Další vzdělávání pedagogických pracovníků


Vážení přátelé, 

také pro školní rok 2020/2021 pro Vás opět připravujeme novou nabídku vzdělávacích akcí v programu DVPP. 


Anotace a termíny jednotlivých vzdělávacích akci budou zveřejněny zde v druhé polovině měsíce srpna.

Po dobu celého školního roku bude průběžně doplňována, pokud se objeví nové zajímavé téma nebo zajímavá osobnost.

Stejně jako v předchozích letech se budete na jednotlivé semináře přihlašovat pouze prostřednictvím elektronické přihlášky. 


Ochrana Vašich osobních údajů uvedených v přihlášce je zajištěna v souladu s platnými právními předpisy.