„Janáčkova konzervatoř v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Aktuality / 13. března 2020

Nájmy zrušeny

Vážení nájemci,

na základě nařízení Moravskoslezského kraje, zřizovatele Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, jsme nuceni zrušit konání akcí všech nájemců v budově JKO. Týká se to jednorázových akcí i dlouhodobých nájmů baletních sálů a tělocvičny do odvolání. O zrušení tohoto nařízení vás budeme informovat. Sledujte prosím webové stránky. Za komplikace se omlouváme. 

 
Aktuality / 11. března 2020

Oznámení

vzhledem k mimořádnému opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky v souvislosti s nepříznivým vývojem současné epidemiologické situace a na základě doporučení ministra školství Vám oznamuji, že 18. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2020 je zrušen.*


 

*Účastnické poplatky budou vráceny na účty, ze kterých byly odeslány do konce měsíce března.

Mgr. Soňa Javůrková
ředitelka


Announcement
Due to the epidemiological situation and recommendation of the Ministry of Education and the Ministry of Health we decided to cancel the Pro Bohemia Ostrava 2020 competition.
Participation fees will be refunded to the accounts from which they were sent by the end of March.

Mgr. Soňa Javůrková
director

Oznajmienie
Ze względu na decyzję specjalną  Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej w związku z niepokojącym postępem sytuacji epidemiologicznej oraz na podstawie zaleceń ministra szkolnictwa oznajmiam, że odwołuję 18. edycję Międzynarodowego Konkursu Muzycznyego Pro Bohemia 2020.

 
Aktuality / 24. března 2020

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k mimořádnému opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace, doporučením ministerstva školství a v souladu s rozhodnutím vlády České republiky o nouzovém stavu, se 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 v JKO ruší.

 
Aktuality / 10. března 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se:

 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
 
Všem žákům Janáčkovy konzervatoře v Ostravě je od 11. 3. 2020 do odvolání zakázáno vstupovat do budovy školy (tedy i cvičit na nástroj).
 
V souvislosti s dalšími informacemi sledujte webové stránky a FB školy.
 
Soňa Javůrková
ředitelkaUpozorňujeme, že v souvislosti s tímto mimořádným opatřením se ruší i koncerty a představení v budově školy. Sledujte prosím programovou nabídku, bude průběžně aktualizována.

 

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů