„Janáčkova konzervatoř v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Články / 16. ledna 2017

Koncert studentů košické konzervatoře

Po úspěšném koncertu našich studentů na půdě košické konzervatoře v listopadu loňského roku, na kterém vystoupili klavíristka Veronika Kijonková, klarinetistka Kateřina Pašková a violoncellista Martin Schubert, se tentokrát představí studenti konzervatoře z Košic na Janáčkově konzervatoři v Ostravě.  

 

Koncert se uskuteční 1. února 2017 v 11 hodin v sále Leoše Janáčka a vystoupí na něm mladí slovenští umělci Anna Lugovkina ve hře na violoncello, zpěvačka Lea Hudzíková, klavíristé Balázs Fazekas a Kateryna Shapran, která zahraje rovněž na varhany. Klavírní spolupráce bude patřit Mgr. Ireně Červenákové.
 
Anna Lugovkina studuje ve třídě MgA. Milana Červenáka, ArtD. Na violoncello hraje již od sedmi let a je absolutní vítězkou celoslovenské violoncellové soutěže v Modre. V komorní hře získala druhé místo na mezinárodní soutěži Talents for Europe v Dolním Kubíně.
 
Lea Hudzíková studuje zpěv u Mgr. art. Michaely Várady. Ve školním roce 2013/2014 získala na Mezinárodní pěvecké soutěži Imricha Godina ve Vráblech 3. místo. V následujícím školním roce se zúčastnila soutěže studentů konzervatoří Slovenské republiky v Banské Bystrici, kde získala 2. cenu, a na Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech v silné konkurenci obsadila 2. místo. V tomtéž roce vystoupila také na koncertě se Státní filharmonií Košice. V loňském školním roce byla finalistkou Mezinárodní pěvecké soutěže ve Vráblech v kategorii do 24 let a v letošním školním roce se připravuje na další dvě mezinárodní soutěže.
 
Kateryna Shapran je rodačkou z Užhorodu, kde studovala skladbu, hru na klavír, varhany a výtvarnou výchovu. Před třemi lety byla přijata na košickou konzervatoř do varhanní třídy Mgr. art. Emilie Dzemjanové, ArtD. Současně zde studuje také klavír a kompozici. V letech 2014 a 2015 velmi úspěšně reprezentovala školu na Přehlídce mladých slovenských varhaníkú v Bratislavě a Banské Bystrici. V roce 2015 působila jako varhanice orchestru Státní filharmonie Košice. Několikrát se také představila svými recitály v Užhorodě, a to jako varhanice i jako klavíristka.
 
Balázs Fazekas začal hrát na klavír v sedmi letech a dnes už má za sebou řadu úspěchů. V průběhu studia na konzervatoři se zúčastnil Mezinárodní klavírní soutěže F. Chopina v Budapešti,  Mezinárodní klavírní soutěže Forum Per Tasti v Banské Bystrici, stal se laureátem soutěže na VII. setkání mladých klavíristů v maďarském Salgótarjánu, získal 2. místo na soutěži studentů konzervatoří Slovenské republiky (2015). Za výborné umělecké úspěchy získal Cenu primátora města Košice, Cenu mezinárodní organizácie EMCY a Cenu společnosti Petrof na Mezinárodní klavírní soutěži Petra Toperczera (Košice, 2015). Jeho zatím posledním úspěchem je zisk 5.místa na Mezinárodní klavírní soutěži F. Chopina v Budapešti (2016). Je rovněž účastníkem mistrovských kurzů u Aleny Vlasákové, Iva Kahánka, Tomása Vásáryho, Balázse Jánose, Kálmána Dráfiho, Károlye Mosáriho a Artura Jarona.
 
(klapet)

 
Aktuality / 11. ledna 2017

Odešel pan Mgr. Jindřich Neuwirth

Vážené kolegyně a vážení kolegové, věnujte prosím tichou vzpomínku našemu bývalému kolegovi a profesorovi ostravské konzervatoře, panu Jindřichu Neuwirthovi.

 
Články / 21. prosince 2016

Vánoční atmosféra, plný sál a skvělé výkony!

To by včerejší Vánoční koncert Janáčkovy konzervatoře. Pod dirigentskou hůlkou Tomáše Stančeka se rozezněly díla Johanna Sebastiana Bacha: Air z orchestrální suity č. 3 D dur BWV 1068 a Kantáta Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 51, ve kterých excelovali Patricia Janečková (soprán) a Nikolaos Grigoriadis (trubka).

 

Druhá polovina patřila Vánoční mši pro sóla, sbor a orchestr F dur Jiřího Zrunka. Zde se ve svých sólech představili: Isabela Ufrlová (soprán), Soňa Jungová (alt), Petr Dvořák (tenor), Pavel Divín (bas) a Lukáš Červenka (v roli pastýře). Vánoční náladu podtrhl smíšený sbor JKO (sbormistryně Daniela Střílková) a studenti oboru zpěv a hudebně dramatické umění.
 
Sál Leoše Janáčka byl zcela plný a o tom, že jsou studenti a pedagogové JKO i na konci roku plni sil a mají divákům rozhodně co nabídnout, svědčí i reakce posluchačů: „Bylo to kouzelné. Už teď se těšíme na další koncert. Jsme vždy velmi spokojeni.“
 
Vánoční koncerty se staly již neodmyslitelnou součástí prosincové nabídky JKO, ale celého města i regionu. Záštitu nad včerejším koncertem převzal Mgr. Stanislav Folwarczný, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje a Ing. Zbyněk Pražák, náměstek primátora města Ostravy.  
 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným. Přejeme Vám hezké Vánoce a těšíme se na setkání v roce 2017. Třeba právě na Novoročním koncertě 11. ledna v 18.30 hod v Sále Leoše Janáčka.
 
Vaše JKO

 

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů