„Janáčkova konzervatoř v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Aktuality / 4. ledna 2019

Uzávěrka přihlášek Pro Bohemia 2019

Uzavěrka přihlášek se blíží, tak neváhejte a PŘIHLASTE SE. Mnoho času nezbývá. 

 
Aktuality / 29. listopadu 2018

BLAHOPŘEJEME

Studenti dechového oddělení uspěli na 41. soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií České republiky.

 

Ve dnech 23. - 25. listopadu 2018 se v Teplicích uskutečnila 41. soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií ČR ve hře na dechové nástoje.

Studenti dechového oddělení skvěle reprezentovali školu a získali následující ocenění:

flétna  
2. cena ve 3. kategorii Lucie Režná
(pedagog MgA. Jiří Bystroň)
   
hoboj  
2. cena ve 2. kategorii Anna Reichelová
(pedagog Mgr. Jiří Židek)
   
saxofon  
3. cena ve 2. kategorii Radek Walica
(pedagog dr. Zbigniew Kaleta)
   
trubka  
1. cena ve 3. kategorii Petr Čižinský
(pedagog MgA. Jiří Tesařík)
   
zobcová flétna  
1. cena v 1. kategorii Klára Bojanovská
(pedagog Ing. Jitka Konečná, PGDip., Ph.D.)
   
3. cena ve 2. kategorii Johanka Sniehottová
(pedagog Jan Kvapil)

Všem oceněným balhopřejeme.

 
Články / 10. října 2018

Posouvání hranic

Studenti 2. a 3. ročníku hudebně dramatického umění ve společném projektu se studenty Konzervatoře v Košicích.

 

Od rozdělení Československa uplynulo už dobrého čtvrt století a příležitostí ke kontaktu se slovenštinou pro nás, kteří se o událostech minulého tisíciletí dovídají pouze z učebnic či vyprávění starších příbuzných, značně ubylo. Zástupci Českého spolku v Košicích a Českého centra v Bratislavě si tedy oprávněně začali dělat vážné starosti, zda si vůbec ještě rozumíme, a v hlavách se jim zrodila myšlenka provést v rámci Dnů české kultury experiment s názvem Rozumíme si ještě -  Rozumieme si ešte.

Testovaným vzorkem tohoto experimentu byli studenti ostravské a košické konzervatoře, kteří měli za úkol nastudovat literární texty v jazyce jejich nikoli mateřském, nýbrž bratrském. Sedm statečných z 2. C a pět odvážlivců z 3.C se do projektu dobrovolně zapojili s přesvědčením, že co je nezabije, to je posílí, a jali se zpracovávat texty. Některým, zdálo se, byla jazyková obratnost dána do vínku, jiní se museli do posilování mimických svalů opřít s větší intenzitou, nicméně všem se nakonec podařilo mluvidla v rámci možností zkrotit. Významně k tomu přispěl svými magickými schopnostmi pan profesor Gábor. Ten nejenže usměrňoval naši zdivočelou slovenštinu, ale také v rekordně krátkém čase zrežíroval celou scénickou kompozici Studnička detstva z poezie Milana Rufusa, se kterou jsme vystupovali.

Dnem D číslo jedna byl čtvrtek 20. září, kdy se u nás na konzervatoři konal první galavečer. Slovenští konzervatoristé k nám přijeli uvést pásmo v češtině Kdo sestoupil do poezie, už nevystoupí a my jsme literárně-hudební večer na oplátku obohatili zase svou slovenštinou. Díky všem, kteří nás přišli do sálu Leoše Janáčka podpořit.

V neděli jsme mířili naopak my do Košic. Všichni, až na jednoho, tedy na jednu, která v mylné představě, že ji vlak přijede vyzvednout do Olomouce, čekala na peroně marně, zatímco my ostatní se již blížili ke Košicím.

Večer jsme zhlédli experimentální taneční divadelní představení Štátneho divadla Košice Denník Anny Frankovej s Táňou Pauhofovou v hlavní roli. Po představení jsme měli možnost si s touto talentovanou slovenskou herečkou popovídat.

Náš pobyt v Košicích završil galavečer číslo dva, který se konal v pondělí 24. září ve Východoslovenské galerii. Zatímco pan zvukař řešil technické problémy, pan profesor Klemens se velmi pohotově ujal slova a svým vstupem významně přispěl k osvětě mládeže.

Díky vedení školy, pánům profesorům Gáborovi a Klemensovi za možnost posunout pomyslné hranice vlastní komfortní zóny i hranice státní.

 

Za zúčastněné studenty Kateřina McIntoshová, 2. C


 

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů