Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

24.6.2021 / Přihlášení
  • Je to v tobě, jako je to ve mně. R. Krajčo

„Janáčkova konzervatoř v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Aktuality / 17. června 2021

Odešel Antonín Šimela

Vážení prátelé, věnujte prosím tichou vzpomínu panu Antonínu Šimelovi, našemu dlouholetému spolupracovníkovi a kamarádovi.

 

Toníčku, budeš nám chybět!


 
Aktuality / 14. června 2021

Přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávání

Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyhlašuje přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Vyhlášení přijímacího řízení naleznete zde.
Informace pro uchazeče naleznete zde.

Přihlášku ke vzdělávání naleznete zde.
Termín pro odevzdání přihlášky je: do 2. srpna 2021.

Vzor správně vyplněné přihlášky naleznete zde - 1. strana2. strana.
Podmínky zdravotní způsobilosti naleznete v sekci Přijímací řízení části Podmínky zdravotní způsobilosti.


 
Aktuality / 14. května 2021

Úspěšné akordeony

Ve dnech 1. - 10. května 2021 pořádalo Tvůrčí centrum Ostrava (TCO) ve spolupráci s Janáčkovou konzervatoří v Ostravě  mezinárodní on-line soutěž Czech Accordion Online Competition 2021.  

 

Soutěže se zúčastnilo přes 200 špičkových sólistů ze 17 zemí světa (Brazílie, Madeira, Litva, Lotyšsko, Rusko, Portugalsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko…), kteří soutěžili v šesti věkových kategoriích. Odborná porota složená z dvaceti čtyř světově uznávaných akordeonistů hodnotila soutěžní videonahrávky také prostřednictvím on-line konferencí.

Soutěž navázala partnerskou spolupráci se světovou asociací a soutěží CMA, kterou vede světově uznávaný akordeonista Frederic Deschamps a která minulý rok slavila sedmdesát let své existence.

Janáčkovou konzervatoř v Ostravě na soutěži úspěšně reprezentovali studenti ze třídy dr M. Kysové – Tomáš Palica v kategorii Junior a Jakub Daniel Kaczmarczyk v kategorii Virtuoso Entertainment.
Ve velmi silné konkurenci oba studenti ve svých kategoriích získali čestné uznání. 

Záznam z vyhlášení výsledků soutěže můžete zhlédnout zde.


 
Aktuality / 4. května 2021

BLAHOPŘEJEME

Studenti JKO se i během omezení výuky v rámci mimořádných opatření účastnili interpretačních soutěží.
A byli úspěšní.

 

Soutěže probíhaly distančně.

A. Piskořová - obor hra na flétnu (třída MgA. J. Bystroně) získala 3. místo v Mezinárodní interpetační soutěži Clés D´or (Praha, 7. 3. 2021). 

T. Palica - obor hra na akordeon (třída dr M. Kysové) získal 2. místo  v XXV. mezinárodní akordeonové soutěži Henryka Malona (Raciborz / Polsko, 16. - 17. 4. 2021).
J. D. Kaczmarczyk - obor hra na akordeon (třída dr M. Kysové) získal 3. místo v téže soutěži.

Š. Zajac - obor hra na klavír (třída MgA. H. Kundrátové) získal 1. místo v Mezinárodní hudební a výtvartné soutěži v Kopřivnici 10. 5. 2021.

Všem oceněnýmí blahopřejeme a pedagogům děkujeme za přípravu studentů na soutěže i v podmínkách, ve kterých poslední rok pracují.

 

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů