„Janáčkova konzervatoř a Gymnázium 
v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Aktuality / 24. července 2014

Volby do školské rady

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY JANÁČKOVY KONZERVATOŘE A GYMNÁZIA V OSTRAVĚ

 

Volební komise
jmenovaná ředitelkou JKGO ve složení
Bc. Jana Hradilová, Mgr. Jana Mládenková a Mgr. František Mixa
vyhlašuje volby do školské rady.

 
 
Volby proběhnou v pondělí 1. září 2014
v době od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. v budově školy.
 
Voleb do školské rady JKGO se mohou zúčastnit oprávněné osoby, kterými jsou podle § 167 školského zákona zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci nebo studenti školy, a pedagogičtí pracovníci.
 
Seznamy kandidátů budou zveřejněny nejpozději do 16. srpna 2014 na webových stránkách školy a na nástěnkách.
  

 
V Ostravě 24. července 2014

 
Aktuality / 21. července 2014

Závěr sezóny byl velice úspěšný

Lukáš Kolek, student 5. ročníku Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě, oboru hra na saxofon, byl dalším z úspěšných reprezentantů školy, kteří v listopadu 2013 uspěli v konkurzu „Zahraj si s Českou filharmonií“. Ze 120 uchazečů porota vybrala 11 mladých hudebníků špičkové úrovně. Mezi nimi i Lukáše Kolka.

 

Česká filharmonie uzavřela svou 118. sezonu 24. června koncertem pod otevřeným nebem. Na Hradčanském náměstí v Praze vystoupili pod taktovkou šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka čtyři mladí talentovaní sólisté, mezi nimi i Lukáš Kolek. Koncert uvedla v přímém přenosu ČT art.

Lukáš Kolek studuje hru na saxofon ve třídě Mgr. Zbigniewa Kalety. V červnu ukončil pátý ročník. V posledních letech se dvakrát zúčastnil soutěže mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava - v roce 2011 získal čestné uznání a 2013 2. místo, v roce 2012 soutěžil v Jastrębie Zdroju.

Orchestrální zkušenosti získal nejen v orchestrech JKGO, ale i ve Velkém dechovém orchestru Májovák, kde hraje třetím rokem.  Jedním z jeho největších úspěchů byl koncert s Janáčkovou filharmonií Ostrava, se kterou v březnu 2014 provedl Koncert pro saxofon a smyčce Es-dur Alexandra Glazunova
Pravidelně navštěvuje saxofonové kurzy Phillippa  Portejoie či s Pawła Gusnara v Ostravě a v Jastrzębie Zdroju.
 

 
Aktuality / 27. června 2014

73 ocenění v jediném školním roce

73 ocenění na mezinárodních a republikových soutěžích v jediném školním roce. K tomu řada vystoupení na sedmi prestižních hudebních festivalech, téměř 100 vystoupení na koncertech kulturně společenských akcí, uspořádání 38 absolventských koncertů a představení, účast na 12 vernisážích a realizace 22 odborných seminářů. I takový byl školní rok 2013/2014 na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě.

 

Jedna z nejvýznamnějších uměleckých škol České republiky opravdu nezahálí. Úspěchů jejích studentů a pedagogů v právě končícím roce bylo opravdu mnoho. Stojí za nimi samozřejmě nejen talent jednotlivců, ale i poctivá každodenní práce.
 
Úspěchy na 15. soutěžích
Studenti konzervatoře v průběhu roku na různých soutěžích získávali první, druhá, třetí místa, ale i specifická ocenění. Těžko vyjmenovat všechny. Loni v říjnu zabojovalo žesťové kvinteto JKGO na 20. ročníku interpretační soutěže Karl Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus ve Vidnavě, kde získalo první místo. Jejich kolegové tam obdrželi dalších pět druhých ocenění. Na XI. ročníku Písňové soutěže Bohuslava Martinů v Praze v tomtéž měsíci uspěl Vojtěch Stec ze třetího ročníku, získal 3. cenu a Cenu za interpretaci písně Bohuslava Martinů. Úspěšný byl i XXXVII. ročník Soutěžní přehlídky konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky v Pardubicích v loňském listopadu. Studenti z Ostravy si z ní přivezli dokonce 13 cen, a to ve hře na akordeon, klavír, kytaru a v sólovém zpěvu.
 
Na Mezinárodní klavírní soutěži Leopolda Godowského Mladí virtuosové ve Varšavě získal korepetitor tanečního oddělení Oleksi Gerych druhé místo. Na Pěvecké soutěži v Olomouci  Barbora Jirásková ze 3. ročníku 1. cenu, Eduard Adam Orszulik ze 7. ročníku oboru tanec na VIII. Mezinárodní choreografické soutěži studentů tanečních škol v polské Bytomi letos v lednu získal také první cenu, na klání Jazz Dance Open v Pardubicích k ní přidal i 2. místo a 3. cenu diváků. Jeho kolega Jan Špunda ze 4. ročníku vybojoval na přelomu března a dubna na Mezinárodní baletní soutěži v estonském Talinu třetí místo.
 
Studenti byli úspěšní i v dalších významných hudebních setkáních. Na 12. mezinárodní interpretační soutěži Pro Bohemia Ostrava, kterou letos poprvé pořádala Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, získali čtyři ceny. Stejný počet ocenění studenti obdrželi i na dubnové Mezinárodní akordeonové soutěži. Soutěžní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce přinesla dokonce 12 cen, k tomu ještě Cenu za citlivý klavírní doprovod pro Barboru Halamovou a Romana Ruckého a pedagog Petr Bohuš byl v Poličce poctěn Cenou pro vynikajícího pedagoga.
 
Konzervatoři se dařilo i v květnu a červnu. XIII. mezinárodní festival akordeonistů EUROMUSETTE – GOLDENTANGO v Rajeckých Teplicích na Slovensku byl na konci minulého měsíce úspěšným pro Vojtěcha Drnka a Davida van Coppenolleho, kteří vyhráli 1. místo ve zlatém pásmu v V. kategorii – komorní hře. Před necelými dvěma týdny se z Itálie vrátila Adéla Sleczková ze 4. ročníku. V mezinárodní klavírní soutěži „Piano Talents“ v Miláně získala 3. cenu.
 
Festivaly
Studenti jsou teprve začínajícími umělci, avšak kromě studentských soutěží už nechybí ani na prestižních celorepublikových festivalech. Colours of Ostrava, Poctě českým světcům VIII, kde vystoupili mimo jiné i s Martinem Chodůrem, XXIII. ročníku Festivalu mladých laureátů hudebních soutěží v polských Katowicích, Mladém pódiu 2013, 39. podzimní přehlídce nové vokální a instrumentální tvorby v Ostravě, Festivalu Vesna v ruské Moskvě a na XXXIX. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj.
 
Koncerty, komponované pořady a další vystoupení
Byla jich téměř stovka, významných i zajímavých akcí. Slavnostní zahájení školního roku, Předávání ocenění dárcům krve, Evropské dny hendikepu Křišťálový kamínek 2013, 50 let vydávání sborníku Ostrava, Galerijní odpoledne, Slavnostní akce Červeného kříže, koncert pro Galerii moderního umění, Koncert pro generální konzulát ČR na Ukrajině ke Dni české státnosti, Mezinárodní kongres vědy a techniky, Klavírní koncert účastníků XXXVII. soutěžní přehlídky konzervatoří ČR, Adventní koncerty, Vánoční koncert s Jaromírem Nohavicou, Novoroční koncert,  Mistrovství světa žen ve florbalu.
Do tohoto výčtu patří také mnoho hudebních, odborně a umělecky zaměřených koncertů například vystoupení klavíristy Tomáše Vrány s Českou filharmonií v pražském Rudolfinu, koncerty s Janáčkovou filharmonií Ostrava, tradiční koncerty jednotlivých oddělení konzervatoře, recitály, vystoupení na uměleckých školách a mnoho dalších.
 
Absolventské koncerty, divadelní a taneční představení
Absolventské koncerty jsou samostatnou kapitolou ve velkém výčtu koncertů, studenti na nich předvádějí to nejlepší, co se za poslední období naučili. V končícím školním roce jich bylo 20 a opakovaně se předvedla všechna oddělení konzervatoře i její sólisté.
Divadelních a tanečních představení za školní rok napočítáme 18. Proběhly v sálech školy, na Slezskoostravském hradě, Masarykově náměstí v Ostravě, ale třeba i v Národním divadle v Praze u příležitosti předávání Studentských Thálií nebo v Městském divadle v Kolíně na Celostátní přehlídce pantomimy a pohybového divadla.
 
Vernisáže a semináře
Studenti konzervatoře měli příležitost předvést své umění i na 12. vernisážích předních výtvarníků v Ostravě. 22 seminářů bylo odborně zaměřených a vedli je erudovaní lektoři. Můžeme zmínit Gustavo Bessera Quintanse u klasického tance, herečku Valérii Zawadskou u semináře dabingu a herecké asociace, seminář nejen pro skladatele a dirigenty s lektorem Liviu Marinescu, pedagogem kompozice a hudební teorie na California State University Northhride z Los Angeles nebo seminář Master class pro varhaníky s Jeanem Baptiste Monnotem, profesorem Mezinárodní konzervatoře v Paříži či seminář o interpretaci s dirigentem Romanem Válkem a workshop s koncertem pro flétnisty s účastí Patricií Surman z USA. Konzervatoř pořádala také vzdělávací semináře pro učitele základních uměleckých škol.
 
Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě má rozsáhlé množství aktivit. Její absolventi se mohou uplatnit doma i ve světě. Ti, co se nakonec rozhodnout pro jinou než uměleckou dráhu, mají možnost uspět i v jiných oborech, škola nabízí základní vzdělání jako každá jiná středoškolská instituce. Že je o Janáčkovu konzervatoř v Ostravě veliký zájem, svědčí i 900 návštěvníků na červnové Muzejní noci, kteří se přišli v průběhu večera a noci podívat na jednotlivá vystoupení studentů. Přihlášky ke studiu pro další rok na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě se podávají do konce tohoto listopadu. Zájemci se nemusejí bát, i když je o školu velký zájem, šanci má každý.
 
(Petr Bohuš/Sólokapr)

 
Aktuality / 9. června 2014

900 návštěvníků za jediný večer

Ostrava, 9. června - Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě tuto sobotu 7. června praskala ve švech. Byly to především tři zájmy, které přivedly stovky lidí do prestižní umělecké školy, přestože venku bylo horko a na mnoha místech padaly teplotní rekordy.

Konzervatoř se i letos zapojila do ostravské Muzejní noci. Připravila pestrý hudební a činoherní program a své prostory otevřela od pěti hodin odpoledne. Končilo se hodinu před půlnocí. Lidé přišli za kulturou, rodinní příslušníci během jednotlivých vystoupení povzbuzovali své děti, synovce, neteře a vnoučata, kteří na prestižní umělecké škole studují a ti, co výběr školy teprve čeká, zkoumali, jak to na konzervatoři v Ostravě chodí. Ta je jedinou školou v České republice, která poskytuje vzdělání ve všech čtyřech uměleckých oborech. V šestiletém studiu hudby ve hře na nástroj, skladbu nebo dirigování, dále klasickém zpěvu s operním zaměřením, hudebně dramatickém umění neboli činoherectví a současném tanci. Osmileté studium je připraveno pro zájemce o tanec klasický.
 
Antonín Blahuta ze sedmého ročníku klasického tance si Muzejní noc chválil: „Tančili jsme ve foyer konzervatoře, což není typický prostor pro tento druh umění, je tam méně prostoru, ale bylo to kontaktní a lidem se vystoupení líbilo. Po pohybových ukázkách se hlavně ptali, jak probíhá výuka a kolik to zabere času.“
 
Tomáš se svými rodiči přijel až z Kozlovic. Chodí teprve do čtvrté třídy a za tancem prozatím dojíždí na základní uměleckou školu do Frýdku – Místku. Pokud se s rodiči rozhodne, že by chtěl studovat na konzervatoři, musí podat přihlášku do konce listopadu. A příští rok v lednu přijít na talentové zkoušky.
 
„Zatím se učím úplné základy klasického tance, trochu i scénický a výrazový. Hlavně tančíme na populární hudbu a to nás baví,“ vysvětluje. A Antonín Blahuta ze sedmého ročníku dodává: „Samozřejmě potřeba je cvičit a mít dobré známky. Škoda to ale nezkusit. Nikdo dopředu neví, jak to u přijímaček na konzervatoři dopadne.“
 
Z těch, co Janáčkovu konzervatoř a Gymnázium v Ostravě jednou úspěšně absolvují, možná vyrostou umělecké osobnosti a uplatní se jako mnoho jiných absolventů doma nebo ve světě. Se vzděláním na konzervatoři však mohou najít pracovní příležitosti i v jiných než jen v uměleckých oborech. Škola kromě umění pochopitelně poskytuje i plnohodnotné základní vzdělání.
 
Pokud potřebujete bližší informace, můžete je získat na tel. 596 114 767 nebo na info@jko.cz. Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě pro zájemce letos na podzim pořádá i Den otevřených dveří.

Program

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů