Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

7.3.2021 / Přihlášení

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Z důvodu nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR se ruší, případně přesouvají následující semináře:

7. 11. 2020 - Neoperní zpěv - Náhradní termín bude stanoven.
12. 11. 2020 - Saxofon - Nový termín je 8. 4. 2021
25. 11. 2020 - Zobcová flétna - Náhradní termín bude stanoven.
16. 1. 2021 - Příčná flétna - Náhradní termín bude stanoven.
6. 2. 2021 - Akordeon - Náhradní termín bude stanoven

Vážení přátelé, 

představujeme novou nabídku vzdělávacích akcí v programu DVPP pro školní rok 2020/2021. 


Po dobu celého školního roku bude průběžně doplňována, pokud se objeví nové zajímavé téma nebo zajímavá osobnost.  
Stejně jako v předchozích letech se budete na jednotlivé semináře přihlašovat pouze prostřednictvím elektronické přihlášky. 
Prosíme, do přihlášky uvádějte přímý kontakt na účastníka, usnadní nám to komunikaci v případě změny termínu či zrušení akce.

Úhrada účastnického poplatku je od letošního školního roku obvykle 700,-Kč.
Pokud se liší, je to uvedeno v PDF k danému tématu.


Ochrana Vašich osobních údajů uvedených v přihlášce je zajištěna v souladu s platnými právními předpisy.

Anotace a termíny:

AKORDEON 


Uplatnění akordeonu v současnosti

19. 9. 2020 (9 - 13 h.) - Metodika hry na akordeon obecně;lektorka Dr. Marcela Kysová-Halmová (PDF)

  6. 2. 2021 (9 - 13 h.) - Akordeonové suity pro děti a mládež; lektor Mgr. Ladislav Horák (PDF) - POZOR - ZRUŠENO Náhradní termín bude zveřejněn s dostatečným předstihem
22. 5. 2021 (9 - 13 h.) - Jak hrát stylově taneční hudbu na akordeon; lektor Dr. Wojciech Golec (PDF)

***

KLARINET   

Uplatnění klarinetu v současnosti

19. 6. 2021 (10 - 14 h.) - Moderní pomůcky pro výuku klarinetu v 21. století; lektor MgA. Karel Dohnal, Ph.D. (PDF)***

KLAVÍR 

Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ

3. 10. 2020 (9 - 13 h.) - Pohled na dějiny metodiky z hlediska klavírní interpretace, poučená interpretace v současnosti, práce s urtextem; lektorka MgA. Hana Kundrátová, host MgA. Jiří Havrlant (PDF)

***

PŘÍČNÁ FLÉTNA 

Metodika výuky hry na příčnou flétnu

16. 1. 2021 (9 - 13 h.) - Interpretční soutěže; lektor Prof. Václav Kunt (PDF) - 
POZOR - ZRUŠENO Náhradní termín bude zveřejněn s dostatečným předstihem
23. 4. 2021 (9 - 13 h.) - Inspirace a respirace, technika dýchání; lektorka Mag. art. Helena Neumannová (PDF)

***

SAXOFON - 
 POZOR - NOVÝ TERMÍN SEMINÁŘE - 8. 4. 2021

Saxofon v současnosti

12. 11. 2020 (9 - 13 h.) - Řešení základních problémů hráčů; lektor mgr Lukáš Kolek (PDF)

***

TROMBON 


Trombon v současnosti

17. 4. 2021 (9 - 13 h.) - Řešení základních problémů hráčů na hluboké žestě; lektor MgA. Pavel Debef, host Daniel Ridder (PDF)


***

TRUBKA 

Trubka v současnosti

8. 10. 2020 (9 - 13 h.) - Historicky poučená interpretace staré hudby; lektor MgA. Jiří Tesařík, host Mgr. Karel Mňuk (PDF)

***

ZOBCOVÁ FLÉTNA 

21. 10. 2020 (9 - 13 h.) - Moderní metody výuky hry na zobcovou flétnu XII.; lektor Mgr. Jan Kvapil (PDF)    P
OZOR - ZRUŠENO Náhradní termín bude zveřejněn s dostatečným předstihem
 
17.  3.  2021 (9 - 13 h.) - Stará hudba ve výuce hry na zobcovou flétnu X.; lektor Mgr. Jan Kvapil (PDF)

***

ZPĚV - POZOR - ZRUŠENO Náhradní termín bude zveřejněn s dostatečným předstihem

Metodika výuky neoperního zpěvu na ZUŠ

7. 11. 2020 (9 - 13 h.) - Teoretická i praktická stránka výuky neoperního zpěvu na ZUŠ a její návaznost na střední umělecké vzdělávání; lektor doc. Mgr. Karel Hegner (PDF)

***

TANEC 

Současné trendy ve výuce tance       POZOR - NOVÝ TERMÍN SEMINÁŘE - 3. 10. 2020

19. 9. 2020 (9 - 11 h.  a 12 - 16 h.) - Současné trendy ve výuce techniky moderního a současného tance: lektorka Mgr. MgA. Kristýna Slezáková, Ph.D. (PDF)