„Janáčkova konzervatoř a Gymnázium 
v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Aktuality / 21. října 2014

Komorní soubory opět úspěšné

V letošním již 21. ročníku interpretační soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus, která se 17. 10. 2014 tradičně konala ve Vidnavě, komorní soubory JKGO opět slavily úspěch. 

 

Zúročila se tak „dřina“, která je s účinkováním v komorním seskupení a s přípravou na soutěž spojena.
 
Ze soutěže z kategorie konzervatoří, která proběhla 17. října, si 1. cenu přivezlo Klarinetové duo s klavírem (Kateřina Pašková a Ondřej Janča – klarinety, Magdaléna Hrudová – klavír ze třídy komorní hry MgA. Petra Bohuše), Žesťové sexteto (Jakub Halata a Zdeněk Halata – trubky, Eleni Grigoriadu – lesní roh, Lada Kolompárová a Miriam Dýrrová – pozouny, Lukáš Kus – tuba) ze třídy komorní hry Mgr. Vladislava Macečka) a SADOKAPEKA kvintet
(Karin Kašparová – housle, Dominik Cvek a Karel Branich – violy, Sára Mrázová – violoncello, Petr Kozel – lesní roh ze třídy komorní hry MgA. Dušana Ondrušky),
2. ceny pak další soubory – Kvarteto zobcových fléten (Lenka Bobčíková, Karolína Wilková, Markéta Kapustová, Karolína Petrůjová, ze třídy komorní hry Ing. Jitky Konečné PGDip., PhD.) a Klarinetové kvarteto (Ondřej Janča, Kateřina Pašková, Dominika Furišová, Ester Hložánková, ze třídy komorní hry MgA. Petra Bohuše).

Naše blahopřání patří nejen studentům, ale i jejich pedagogům, kteří je na soutěž připravili.  

 
Aktuality / 17. října 2014

Komořina, to je dřina.

Přesvědčila se studentka Kateřina Pašková, která i přes vysokou horečku odehrála tradiční koncert ve dvou souborech

 

Koncert komorních souborů, které se účastní 21. ročníku interpretační soutěže K. Ditters a hudební klasicismus ve Vidnavě, se konal ve středu 15. října v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. Vystoupení hudebních těles, složených ze studentů konzervatoře, se v posledních letech pravidelně koná pod názvem Komořina, to je dřina.
V sále konzervatoře zaznělo celkem 11 skladeb, které nastudovali kantoři se svými studenty na interpretační soutěž ve Vidnavě. Tato soutěž má mezinárodní statut a podporuje aktivní umělecké činnosti v komorních seskupeních.    
"Koncert Komořina, to je dřina je dobrou prověrkou toho, co v jednotlivých hráčích, resp. souborech je. A pokud se z některých detailů poučí, mohlo by soutěžní vystoupení pro ně dopadnout příznivě." říká MgA. Petr Bohuš, který připravoval dva soubory. Klarinetové kvarteto ve složení Ondřej Janča, Kateřina Pašková, Dominika Furišová a Ester Hložánková a Klarinetové duo s klavírem ve složení Kateřina Pašková, Ondřej Janča a Magdaléna Hrudová. Z výčtu jmen je patrno, že Kateřina Pašková a Ondřej Janča účinkovali v obou souborech.
Výběr skladeb byl podřízen požadavkům soutěže, kde je nutno zahrát alespoň jednu skladbu z období hudebního klasicismu. Vedoucí souboru Petr Bohuš vybral partituru K. Ditterse (klarinetové kvarteto) a 3. větu Koncertu pro dva klarinety č. 4 Karla Stamice. Program pak doplnil o Peasants Dance rumunského skladatele přelomu 19. a 20. století Constantina Dimitresca v případě klarinetového kvartetu a o Koncertní kus pro dva klarinety a klavír č.1 op. 113 Felixe Mendelssohna Bartholdyho a Pozdravy z Balkánu pro dva klarinety a klavír Bély Kovácse.
 
"Peasants Dance zahrálo klarinetové kvarteto v úpravě původní verze pro violoncello a klavír a notový materiál upravené skladby pro klarinetové kvarteto přinesl do prvních zkoušek nejstarší a zároveň nejzkušenější člen souboru, Ondřej Janča. Věkové i ročníkové složení souboru je rozdílné a nebylo zpočátku jednoduché skloubit jednotně názor na interpretaci obou skladeb (Dimitrescu, Ditters), kdy technické i hudební možnosti jednotlivých hráčů souboru jsou na různé úrovni." zhodnotil vystoupení svých svěřenců Petr Bohuš, který jinak na Janáčkově konzervatoři vyučuje hru na klarinet (hlavní obor, hru z listu) a komorní hru.
 
