Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

13.6.2024 / Přihlášení

Oddělení

Povinný klavír a hudební doprovod

Vedoucí oddělení

Mgr. Roman Rucký

Toto oddělení zajišťuje výuku hry na klavír pro studenty všech oborů.

Povinný klavír je předmět speciálně odborného zaměření, jehož cílem je získat orientaci na klaviatuře, určitý stupeň technické vyspělosti potřebné pro studovaný obor a také celkový rozvoj hudebního myšlení.

V lekcích povinného klavíru student získá praktickou cestou poznatky z hudební teorie. Cíl výuky povinného klavíru se značně liší od zaměření klavírní výuky jako hlavního oboru. Povinný klavír má studenta postavit do hudební praxe a již ve škole mu přiblížit její problematiku.

Do tohoto oddělení přísluší i pedagogové, kteří korepetují v lekcích hlavních oborů u jednohlasých hudebních nástrojů, bicích nástrojů, zpěvu a také hudebních dramatiků.

• vyučující


Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů