Další vzdělávání pedagogických pracovníků


POZOR

Seminář zobcových fléten 25. 3.2020 je ZRUŠEN.

Seminář Trubka v současnosti 7. 4. 2020 je ZRUŠEN.
Vážení přátelé, 

také pro školní rok 2019/2020 pro Vás připravujeme novou nabídku vzdělávacích akcí v programu DVPP. 

Anotaci ke každé vzdělávací akci si zobrazíte proklikem za názvem.

Po dobu celého školního roku bude průběžně doplňována, pokud se objeví nové zajímavé téma nebo zajímavá osobnost.

Stejně jako v předchozích letech se budete na jednotlivé semináře přihlašovat pouze prostřednictvím elektronické přihlášky - vybírejte dle oboru a data v levém menu.

Účastnický poplatek je 500,-Kč / seminář. (Platí se v hotovosti u prezence.)Ochrana Vašich osobních údajů uvedených v přihlášce je zajištěna v souladu s platnými právními předpisy.

Naše nabídka pro jednotlivé obory: (řazeno abecedně)


AKORDEON

Uplatnění akordeonu v současnosti - Jak správně hrát taneční hudbu na akordeon (více zde)
16. května 2020, 9.00 - 13.00 hodin, lektor dr Wojciech Golec

-----

HOUSLE A VIOLA

Metodika výuky hry na housle a violu na ZUŠ - Nejčastější příčiny potíží při hře a předcházení bolestem (více zde)
25. ledna 2020, 9.00 - 13.00 hodin, lektorka MgA. Alžběta Falcníková, Ph.D.

Metodika výuky hry na housle a violu na ZUŠ - O hudebním vnímání, cvičení a zlepšování hry (více zde)
22. února 2020
9.00 - 13.00 hodin, lektorka MgA. Alžběta Falcníková, Ph.D.

-----

KLARINET

Uplatnění klarinetu v současnosti - Základy hry na klarinet  (více zde)
18. ledna 2020, 9.00 - 13.00 hodin, lektor MgA. Karel Dohnal, Ph.D.

-----

KLAVÍR 

Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ - Motivace žáka na ZUŠ, tvůrčí způsoby zaujetí žáka v pravidelné výuce (více zde)
30. listopadu 2019, 9.00 - 13.00 hodin, lektorka MgA. Zuzana Valentová


-----

KYTARA    POZOR  ZMĚNA TERMÍNU !!!!!!  -  Na žádost hosta semináře p. Saidla přesouváme na květen.


Metodika vyučování hry na kytaru na ZUŠ - Interpretace skladeb jednotlivých stylových období (více zde)
(III. Zásady interpretace skladeb z období 20. a 21. století)
29. února  23. května 2020, 9.00 - 13.00 hodin, lektor MgA. Ondřej Gillig, host Petr Seidl

-----

PŘÍČNÁ FLÉTNA

Metodika výuky hry na příčnou flétnu - Výuka hry na příčnou flétnu na ZUŠ
(více zde)
4. října 2019, 9.00 - 13.00, lektorka MgA. Kristina Vaculová

Metodika výuky hry na příčnou flétnu - Moderní výrazové prostředky techniky hry (více zde)
27. února 2020, 9.00 - 13.00 hodin, lektorka MgA. Ivica Gabrišová Encingerová

-----

SAXOFON

Saxofon v současnosti - Saxofon v jazzu a populární hudbě, problematika improvizace (více zde)
21. září 2019, 9.00 - 13.00 hodin, lektor Ondřej Štveráček

-----

SMYČCOVÉ NÁSTROJE

Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ se zaměřením na pohybový aparát žáka - Metodika hry na violoncello (více zde)
5. října 2019, 9.00 - 13.00 hodin, lektor prof. Václav Horák


Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ se zaměřením na pohybový aparát žáka - Využití pohybu pro prevenci chorob z povolání (více zde)
2. listopadu 2019, 9.00 - 13.00 hodin, lektorky Mgr. Irena Vítková a Mgr. Barbora Rycková

-----

TROMBON

Trombon v současnosti - Trombon v komorní hudbě a jazzu (více zde)
24. října 2019, 9.00 - 13.00 hodin, lektor Stanislav Penk

-----

TRUBKA

Trubka v současnosti - Novodobé trendy v interpretaci (více zde)
22. října 2019, 9.00 - 13.00 hodin, lektor Rastislav Suchan

NOVÉ
Trubka v současnosti - Interpretace staré hudby (více zde)   ZRUŠENO
7. dubna 2020, 9.00 - 13.00 hodin, lektor MgA.. Jiří Tesařík, host - Mgr. Karel Mňuk

-----

ZOBCOVÁ FLÉTNA

Moderní metody výuky hry na zobcovou flétnu XI. (více zde)
23. října 2019, 9.00 - 13.00 hodin, lektor Mgr. Jan Kvapil, Ph.D.

Stará hudba ve výuce hry na zobcovou flétnu X. (více zde)   ZRUŠENO
25. března 2020, 9.00 - 13.00 hodin, lektor Mgr. Jan Kvapil. Ph.D.