Klarinetové duo s klavírem si kromě „povinného“ Stamice vybralo jednak velmi náročnou skladbu F.Mendelssohna Bartholdyho a další náročnou, ale zároveň také efektní skladbu B.Kovácse. Zatímco skladba F.Mendelssohna Bartholdyho zazněla v podání studentů JKGO vůbec poprvé, Pozdravy z Balkánu zde již v minulých letech zazněly, mj. i v podání dnes renomovaných klarinetistů Karla Dohnala a Barbory Durďákové a klavíristy Lukáše Michela. " Naši současní mladí klarinetisté Kateřina Pašková s Ondřejem Jančou a klavíristkou Magdalénou Hrudovou se své role chopili podle mého názoru velmi úspěšně a všichni tito studenti mají nakročeno k úspěšné budoucnosti." dodává Petr Bohuš.
 
Bohužel však toto roční období přináší i řadu nemocí, kdy Kateřina Pašková dohrála koncert v horečce s vypětím všech sil a její start na soutěži ve Vidnavě tak byl s otazníkem.
Protože však účinkuje v obou souborech a nechce své kamarády připravit svou neúčastí o soutěžní vystoupení, zaberou-li antibiotika, na soutěž přijede a soutěžního vystoupení se zúčastní.

(Petr Bhuš/Sólokapr)

 
Aktuality / 16. září 2014

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zveme Vás na Den otevřených dveří spojený s konzultacemi pro zájemce o vzdělávání v konzervatoři ve školním roce 2015/2016 ve středu 15. října 2014 od 9 do 16 hodin a ve středu 22. října 2014 od 9 do 16 hodin.

 

Pro školní rok 2015/2016 nabízíme konzervatorní obory - hudba, zpěv, klasický tanec a hudebně dramatické umění. 

V průběhu Dne otevřených dveří budou probíhat individuální konzultace s vyučujícími všech oborů vzdělání v učebnách hry na nástroj nebo zpěvu, v hudebně dramatických učebnách i v baletních sálech. Dále budou probíhat ukázky talentových zkoušek z hudební teorie a rodiče i uchazeči budou mít možnost nahlédnout do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.

V přílohách najdete podrobnější rozpis.


Informace: studijní oddělení  tel: 596 112 007 (596 112 028) – kl. 212
fax: 596 111 443
e-mail: info@jko.cz
www.jko.cz

 

15.10.

program - hudba,zpěv,hudebně dramatické umění

15.10.

program - tanec

22.10.

program - hudba,zpěv,hudebně dramatické umění

22.10.

program - tanec

Aktuality / 9. září 2014

TANEC PRO VŠECHNY

Srdečně zveme širokou veřejnost k účasti na kurzech klasického a současného tance.
Kurz je veden mladým sólistou baletu Národního divadla moravskoslezského Filipem Staňkem.

 

Kurzy se konají každé pondělí, a to:
18:00 - 19:20 klasický tanec
19:30 - 20:50 současný tanec (contemporary)

Výuka probíhá v baletních sálech Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia  v Ostravě, Českobratrská 40, Ostrava.

Cena kurzu za pololetí:
1 kurz - klasický nebo současný tanec (výuková hodina 80 minut) - 1 100,-Kč za pololetí
2 kurzy - klasický i současný tanec (výuková hodina 2x80 minut) - 2 000,-Kč za pololetí

Zahájení kurzů - 29. září 2014.

Platbu za kurz je nutno provést na účet č. 373548933/0300.
U platby prosím uveďte variabilní symbol 29092014 a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení.

Přihlášky na kurz najdete zde:
klasický tanec (balet)
současný tanec (contemporary)
klasický i současný tanec
  
Vyplněné zašlete v uvedeném termínu na info@jko.cz nebo poštou na adresu: Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, Českobratrská 40, 702 00 Ostrava.

Pro zájemce, kteří nemohou kurz navštěvovat pravidelně, nabízíme možnost účasti na jednotlivých lekcích s platbou na místě v hotovosti. Cena jedné lekce je 150,-Kč.

Informace o kurzech podá paní Halina Paszková: halinam@email.cz , mobil 731 578 198 (ve večerních hodinách) nebo Filip Staněk filipstanek@centrum.cz 

Těšíme se na Vás!

 

Program

středa 22 října

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

09:00 hod.,
Místo pro talenty

čtvrtek 23 října

Gogol: Ženitba

18:30 hod., JKGO, sál Leoše Janáčka
Divadelní představení

úterý 4 listopadu

Hudební současnost 2014

18:30 hod., JKGO, sál Leoše Janáčka
Struny pokaždé jinak

čtvrtek 6 listopadu

Kytice

18:30 hod., JKGO, sál Leoše Janáčka
Z kvítí vonného i býlí hořkého

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů