Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

13.6.2024 / Přihlášení
  • Je to v tobě, jako je to ve mně. R. Krajčo

Program

R. Gordon: Doktor v domě

18:30 hod., JKO, sál Leoše Janáčka
 Závěrečné představení 3. ročníku HDU
Rezervace míst zde je možná pouze do 12.6. do 13:00 hod.

Absolventské představení oboru vzdělání tanec

18:30 hod., JKO, sál Leoše Janáčka
 Rezervace míst zde.

„Janáčkova konzervatoř v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí a loni oslavila 70 let od svého založení.“

Aktuality

Aktuality / 27. května 2024

Výběrové řízení

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na místo:

  • učitele hudebního doprovodu pro obor vzdělání "tanec" na částečný úvazek. 
Více informací v záložce Výběrová řízení

 
Aktuality / 21. května 2024

ODE DNEŠKA MILUJU WOLKRA!

S těmito slovy opouštěli studenti 1. ročníku HDU Prostějov, kde 2. května strávili den prohlídkami výstav a edukačními aktivitami věnovanými životu a dílu Jiřího Wolkra. Lektorky místního muzea a galerie přístupnou formou seznámily studenty s dobou, v níž J. Wolker žil, a na krátké procházce centrem Prostějova i s místy spojenými s rodinou Wolkerových.

 

Stěžejní byl program v nové muzeální expozici #JIRIWOLKER: už tím, že se musíte vyzout, než vstoupíte do bílé místnosti se zvláštním prostorovým objektem uprostřed, vyjadřujete jistou pokoru před osudem básníka, který zemřel právě před 100 lety krátce před svými 24. narozeninami. Studenti zde byli zasvěceni do významných životních událostí J. Wolkra, prohlédli si textovou a fotografickou dokumentaci na stěnách a využili umělou inteligenci k vytváření vlastních veršů nebo obrazů.
Zábavné byly také doprovodné výstavy Wolkerovy lásky a Re-Wolker, vyplňování pracovního listu a vytváření živého obrazu na motivy Wolkrových veršů. Při této aktivitě se významně projevily herecké schopnosti studentů a jejich výkon byl pracovnicemi muzea vysoce oceněn.
Nelze se tedy divit, že studenti na zpáteční cestě domů po dni prožitém s Jiřím Wolkrem vyslovili zcela neočekávatelnou větu „Ode dneška miluju Wolkra!“

 
Aktuality / 15. května 2024

Konečné výsledky přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení po rozřazení uchazečů v systému DIPSY, naleznete v záložce Konečné výsledky 1. kola přijímacího řízení.

 
Aktuality / 16. května 2024

Cenné zkušenosti z Poděbradských dnů poezie

Říká se, že co se stalo v Poděbradech, zůstane v Poděbradech. Avšak paní profesorka Kuldanová mě požádala o písemné shrnutí této kouzelné akce – a protože paní profesorka, jakožto náš pedagogický dozor, na nás byla po celou dobu Poděbradských dní poezie hodná, a dokonce nám upekla buchty a koupila zmrzlinu, poruším pravidlo o zachování tajemství a napíši menší shrnutí. 

 

Tak tedy:
do Poděbrad jsme po dlouhé cestě, ale v dobré náladě dorazili ve čtvrtek 25. 4. a hned jsme věděli, že nám tu bude báječně. O kavárny a krásná místa není v lázeňských Poděbradech nouze!
První den proběhlo zahájení festivalu a v pátek jsme se již chystali na reprezentování naší školy v recitační soutěži, protože nám došlo, že z akce již není úniku. I přes velkou nervozitu jsme to pak, myslím, všichni zvládli se ctí.
V sobotu ráno nás čekala zpětná vazba k našim výkonům – šlo o velmi hodnotné poznámky zkušených porotců, kteří navíc byli hodní, takže u nikoho z nás nevyvolali pláč nebo nějaké trauma. A téhož dne večer jsme měli to štěstí vidět slavnostní předávání Křišťálových růží, nejvyššího ocenění v oboru přednesu poezie a prózy. Letošní držitelé – Robert Roth a Petr Štěpánek, který převzal cenu i za svou nemocnou manželku Zlatu Adamovskou (její nepřítomnost vyvolala vlnu smutku hlavně mezi babičkami v publiku), poté na nádvoří poděbradského zámku zasadili „své“ růže do místního rozária. Tento večer patří mezi mé favority (i když co se poděbradských večerů týče, je tam velká konkurence!) – po oficiální části nás totiž čekal bohatý raut, a tak je asi všem jasné, proč zrovna toto společenské setkání sklidilo velký ohlas. (Myslím, že na nás paní profesorka Kuldanová musela být pyšná, že jsme ten raut více nevyplenili. Věřte, že šlo o velký vnitřní boj!)
Nedělní koncert laureátů s vyhlášením výsledků v nás vyvolal smíšené pocity – ne proto, že by samotná přehlídka nenaplnila naše očekávání, ale protože to znamenalo, že jen za pár chvil budeme zase na cestě z božských Poděbrad do … Ostravy. Znovu jsme viděli úžasné výkony našich nových kamarádů, a přestože jsme si tentokrát žádná ocenění neodnesli, byli jsme plní radosti, protože jsme získali spoustu hodnotných poznatků a námětů k přemýšlení.
Během celého festivalu jsme měli příležitost vidět recitovat i hrát naše kolegy z jiných konzervatoří a hereckých škol z České republiky a Slovenska, což bylo velmi inspirativní, a hlavně jsme měli možnost se lépe poznat. Po celou dobu panovala nevídaně veselá atmosféra, vznikla nová přátelství, prohloubila se ta stávající. Jsme moc šťastní, že jsme se tohoto čtyřdenního svátku přednesu poezie a prózy mohli zúčastnit. A už teď přemýšlíme o tom, s jakými texty bychom se do Poděbrad mohli vrátit příští rok.
Za účastníky (z 2. C a 3. C) Magdalénu Kubatkovou, Kateřinu Piechowicz, Ivu Zahran, Patrika Curyla, Tadeáše Rataje a Terezu Zuntovou zapsala Ema Sebíňová
(P. S. Pokud někdy do Poděbrad zavítáte, stavte se v mléčném baru. Je boží!)


 

 

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů