Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

21.4.2024 / Přihlášení

Formuláře

ke stažení či k vyplnění:

Program vystoupení

Uvedení všech náležitostí k vystoupení

Oponentní posudek

Formulář k vyhotovení oponentního posudku

Příspěvek z FKSP

Žádost o poskytnutí příspěvku z FKSP (lze přímo vyplnit)

Nepedagog - dovolenka

Čerpání dovolené

Pedagog - výkaz na DPP

Výkaz hodin na DPP v excelu (lze přímo vyplnit)

Pedagog - nadúvazky

Výkaz nadúvazkových hodin v excelu (lze přímo vyplnit)

Pedagog - dovo a jiné volno

Žádost o dovolenou, neplacené volno, náhradní volno v excelu (lze přímo vyplnit)

Učitel / student

Rozvrh hodin

Učitel / student

Předehrávky

Učitel

Téma absolventského výkonu (6 měsíců předem; "červnový formulář" pro VAŽ)

Učitel

Absolventské předehrávky (formulář nutno vypsat ihned po absolventské předehrávce)

Učitel

Hodnocení absolventského výkonu

Učitel

Hlášenka neomluvené absence

Učitel

Změna výuky/žádost o udělení volna

Učitel

Propustka k lékaři

Učitel

Výkaz žáků a vyučovacích hodin

Učitel

Podklad pro výplatu odměny pracovníků pracujících na ďohodu (DPP, DPČ)

Učitel

Výkaz nadúvazkových hodin

Učitel

Změna úvazku

Učitel

Upozornění rodičů na výsledky vzdělávání

Učitel

Sdělení rodičům o udělení pochvaly RU

Učitel

Rozpis zabezpečení školní akce

Učitel

Seznam účastníků školní akce

Učitel

Poučení o bezpečnosti na školní akci

Učitel

Dohoda o právech a povinnostech vedoucího školní akce

Učitel

Sdělení rodičům o konání školní akce

Učitel

Vyjádření zákonného zástupce žáka k účasti na školní akci

Student

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Student

Žádost

Student

Žádost o uvolnění z TEV

Student

Povolení k užívání učeben

Student

Souhlas s docházkou na obědy

Student

Školní matrika

Student

Hlášení změny ve školní matrice

Student

Žádost o uznání vzdělání

Student

Žádost o uznání vzdělání - příloha

Student

Pedagogická praxe - potvrzení účasti

Student

Notový papír

Student

Notový papír_10 řádků

Student

Notový papír_12 řádků