Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

13.8.2022 / Přihlášení
  • Je to v tobě, jako je to ve mně. R. Krajčo

Program

Den otevřených dveří

14:00 hod.,
14:00 - 18:00 hodin

 
 

Den otevřených dveří

09:00 hod., JKO
9:00 - 12:00 hodin

„Janáčkova konzervatoř v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Aktuality / 28. června 2022

BLAHOPŘEJEME

Studenti Janáčkovy konzervatoře uspěli na Mezinárodní flétnové soutěži Flautiáda.

 

Ve dnech 23. – 26. 6. 2022 se v Bánské Bystrici uskutečnil další ročník Mezinárodní flétnové soutěže Flautiáda.

Studenti naší konzervatoře skvěle reprezentovali školu a získali následující ocenění:


III. kategorie

2. cena Richard Irein, 3. ročník
(třída MgA. Jiřího Bystroně)
3. cena Klára Lesáková, 3. ročník
(třída MgA. Jiřího Bystroně)

Gratulujeme!!

 
Aktuality / 27. června 2022

Festival hereckých konzervatoří

Ve dnech 20. - 22. června 2022 se naši studenti 3. a 4. ročníku herectví zúčastnili prvního ročníku Festivalu hereckých konzervatoří, který se odehrál ve školním divadle Pražské konzervatoře v Divadle Na Rejdišti.

 

Náš maturitní ročník se představil s inscenací „Velmi křehké stavy“ a studenti třetí ročníku se svou autorskou inscenací „Z deníku adepta herectví“. Obě inscenace sklidily velice pozitivní odezvu v publiku.

Vedle toho naše výprava shlédla tři představení Pražské konzervatoře, jedno představení Divadla pod Palmovkou a absolvovala workshop s hercem, autorem a režisérem Tomášem Dianiškou, jehož práce je dobře známá i v Ostravě.

Celý festival, který proběhl jako setkání studentů a pedagogů hereckých konzervatoří, se nesl v přátelské atmosféře plné nových zážitků a poznatků.

Za rok se setkáme znovu, tentokrát na naší škole v Ostravě!!!

 
Aktuality / 22. června 2022

Cesta po varhanních skvostech

Ve dnech 21. května a 18. června 2022 se studenti varhanního oddělení zúčastnili akce Cesta po varhanních skvostech.

 

Tato akce se zrodila na přelomu let 2014/2015 a probíhá ve spolupráci s Konzervatoři v Bratislavě, čímž dostává i mezinárodní charakter. Letošní 6. ročník se konal v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě a na Slovensku v Sielnici.
Studenti oboru hra na varhany tak mají možnost prezentovat své nabyté dovednosti na nejzajímavější nástroje z mnoha koutů (nejen) naší vlasti. Tím také poznávají veškeré odlišnosti různých varhan, protože nejsou na světě varhany, které by byly naprosto identické. Účinkováním na tomto festivalu jsou studenti zároveň uváděni do umělecké praxe. Jde však také o prvek motivační, protože se dostanou k nástrojům, které by jim byly třeba ještě zapovězeny.


 
Aktuality / 15. června 2022

BLAHOPŘEJEME

Úspěch studentů na Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů Brno 2022.

 

Ve dnech 28. dubna – 1. května 2022 se konala v Brně Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno 2022.

Studenti dechového oddělení skvěle reprezentovali školu a získali následující ocenění:

hra na trombon, I. kategorie

Čestné uznání Matyáš Hořín, 2. ročník
(třída MgA. Pavla Debefa, Ph.D.)


hra na trubku, II. kategorie
Čestné uznání Tomáš Grygar, 3. ročník
(třída MgA. Jiřího Tesaříka)
 


Gratulujeme!

 

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů