Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

22.4.2024 / Přihlášení
  • Je to v tobě, jako je to ve mně. R. Krajčo

Program

Absolventský koncert

18:30 hod., JKO, sál Leoše Janáčka
M. Unucková - housle
E. Lamlová - varhany
M. Foral - viola

Absolventský koncert

18:30 hod., JKO, sál Leoše Janáčka
 E. Beskydová - kytara
M. Mezlová - kytara

„Janáčkova konzervatoř v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí a loni oslavila 70 let od svého založení.“

Aktuality

Aktuality / 15. dubna 2024

Ostravští klavíristé nechyběli na Quadriennale Brno 2024

Dne 10. dubna 2024 se uskutečnilo setkání klavíristů čtyř moravských konzervatoří - z Brna, Kroměříže, Olomouce a Ostravy v akusticky příjemném sále s vynikajícím nástrojem. Hostitelská Konzervatoř Brno připravila den plný kvalitních informací o české hudbě v podání a interpretaci prof. MgA. J. Jiraského, Ph.D. z Janáčkovy akademie múzických umění. Na odpoledním koncertě pak zazněly skladby českého i světového repertoáru v podání 19 studentů uvedených konzervatoří.
Naši školu se vydali reprezentovat Katka Dudová, Markéta Kotulanová, Tom Worek, Jonáš Doležel, Jeroným Polášek a Šimon Zajac.

 
Aktuality / 10. dubna 2024

Gratulujeme!!!

Ve dnech 4. - 7. dubna se konala soutěž Pro Bohemia Ostrava 2024.

Všem zúčastněným studentům děkujeme a samozřejmě gratulujeme k úspěchům!


 


David Dubec (trombon, 4. kategorie) - 1. cena a titul laureáta
Sebastián Šupola (trubka, 4. kategorie) - 1. cena a titul laureáta
Tomáš Grygar (trubka, 4. kategorie) - 1. cena a titul laureáta
Zuzana Glauschová (zpěv, 3. kategorie - 1. cena a titul laureáta
Kateřina Procházková (zobcová flétna. 4. kategorie) - čestné uznání
Vojtěch Vagner (zobcová flétna. 4. kategorie) - čestné uznání
Matyáš Hořín (trombon, 4. kategorie) - čestné uznání
Jiří Šulák (varhany, 4 kategorie) - čestné uznání
Barbora Kusáková (zobcová flétna. 3. kategorie) - čestné uznání 
Klára Davidová (lesní roh, 4. kategorie) - čestné uznání

 
Aktuality / 8. dubna 2024

Poděkování

Dozněly poslední tóny soutěžních výkonů, rozdaly se poslední ceny. Mezinárodní interpretační soutěž Pro Bohemia Ostrava 2024 skončila. Dovolte mi, abych u této příležitosti velmi poděkovala všem, kteří se na organizaci soutěže podíleli. Od členů porot a organizačního výboru, přes tajemníky a pomocníky tajemníků ke kolegům a kolegyním u stolečků. V neposlední řadě děkuji za pomoc všem studentům, kteří mají nemalý podíl na hladkém průběhu akce

Díky Vám všem celá soutěž probíhala bez problémů.

Těším se na spolupráci i v příštím roce!

Soňa Javůrková

 
Aktuality / 25. března 2024

Ročníkové schůzky a konzultace

Schůzky rodičů (zákonných zástupců) s ročníkovými učiteli a pedagogy školy se uskuteční ve středu 24.4.2024 od 16:30 do 18:00 hod.

 

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů