Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

21.4.2024 / Přihlášení

Testy k procvičování hudební teorie

Níže uvedené testy slouží k procvičování učiva hudební teorie - látky k přijímací zkoušce ze základních hudebně teoretických znalostí (samotná přijímací zkouška ale proběhne ústní formou). Otázky se zobrazují v nahodilém pořadí, po dokončení testu se ukáže vyhodnocení včetně správných odpovědí. Test je možné vypracovat i vícekrát.
 
Stupnice
Test 1 – předznamenání durových stupnic
Test 2 – předznamenání mollových stupnic
Test 3 – poznávání druhů stupnic (obtížnost 1)
Test 4 – poznávání druhů stupnic (obtížnost 2)
 
Intervaly
Test 1 – odvozování čistých intervalů
Test 2 – odvozování velkých intervalů
Test 3 – odvozování všech druhů intervalů (od bílých kláves)
Test 4 – poznávání intervalů (obtížnost 1)
Test 5 – poznávání intervalů (obtížnost 2)
 
Akordy
Test 1 – poznávání kvintakordů (obtížnost 1)
 
Rytmus a metrum
Test 1 – sčítání rytmických délek (obtížnost 1)
Test 2 – sčítání rytmických délek (obtížnost 2)
Test 3 – počítání délky taktů (obtížnost 1)
Test 4 – počítání délky taktů (obtížnost 2)
 
Tempová označení (revize M. Janošík)
Dynamická znaménka (stručný přehled – neznámý autor)