, budovu Národního shromáždění, kostel sv. Máří Magdalény, Museum D´Orsay… Projeli jsme po Champs-Élysées, bulváru s nejluxusnějšími obchody, kolem Vítězného oblouku, nezapomněli jsme samozřejmě na francouzské divadlo „Opera Garnier“, které je jedním z pěti národních divadel v Paříži, zaměřuje se hlavně na baletní představení a na klasickou operu. Vystoupit v Opeře Garnier je snem každého tanečníka. I my bychom jednou chtěli vystupovat na „těchto prknech“ a slyšet bouřlivý potlesk publika.
 
Celodenní prohlídku jsme zakončili večerní plavbou po Seině. Naskytla se nám jedinečná možnost, jak zachytit pravý život místních Pařížanů podél nábřeží Seiny a zároveň vidět nádherné pařížské monumenty z paluby lodi. Ještě velký nákup u mrakodrapu Montparnasse v centru Paříže a už jdeme na hotel spát! I když mnohým to trvalo ještě velice dlouho, než skutečně usnuli!
 
Nastal poslední den. Nasávali jsme atmosféru v Latinské čtvrti, došli jsme k jedné z nejstarších a nejvýznamnějších evropských univerzit Sorboně po bulváru St. Michel, viděli jsme  historickou stavbu Pantheonu, která sloužila původně jako kostel a dnes je z ní slavné pohřebiště slavných osobností např.Victora Huga. Po té jsme zhlédli velice zajímavou stavbu nedaleko Pařížské radnice, Centrum Georgese Pompidoua. Tento moderní palác ze skla a oceli  je charakteristický tím, že většina infrastruktury budovy je vedena vně a není nijak zakryta. Naopak je dokonce barevně zvýrazněna.
 
Pomalým krokem jsme již mířili ke gotickému klenotu, katedrále Notre Dame, která bývá označována jako skutečné srdce Paříže. Leží na ostrově Cité, počátky stavby spadají již do 13. století a je nejnavštěvovanějším místem v Paříži. Odtud jsme již pokračovali ke slavnému muzeu umění, Louvru, které patří k největším a nejrozsáhlejším na světě. Do Louvru jsme vstoupili skleněnou pyramidou, která samozřejmě silně kontrastuje s historickou budovou zámku, ale již k ní neodmyslitelně patří. My jsme ihned zamířili za záhadným úsměvem Mony Lisy, jednoho z nejslavnějších obrazů historie, kterou namaloval známý Leonardo da Vinci v 16. století.
 
Toužebně očekávaný rozchod, poté umožnil, abychom se všichni rozprchli každý po svém do všech „koutů“ Paříže. Někteří se znovu prošli po Champs-Elysées a vystoupali za krásným rozhledem na Vítězný oblouk, znalci umění, kteří mají rádi impresionisty, navštívili ještě Museum D´Orsay, jiní jen tak odpočívali v Tuilerijských zahradách, nebo místo obdivování památek dali přednost kulinářskému zážitku v malebných kavárničkách a ochutnávali francouzské speciality. Další se vrhli na nakupování dárků v místních obchůdcích. Prostě každý si užíval po svém nádherné poslední okamžiky v překrásné Paříži.
 
Pak už se prodíráme mezi ostatními turisty do našeho autobusu a odjíždíme domů. Čekala nás náročná mnohahodinová cesta, ale určitě to stálo za to! Tak zase někdy au revoir, krásná Francie!
 
Poděkování patří samozřejmě vedení školy a paní Mgr. Mazurové za organizační zajištění celého zájezdu.
                                                                                                         
Studentky 7. TC s ostatními „baleťáky“ (září 2018)


 

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů