„Janáčkova konzervatoř v Ostravě je jednou z nejvýznamnějších
umělecko - vzdělávacích institucí České republiky.“

Aktuality

Aktuality / 13. července 2020

Odešel Ladislav Gořula

Vážené kolegyně a vážení kolegové, věnujte prosím tichou vzpomínku našemu bývalému kolegovi a profesorovi ostravské konzervatoře, panu Ladislavu Gořulovi.
Pedagogem školy byl s menšími přestávkami v letech 1962 - 2000.

 
Aktuality / 29. června 2020

Volby do školské rady

Volební komise jmenovaná ředitelkou JKO ve složení Mgr. František Mixa,  Mgr. Jana Mládenková, Mgr. Roman Rucký vyhlašuje volby do školské rady.
Volby proběhnou v úterý 1. září 2020 v době od 9:00 do 13:00 hod. v budově školy.

 

Navržení kandidáti do školské rady Janáčkovy konzervatoře v Ostravě pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

  1. Lukáš Curylo - má syna Daniela v 1. ročníku, obor hudebně dramatické umění     
  2. Jiří Kantor   - má dceru Amélii ve 2. ročníku, obor tanec
  3. Jan Schönwälder - má dceru Michaelu ve 2. ročníku, obor hudba
  4. Denisa Michalopulu – má dceru Sofii ve 3. ročníku, obor zpěv
Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci volí do školské rady dva z uvedených navržených kandidátů.

Navržení kandidáti do školské rady Janáčkovy konzervatoře v Ostravě pro pedagogické pracovníky školy:
  1. Věra Vojtková
  2. Regina Bednaříková
  3. Marta Jirásková
  4. Tomáš Kubec
Pedagogičtí pracovníci školy volí do školské rady dva z uvedených navržených kandidátů.


 
Aktuality / 19. května 2020

Ústní maturitní zkoušky

Podrobnosti k ústním maturitním zkouškám najdete v neveřejné části webových stránek - maturita - zkoušky.

 

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů