„Janáčkova konzervatoř a Gymnázium 
v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Aktuality / 30. června 2016

PRÁZDNINY

Přejeme všem studentům, pedagogům i ostatním pracovníkům školy příjemné a odpočinkové prázdniny.

Těšíme se na shledanou v dalším školním roce.

 

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů