Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

20.4.2021 / Přihlášení

Formuláře

ke stažení:

Učitel / student

Rozvrh hodin

Učitel / student

Předehrávky

Učitel

Hlášenka neomluvené absence

Učitel

Změna výuky/žádost o udělení volna

Učitel

Propustka k lékaři

Učitel

Výkaz žáků a vyučovacích hodin

Učitel

Podklad pro výplatu odměny pracovníků pracujících na ďohodu (DPP, DPČ)

Učitel

Výkaz nadúvazkových hodin

Učitel

Změna úvazku

Učitel

Upozornění rodičů na výsledky vzdělávání

Učitel

Sdělení rodičům o udělení pochvaly RU

Učitel

Rozpis zabezpečení školní akce

Učitel

Seznam účastníků školní akce

Učitel

Poučení o bezpečnosti na školní akci

Učitel

Dohoda o právech a povinnostech vedoucího školní akce

Učitel

Sdělení rodičům o konání školní akce

Učitel

Vyjádření zákonného zástupce žáka k účasti na školní akci

Student

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Student

Žádost

Student

Žádost o uvolnění z TEV

Student

Povolení k užívání učeben

Student

Školní řád - výňatek

Student

Souhlas s docházkou na obědy

Student

Školní matrika

Student

Hlášení změny ve školní matrice

Student

Žádost o uznání vzdělání

Student

Žádost o uznání vzdělání - příloha

Student

Pedagogická praxe - potvrzení účasti

Student

Notový papír

Student

Notový papír_10 řádků

Student

Notový papír_12 řádků