Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

13.5.2021 / Přihlášení
  • Je to v tobě, jako je to ve mně. R. Krajčo

Program

Klávesová tvůrčí dílna

09:00 hod., JKO
učeno nejen pedagogům

Klávesová tvůrčí dílna

09:00 hod., JKO
určeno nejen pedagogům

„Janáčkova konzervatoř v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Aktuality / 4. května 2021

BLAHOPŘEJEME

Studenti JKO se i během omezení výuky v rámci mimořádných opatření účastnili interpretačních soutěží.
A byli úspěšní.

 

Soutěže probíhaly distančně.

A. Piskořová - obor hra na flétnu (třída MgA. J. Bystroně) získala 3. místo v Mezinárodní interpetační soutěži Clés D´or (Praha, 7. 3. 2021). 

T. Palica - obor hra na akordeon (třída dr M. Kysové) získal 2. místo  v XXV. mezinárodní akordeonové soutěži Henryka Malona (Raciborz / Polsko, 16. - 17. 4. 2021).
J. D. Kaczmarczyk - obor hra na akordeon (třída dr M. Kysové) získal 3. místo v téže soutěži.

Všem oceněnýmí blahopřejeme a pedagogům děkujeme za přípravu studentů na soutěže i v podmínkách, ve kterých poslední rok pracují.

 
Aktuality / 3. května 2021

OSTRAVSKÉ STOPY

Tentokrát míří na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě.

 

Průvodcem je ředitelka školy, Mgr. Soňa Javůrková. 

Celý článek si můžete přečíst zde.

 
Aktuality / 27. dubna 2021

Výuka v měsíci květnu

Informace najdete v neveřejné části (Nástěnka).

 
Aktuality / 26. dubna 2021

Preventivní programy na JKO

Aktuální téma - závislost

 

Dne 19. 4. 2021 se uskutečnilo online setkání žáků 3.TC a 4.TC s lektory společnosti Elio.
Cílem setkání bylo popovídat si o závislostech a návykových látkách. Žáci společně s lektory definovali, co jsou závislosti, jak závislost vzniká, na čem všem může být člověk závislý, a ve skupinách se pokoušeli udělat antireklamu vybraného produktu, na kterém vzniká závislost.
Stejné téma se pak řešilo druhý den se žáky těchto ročníků: 1.C, 1.D, 5.TC a 2.C, 3.D, 6.TC.

S lektory se žáci setkají znovu za 3 týdny.Tato setkání jsou součástí projektu "Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021", který je finančně podpořen Moravskoslezským krajem. 

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů