Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

1.6.2023 / Přihlášení

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vážení pedagogové,

pro školní rok 2022/2023 jsme pro Vás opět připravili řadu zajímavých vzdělávacích akcí akreditovaných v systému DVPP. Snažíme se reagovat na zájem z Vaší strany a stejně tak na novinky v oblasti metodiky výuky hry na hudební nástroje a výuky tance.
Přehled jednotlivých seminářů uvádíme abecedně podle oborů, kterých se konkrétní akce týká.

Na jaro 2023 pro Vám chystáme dva nové, tematicky velmi zajímavé, semináře: Dopad pandemie na psychiku dětí, jak ulehčit dětem vzdělávání po období pandemie a Ostravská setkání se saxofonem - Pentatoniky. Přesná data konání těchto dvou seminářů budou včas zveřejněna.

Sledujte prosím před každým seminářem tuto webovou stránku, kde budou případné změny či organizační aktuality předem zveřejněny.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás!


VŠECHNY OBORY

11. 2. 2023 - Dopad pandemie na psychiku dětí: Jak ulehčit dětem vzdělávání po období pandemie - ZRUŠENO!
lektorka PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.
 
 
AKORDEON
 
12. 11. 2022 - Ostravská setkání s akordeonem: Uplatnění akordeonu v současnosti
Akordeon v hudbě komorní a orchestrální, lektorka dr Marcela Kysová, host MgA. Jan Meisl, ArtD., (PDF)

25. 3. 2023 - Ostravská setkání s akordeonem: Uplatnění akordeonu v současnosti
Moderní perspektiva pojetí akordeonu, zvukové aspekty v interpretaci, lektor Dr. hab. Pawel Zagańczyk, (PDF)


******


KLARINET

15. 4. 2023 - Ostravská setkání s klarinetem: Uplatnění klarinetu v současnosti - ZRUŠENO!

Vedení žáka v počátcích studia hry na klarinet, lektor Mgr. Pavlin Panayotov, (PDF)


*****


KLAVÍR

10. 9. 2022 Ostravská setkání u klavíru: Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ
Specifika klavírní interpretace z pohledu stylové hry, lektorka Prof. MgA. Alena Vlasáková, (PDF)

11. 2. 2023 Ostravská setkání u klavíru: Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ
Práce s klavírním zvukem, tvoření tónu, zvládání stresu a paměť, práce s textem, lektor doc. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D., (PDF)


*****


KYTARA

5. 11. 2022 Ostravská setkání s kytarou: Metodika vyučování hry na kytaru na ZUŠ

Nové metodické postupy při výuce na ZUŠ a mistrovský kurz, lektor Mgr. art. Miloš Tomašovič, PhD., Mgr. art. Miloš Tomašovič, PhD., (PDF)


*****


PŘÍČNÁ FLÉTNA

5. 11. 2022 Ostravská setkání s příčnou flétnou: Metodika výuky hry na příčnou flétnu
Výběr vhodného nástroje a jeho údržba, lektor Petrus Jacobus Groot, (PDF)

18. 2. 2023 Ostravská setkání s příčnou flétnou: Metodika výuky hry na příčnou flétnu
Jak efektivně cvičit, lektorka MgA. Martina Molinger, Ph.D., host Krzysztof Maciej Kaczka, (PDF)
FLÉTNY S SEBOU!


*****


SAXOFON

3. 11. 2022 Ostravská setkání se saxofonem: Saxofon v současnosti  

Řešení základních problémů hráčů, lektor Dr Zbigniew Kaleta, host Mgr. BcA. Jiří Pohanka, (PDF)


*****


SMYČCOVÉ NÁSTROJE

18. 3. 2023 Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ - nabízíme nový seminář v rozsahu 8 vyučovacích hodin, s možnosti platby ze šablon OP JAK, podrobnosti naleznete zde


5. 11. 2022 Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ
Dech - správné dýchání při hře na nástroj, lektorka Mgr. Irena Vítková, host MgA. Alžběta Falcníková, (PDF)

11. 2. 2023 Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ
Svalové dysbalance, lektor prof. Vítězslav Kuzník 
- ZRUŠENO!


*****


TANEC

18. 2. 2023  Ostravská setkání s tancem: Současné trendy ve výuce tance - ZRUŠENO!
Umění jevištního projevu v klasickém tanci, lektorka Petra Kováčová, dipl. spec. a hosté

25. 3. 2023 Ostravská setkání s tancem: Současné trendy ve výuce tance
Partnering v současném tanci, lektorka Mgr. Jana Ryšlavá a hosté, (PDF)


*****


TROMBON

6. 10. 2022 Ostravská setkání s trombonem: Trombon v současnosti
Řešení základních problémů hráčů, lektor Pavel Debef, host František Jeřábek, (PDF)


*****


TRUBKA

10. 11. 2022 Ostravská setkání s trubkou: Trubka v současnosti
Řešení základních problémů hráčů (práce s modelem), lektor MgA. Jiří Tesařík, (PDF)


*****


ZOBCOVÁ FLÉTNA

19. 10. 2022 Ostravská setkání se zobcovou flétnou: Moderní metody výuky hry na zobcovou flétnu XII.
Moderní techniky a jejich kreativní využití ve skupinové výuce, Rytmohrátky, současná hudba v progresivních evropských učebnicích, interpretační dovednosti, lektor Mgr. Jan Kvapil, (PDF)

22. 3. 2023 Ostravská setkání se zobcovou flétnou: Stará hudba ve výuce hry na zobcovou flétnu X.
Výuka interpretačních dovedností, zdobení hudby 18. století, využití renesančních a barokních skladeb pro rozvoj technických dovedností, metodické publikace, lektor Mgr. Jan Kvapil, (PDF)