Klavír - vyučující


Mgr. Hana Kundrátová

Vedoucí klávesového oddělení.

Studovala klavír na konzervatoři v Ostravě (Zdeněk Duchoslav), JAMU v Brně (Inessa Janíčková), stáž na kyjevské státní konzervatoři - Ukrajina (Olga Dmitrijevna Liforenko), interpretační kursy v Annecy (Eliane Richepin). Metodické centrum klávesové katedry JAMU v Brně.

Vyučuje: hru na klavír


Email: hana.kundratova@jko.cz
Učebna: 134

MgA. Michal Bárta

Studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě (Xenie Hranická), IPUS v Ostravě (Marta Toaderová).


Vyučuje: hru na klavír
doc. Mgr. Xenie Hranická

Studovala na konzervatoři v Ostravě (Marta Toaderová), AMU v Praze (Milan Langer), stáž na Vysoké umělecké škole v Grazu (W.Groppenberger), mistrovské kursy (Halina Czerny-Stefanska,Lev Vlasenko).

Vyučuje: hru na klavír
MgA. Lukáš Hurtík Ph.D.

Vystudoval hru na varhany (Ester Moravetz) a hru na klavír (Z. Mucha) na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Hru na varhany studoval dále na JAMU v Brně (Kamila Klugarová). Stáž na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst v německém Stuttgartu (Jürgen Essl).

Koncertuje v České republice a zahraničí. Spolupracuje s Filharmonií Bohuslava Martinů, orchestrem Ensemble Opera Diversa, Komorním orchestrem Bohuslava Martinů, Janáčkovým komorním orchestrem, Českým rozhlasem a Národním divadlem v Brně.


Vyučuje: hru na varhany

MgA. Jiří Janík
 
Absolvent Janáčkovy akademie múzických umění v Brně oboru Hra na klavír.

Vyučuje: hru na klavír, korepetice, povinný klavír 

Mgr. Soňa Javůrková

Studovala na konzervatoři v Ostravě (Zdeněk Duchoslav), dále na VŠMU v Bratislavě (doc.Eva Fischerová-Martvoňová).


Vyučuje: hru na klavír
Mgr. Jarmila Pěčková

Studovala na Konzervatoři v Ostravě (Josef Kysela, Heda Stonavská- Vláčilová), JAMU v Brně (Otakar Vondrovic).


Vyučuje: hru na klavír
Mgr. Pavel Rybka, ArtD.

Vystudoval JAMU v Brně (A. Veselá) a postgraduální doktorské studium ve studijním programu klávesové nástroje – hra na varhany na VŠ múzických umení v Bratislavě (J.V. Michalko).


Vyučuje: hru na varhanyMgr. Monika Tugendliebová

Studium na konzervatoři v Ostravě (Zdeněk Stibor), AMU v Praze (Zdeněk Jílek), stáž na Institutu Gněsiných v Moskvě (O. Bošňakovič).


Vyučuje: hru na klavír
MgA. Michal Zátopek

Absolvent JKO (Jarmila Pěčková) a Fakulty umění Ostravské univerzity (Ivo Kahánek) Studoval na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě (Ida Černecká). Interpretační kurzy (S. Zamborský, I. Klánský, E. Indjic, I. Hlinka).  Aktivně se věnuje hře v klavírním duu a sbormistrovství.

Vyučuje: hru na klavír, povinný klavír, korepetice