Aktuality

Datum od Datum do
Aktuality / 14. června 2019

Naši studenti na MHF Leoše Janáčka 2019

Pojďte s námi na Hukvaldy!

 

V neděli 16. června 2019 vystoupí studenti Janáčkovy konzervatoře v Ostravě ve dvou pořadech celodenního programu Mladý Janáček, který je pro návštěvníky Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka  připraven v krásném prostředí na Hukvaldech.

Hrad Hukvaldy – motta v 16 hodin

Říkadla a něco navíc
Poetické scénické ztvárnění Janáčkovy vzpomínky na dětství a na Hukvaldy v podání studentů pěveckého oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

David Kříž – režie, Jana Tomsová – pohybová spolupráce, Jan Šrubař – hudební nastudování

Mokrá varianta: Sál ZŠ Leoše Janáčka v Hukvaldech-Sklenově

Obora Hukvaldy  amfiteátr v 17:30 hodin

Roztančená Evropa
Ostravský orchestr mladých nás provede v tanečních rytmech Evropou, ve které česká hudba vždy zaujímala významné místo.

Bedřich Smetana: Skočná z opery Prodaná nevěsta
Antonín Dvořák: Slovanské tance č. 8, 10 a 15
Johannes Brahms: Uherské tance č. 5 a 6
Edvard H. Grieg: Norské tance (výběr)
Leoš Janáček: lašské tance - Starodávný I., Čeladenský, Pilky

OSTRAVA YOUTH ORCHESTRA
spojený orchestr studentů Fakulty umění Ostravské univerziy a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
Petr Vronský - dirigent 


Mokrá varianta: Společenský sál Domu kultury města Ostravy

Bližší informace o vstupném a případné změně místa konání koncertů na 
www.mhflj.cz

 
Aktuality / 24. května 2019

Ocenění hejtmana MSK pro Janáčkovu konzervatoř v Ostravě

Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2018 byly rozdány.

Také Janáčkova konzervatoř v Ostravě obdržela ocenění - Čestné uznání za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblastech sociální, ekonomické a enviromentální.

Aktuality / 20. května 2019

Přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávání

Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyhlašuje přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Vyhlášení přijímacího řízení naleznete zde.

 

Informace pro uchazeče naleznete zde.

Přihlášku ke vzdělávání naleznete zde.
Termín pro odevzdání přihlášky je: do 2. srpna 2019.

Vzor správně vyplněné přihlášky naleznete zde - 1. strana2. strana.

Podmínky zdravotní způsobilosti naleznete v sekci Přijímací řízení části Podmínky zdravotní způsobilosti.

 
Aktuality / 9. května 2019

Schůzky budoucích žáků 1. ročníků a jejich zákonných zástupců

Bližší informace ke schůzkám budoucích žáků 1. ročníků a jejich zákonných zástupců neleznete zde

 
Aktuality / 17. dubna 2019

Už jste to četli?


Rozhovor zveřejněný v DENÍKU 11. 4. 2019

JANÁČKOVA KONZERVATOŘ V OSTRAVĚ POHLEDEM ŘEDITELKY SONI JAVŮRKOVÉ

 
Aktuality / 10. dubna 2019

Ročníkové schůzky a konzultace

Ročníkové schůzky a individuální konzultace se konají ve středu 17.4.2019 v době od 16:30 do 18:00 hod.

 
Články / 27. března 2019

Přijata na Královskou dánskou hudební akademii

Mimořádný úspěch zaznamenala před několika dny studentka 4. ročníku Janáčkovy konzervatoře Johanka Sniehottová. Po náročném přijímacím řízení byla přijata ke studiu na prestižní vysoké škole v Dánsku, v Kodani.

 

Johanko, minulý týden jsem procházela foyerem školy právě ve chvíli, kdy jste se jen před několika okamžiky dozvěděla, že jste byla přijata na Královskou dánskou hudební akademii. Vaše radost, doprovázená slzami, se nedala přehlédnout…
... popravdě tomu ještě stále nevěřím, je to pro mě velký úspěch.

Přibližte nám, o jakou školu vlastně jde a jak bude studium probíhat...
Jedná se tedy o vysokou školu, a co se týče profesorů i stylu výuky, je na velmi vysoké úrovni, jak je v Dánsku zcela běžné. Díky moderním technologiím zde také probíhají každý měsíc digitální návštěvy vynikajících hudebníků z celého světa ve stylu přednášek či masterclassů. 
Můj obor patří pod oddělení staré hudby, kde se kromě zobcové flétny vyučuje také hra na violu da gambu, barokní housle, traverso, cembalo, loutnu, barokní violoncello a barokní trubku. Atmosféra na tomto oddělení je spíše rodinná…

Na které předměty se těšíte?
Na co se obzvlášť těším, je pro mě předmět docela nový, basso continuo, který mi pomůže k lepší orientaci v harmonii. Za zajímavost bych ještě zmínila předmět  '' Wind theory class'', který je zaveden prioritně pro dechaře a je zaměřený hlavně na dýchání a vystupování na jevišti. A asi za nejdůležitější předmět je zde považována sluchová analýza, kterou berou velmi vážně. Z vlastní zkušenosti z přijímacích zkoušek můžu potvrdit obrovské nároky, které považují za standard.

Jaké typy studia zde lze studovat?
Zvolila jsem studium tříleté, tedy bakalářské, je zde ale možnost také magisterského a doktorského studia.

Úspěšně zvládnout přijímací zkoušky na akademii bylo jistě mimořádně obtížné. Co všechno jste musela absolvovat?
Přijímací zkoušky trvají celý týden a skládají se ze tří dílčích zkoušek. Hlavní obor je nejdůležitější zkouškou, a pokud zde neuspějete, pošlou vás hned první den domů. Tato zkouška trvá celkem 40 minut a úkolem uchazeče je zahrát skladby podobné obtížnosti, které jsou zadány v kritériích přijetí na stránkách školy, dále zvládnout technické záležitosti jako jsou všechny stupnice a akordy přes celý rozsah nástroje, dále  7 dní před zkouškou  obdrží uchazeč vybranou skladbu, kterou musí nacvičit a předvést, poté následuje hra z listu a na závěr krátký pohovor pro zjištění motivace ke studiu a záměrů studenta na škole.

Předpokládám, že to stále ještě není všechno...
Není...další zkouškou je hra na klavír, je to podobné jako u hlavního oboru až na dobu trvání, to už je jen 20 minut. Nechybí zde ani hra z listu, která byla velice obtížná. Poslední zkouškou je test z hudební teorie a již zmíněný test ze sluchové analýzy. Tato zkouška je ze všech nejdelší a zároveň nejnáročnější na udržení pozornosti, trvá 3 hodiny. 

To jsou pro mnohé studenty jistě nepředstavitelné podmínky… Je asi jasné, že k absolvování podobného přijímacího řízení nebude uchazeči stačit běžné penzum látky, které se probírá ve škole. Jak dlouho jste přípravě věnovala?
V hlavním oboru bych mohla říci, že je to od prvního ročníku na konzervatoři. Jsme vedeni tak, abychom úspěšně vykonali všechny zkoušky, je jen na nás, s jakým zapálením se do toho vložíme. Pokud jde o hru na klavír, připravovala jsem se v rámci povinného klavíru u paní profesorky Renaty Šternberk. Program jsem měla vybraný už na konci třetího ročníku, takže pak stačilo docvičit mollové i durové stupnice a skladbu zadanou 7 dní předem a více se zaměřit na hru z listu. Na test ze sluchové analýzy jsem se připravovala ze všeho nejvíce a tímto chci poděkovat panu profesoru Danielu Skálovi, který mi věnoval svůj čas a zkušenosti, které získal svým studiem v Maďarsku, kde je výuka velmi podobná. 

Johanko, jaký byl Váš bezprostřední dojem po absolvování tak náročných zkoušek?
Velmi mě překvapilo, že zkoušející i profesoři v porotách byli velmi milí a snažili se navodit co nejpřátelštější atmosféru. Také velmi oceňuji slovní hodnocení, které jsem obdržela po každé zkoušce. Takže i když jsem si při odjezdu byla jistá nepřijetím, hlavně kvůli velkému počtu uchazečů, věděla jsem na čem zapracovat a díky pozitivnímu hodnocení i v čem pokračovat.

Jak se na studium v Dánsku těšíte? 
Uvědomuji si, že přijetí je jen klíčem k velké dřině a spoustě práce. Bude to velmi náročné, a to i po finanční stránce. Bez podpory rodičů bych  tento sen nemohla nikdy uskutečnit. Je to skvělá příležitost a jsem velmi vděčná, že mohu v Dánsku studovat a načerpat nové studijní i umělecké zkušenosti. 

Zbývá už jen popřát, ať se Vám splněný sen podaří naplnit!!!
Děkuji a dovoluji si pozvat všechny na svůj
 
                        Benefiční koncert, který se uskuteční 1. června 2019 v 15:00 hodin
                                               v Kostele sv. Mikuláše v Rychalticích.
                                                           Na programu zazní díla:
            Georga Philippa Telemanna, Makoto Shinohary, rumunské lidové písně, renesanční tance 
 
                                                           Jako hosté spoluúčinkují: 
Jakub Šíbl, Tereza Horáková, Jiří Havrlant, Michal Manďák, Nela Pavlištiková, Michal Raitmajer, Dominik Dostál, Marta Gawlas 

 

H.A.


 
Články / 6. března 2019

Festival „Umím francouzsky“

V pátek 1. 3. 2019 se na Gymnáziu J. Božka v Českém Těšíně konal již tradičně 4. ročník festivalu „Je sais faire en français“ (Umím francouzsky) za účasti studentů z Polska, Slovenska a z různých měst našeho okolí např. Šumperk, Karviná, Olomouc, Frýdek-Místek, Bohumín, Frýdlant a samozřejmě z Ostravy.

 

Jde o velmi zajímavou kulturní akci pro frankofily, studenti francouzštiny zde totiž předvedou svá vystoupení: recitace či písně, divadelní představení, skeče, adaptace známých pohádek a letos také poprvé balet… To vše v umně udělaných kulisách a samozřejmě „en français“. Soutěžící byli zpočátku nervózní, ale v uvolněné atmosféře, kdy se aplaudovalo a fandilo všem, stres opadl a všichni se dobře bavili. Festival zahájila Madame Hélène Buisson, atašé Francouzského institutu v Praze, akci podpořil i ředitel Alliance française v Ostravě, Monsieur Thomas Gougin, rovněž Česká televize Ostrava udělala televizní šot o této události.

Pomyslnou třešničkou na dortu bylo vystoupení našich studentek ze 7.TC, na které se všichni velmi těšili a pak i vysoce hodnotili, bylo tu poprvé něco zcela jiného... Magda Plháková pronesla úvodní slovo, představila celou skupinu, studentky předvedly taneční prvky s francouzským komentářem, poté uvedla píseň Je suis malade, na kterou děvčata zatančila tanec s vlastní choreografii. Za což jim patří velký dík. 
Tak "Au revoir et à bientôt!"

Mgr. Mazurová (vyučující francouzštiny)


 
Aktuality / 27. února 2019

PhDr. Miloš Navrátil, CSc. († 21. 2. 2019)

Odešla další z velkých a nezapomenutelných osobností Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

Čest jeho památce


 

Vážený pane profesore Navrátile, milý Miloši,
 
je už to hezká řádka let, kdy jsme se spolu setkávali coby pan profesor a jeho žačka. Ale ty roky neubraly nic na krásných vzpomínkách a především na pevných základech, které jsi v nás studentech v dějinách hudby vybudoval. Všichni nám záviděli, co jsme se díky Tvým přednáškám a pedagogickému umu naučili a dozvěděli. Byly a jsou to základy nejen v historii hudby, ale v přehledu umění a kultury všeobecně. Nezapomenutelné poznámky a Tvá napomenutí mi stále znějí v uších.

Je to také už mnoho let, kdy jsme se setkali spolu naposledy, když jsi navštívil konzervatoř. Stále ten vysoký, štíhlý s neodmyslitelným plnovousem a jiskrou v oku. Pamatuji se i na Tvé pochyby, zda jsi udělal dost, zda tě všichni pochopili, zda Tvé názory na intepretaci jsou správné. Při vzájemných diskuzích i prostřednictvím telefonu jsme byli oba velmi rádi, když se naše názory setkaly. A pro mě to byla velká čest, když jsi se mnou souhlasil. Ne, nebyl důvod k pochybnostem.  I Tvůj milovaný Mahler a jeho hudba se díky tvým textům musel stát jasnější a pochopitelnější.

Ale, bylo to správné. Pochyby jsou totiž vždy součástí osobnosti velkého člověka a tím jsi, milý Miloši, vždy byl a zůstal.
Nikdy jsi nepotřeboval metály ani diplomy v rámu. Tvým největším oceněním jsou řady vděčných studentů, kolegů, kamarádů a přátel.
 
Budeš nám moc chybět.

Soňa Javůrková

 
Aktuality / 15. února 2019

Pozvánka na klavírní recitál

Srdečně Vás zveme na koncert, kde se představí MAREK KOZÁK, náš bývaly student a vítěz Evropské klavírní soutěže v Brémách 2018.

Koncert se uskuteční v pondělí 4. března 2019.  

Informace a rezervace míst na tel.: 596 114 767 nebo e-mail: info@jko.cz

 

Marek studoval na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě (klavír u Moniky Tugendliebové a varhany u Martiny Zelové). V současné době dokončuje magisterské studium na HAMU u Prof. Ivana Klánského. Hře na klavír se věnuje od čtyř let. Úspěšně se zúčastňoval klavírních soutěží a projevoval svůj talent také v oborech hra na varhany a kompozice.Marek 
 
K jeho významným úspěchům patří 2. cena a titul laureáta na prestižní soutěži Pražského jara v roce 2016, kde byl mj. oceněn za provedení soudobé skladby Kejklíř Adama Skoumala.
 
Z dalších úspěchů jmenujme vítězství na Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena v Opavě, kde také získal cenu za varhanní improvizaci (2008). Vyhrál také 1. cenu na Mezinárodní klavírní soutěži Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních (2013) a 3. cenu na chopinovské soutěži v Darmstadtu. O rok později získal 1. cenu na Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni.
 
Vystoupil s předními českými orchestry, mj. s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Moravskou filharmonií Olomouc, Brněnskou filharmonií, Komorní filharmonií Pardubice, Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, PKF – Prague Philharmonia, Filharmonií Hradec Králové, Plzeňskou filharmonií, Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín ad.
 
Marek Kozák vystoupil pod taktovkou českých i zahraničních významných dirigentských osobností. Jmenujme např. Petr Altrichter, Benjamin Bayl, Jerzy Maksymiuk, Charles Olivieri-Munroe, Andreas Sebastian Weiser, Ronald Zollman, Rastislav Štúr ad.
 
Jako sólista pravidelně koncertuje u nás i v zahraničí. V loňském roce úspěšně debutoval na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro, kde provedl Koncert pro klavír a orchestr č. 2 Pavla Bořkovce ve spolupráci s Filharmonií Hradec Králové pod taktovkou Chuhei Iwasakiho.
 
Absolvoval četné mistrovské kurzy pod vedením světoznámých klavírních virtuózů (Eugen Indjic, Murray Perahia, Garrick Ohlsson či Ivan Klánský).
 
V současné době působí jako pedagog na Gymnáziu a hudební škole hl. města Prahy. 

 
Strana 1 Z 3 < >