Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

13.8.2022 / Přihlášení

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vážení pedagogové,

pro školní rok 2021/2022 jsme pro Vás opět připravili řadu vzdělávacích akcí akreditovaných v systému DVPP. Snažíme se reagovat na zájem z Vaší strany a stejně tak na novinky v oblasti metodiky výuky hry na hudební nástroje.

Přehled jednotlivých seminářů uvádíme abecedně podle nástrojů, kterých se konkrétní akce týká.

Prosíme účastníky našich seminářů, aby věnovali pozornost případným organizačním aktualitám.
Vzhledem k přetrvávající nedobré epidemiologické situaci se organizace našich akcí řídí aktuálními hygienickými opatřeními a aktuálním nařízením MZ či MŠMT. Odesláním přihlášky se zavazujete uvedená opatření dodržovat.
Sledujte prosím před každým seminářem tuto webovou stránku, kde budou případné změny či omezení předem zveřejněny.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.
 
 
AKORDEON
 
13. 11. 2021 – Ostravská setkání s akordeonem: Uplatnění akordeonu v současnosti - POZOR ZMĚNA ZAČÁTKU SEMINÁŘE!
Jak hrát taneční hudbu na akordeon, lektor Dr Wojciech Golec (PDF)
 
14. 5. 2022 – Ostravská setkání s akordeonem: Uplatnění akordeonu v současnosti - POZOR ZMĚNA V DATU KONÁNÍ!
Seminář přesunut na sobotu 14. května 2022.


Konstrukční stavba akordeonu a první pomoc při opravě nástroje, lektor Dr Daniel Lis (PDF)
 
*****
 
KLARINET
 
19. 3. 2022 – Ostravská setkání s klarinetem: Uplatnění klarinetu v současnosti
Moderní metody pro výuku klarinetu v 21. století, lektor MgA. Karel Dohnal, Ph.D. (PDF)
 
*****
 
KLAVÍR
 
27. 11. 2021 – Ostravská setkání u klavíru: Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ - PŘELOŽENO! Seminář proběhne v příštím školní roce (10. 9. 2022).

Specifika klavírní interpretace z pohledu stylové hry, lektorka prof. MgA. Alena Vlasáková (PDF)
 
4. 4. 2022 – Ostravská setkání u klavíru: Metodika výuky hry na klavír na ZUŠ (Klavírní workshop) - POZOR ZMĚNA ZAČÁTKU SEMINÁŘE!
Specifika klavírní interpretace z pohledu stylové hry I., lektor MgA. Jan Bartoš, Ph.D. (PDF)
 
*****
 
KYTARA
 
13. 11. 2021 – Ostravská setkání s kytarou: Metodika vyučování hry na kytaru na ZUŠ
Nové metodické postupy při výuce – základy improvizace a jejich využití při výuce na ZUŠ, lektor: BcA. Ing. Radim Přidal (PDF)
 
19. 3. 2022 – Ostravská setkání s kytarou: Metodika vyučování hry na kytaru na ZUŠ
Interpretace skladeb jednotlivých stylových období 20. a 21. století, lektor: doc. MgA. Petr Saidl (PDF)
 
*****
 
NEOPERNÍ ZPĚV
 
23. 10. 2021 – Ostravská setkání se zpěvem: Metodika výuky neoperního zpěvu na ZUŠ
lektor: doc. Mgr. Karel Hegner (PDF)
 
*****
 
PŘÍČNÁ FLÉTNA
 
23. 10. 2021 – Ostravská setkání s příčnou flétnou: Metodiky výuky hry na příčnou flétnu
Interpretační soutěže, lektor: prof. Václav Kunt (PDF)
 
26. 3. 2022 – Ostravská setkání s příčnou flétnou: Metodiky výuky hry na příčnou flétnu - PŘELOŽENO na 30. dubna 2022!
Inspirace a respirace, technika dýchání, lektorka: Mag. art. Helena Neumannová (PDF)
 
*****
 
SAXOFON
 
14. 10. 2021 – Ostravská setkání se saxofonem: Saxofon v současnosti
Řešení základních problémů žáků, lektor: mgr. Lukáš Kolek (PDF)
 
*****
 
SMYČCOVÉ NÁSTROJE
 
13. 11. 2021 – Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ
Držení nástroje – držení těla (horní smyčce), lektorky: Mgr. Barbora Rycková, Mgr. Irena Vítková (PDF)
 
15. 1. 2022  Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ
Ruská houslová škola – důslednost a náročnost studia, lektor: prof. Vítězslav Kuzník (PDF)
 
19. 2. 2022  Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ - POZOR - téma rozšířeno i na kontrabasy!
Držení nástroje – držení těla: spodní smyčce (violoncello, kontrabas), lektoři: Mgr. Jiří Zedníček, MgA. Martin Raška, Mgr. Barbora Rycková (PDF)
 
19. 3. 2022  Ostravská setkání se smyčcovými nástroji: Metodika výuky hry na smyčcové nástroje na ZUŠ - ZRUŠENO!
 
*****
 
TANEC
 
13. 11. 2021 – Ostravská setkání s tancem: Současné trendy ve výuce tance
Nové přístupy ve výuce techniky klasického tance, lektorka: Mgr. Barbora Vašků-Kaufmannová a hosté (PDF)
 
*****
 
TROMBON
 
23. 9. 2021 – Ostravská setkání s trombonem: Trombon v současnosti
Řešení základních problémů hráčů, lektor: MgA. Pavel Debef, host: Mgr. Alois Mech (PDF)
 
*****
 
TRUBKA
 
2. 11. 2021 – Ostravská setkání s trubkou: Trubka v současnosti - ODLOŽENO!
Historicky poučená interpretace staré hudby, lektor: MgA. Jiří Tesařík, host: Mgr. Karel Mňuk (PDF)
 
*****
 
ZOBCOVÁ FLÉTNA
 
20. 10. 2021 – Ostravská setkání se zobcovou flétnou: Moderní metody výuky hry na zobcovou flétnu XII.
lektor: Mgr. Jan Kvapil (PDF)
 
16. 3. 2022 – Ostravská setkání se zobcovou flétnou: Stará hudba ve výuce hry na zobcovou flétnu X.
lektor: Mgr. Jan Kvapil (PDF)
 
 *****

ZPĚV

26. 3. 2022 - Ostravská setkání se zpěvem: Základy pěvecké techniky při práci s dětmi, dospívajícími (mutace) a s žáky z II. cyklu ZUŠ
lektorka: PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. (PDF)