Aktuality

Datum od Datum do
Aktuality / 13. března 2020

Nájmy zrušeny

Vážení nájemci,

na základě nařízení Moravskoslezského kraje, zřizovatele Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, jsme nuceni zrušit konání akcí všech nájemců v budově JKO. Týká se to jednorázových akcí i dlouhodobých nájmů baletních sálů a tělocvičny do odvolání. O zrušení tohoto nařízení vás budeme informovat. Sledujte prosím webové stránky. Za komplikace se omlouváme. 

 
Aktuality / 11. března 2020

Oznámení

vzhledem k mimořádnému opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky v souvislosti s nepříznivým vývojem současné epidemiologické situace a na základě doporučení ministra školství Vám oznamuji, že 18. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2020 je zrušen.*


 

*Účastnické poplatky budou vráceny na účty, ze kterých byly odeslány do konce měsíce března.

Mgr. Soňa Javůrková
ředitelka


Announcement
Due to the epidemiological situation and recommendation of the Ministry of Education and the Ministry of Health we decided to cancel the Pro Bohemia Ostrava 2020 competition.
Participation fees will be refunded to the accounts from which they were sent by the end of March.

Mgr. Soňa Javůrková
director

Oznajmienie
Ze względu na decyzję specjalną  Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej w związku z niepokojącym postępem sytuacji epidemiologicznej oraz na podstawie zaleceń ministra szkolnictwa oznajmiam, że odwołuję 18. edycję Międzynarodowego Konkursu Muzycznyego Pro Bohemia 2020.

 
Aktuality / 24. března 2020

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k mimořádnému opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace, doporučením ministerstva školství a v souladu s rozhodnutím vlády České republiky o nouzovém stavu, se 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 v JKO ruší.

 
Aktuality / 10. března 2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se:

 

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
 
Všem žákům Janáčkovy konzervatoře v Ostravě je od 11. 3. 2020 do odvolání zakázáno vstupovat do budovy školy (tedy i cvičit na nástroj).
 
V souvislosti s dalšími informacemi sledujte webové stránky a FB školy.
 
Soňa Javůrková
ředitelkaUpozorňujeme, že v souvislosti s tímto mimořádným opatřením se ruší i koncerty a představení v budově školy. Sledujte prosím programovou nabídku, bude průběžně aktualizována.

 
Články / 10. března 2020

Francouzský festival "Je sais faire en français"

V pátek 6.3. 2020 se studenti ze 7.TC zúčastnili již 5. ročníku francouzského festivalu, který se konal na Gymnáziu Josefa Božka v Českém Těšíně. Festival je nesoutěžní přehlídkou různých divadelních, pěveckých či recitačních vystoupení studentů a nadšenců francouzštiny z blízkého, ale i vzdálenějšího okolí či Polska a Slovenska.

 

Celou akci zahájil ředitel Alliance française v Ostravě Monsieur Valentin Angevin, hodnotné dárky věnoval i Moravskoslezský kraj, který zde zastupovala paní Gabriela Kalužová. Naše škola přispěla baletním vystoupením, které se všem líbilo, a po loňském úspěchu se všichni na něj těšili… Viktorie Čápová představila celou skupinu, studenti předvedli různé taneční prvky s francouzským komentářem a poté uvedla píseň La dernière danse, na kterou již všichni společně zatančili tanec s vlastní choreografii.

Merci et au revoir!

Daniela Mazurová
(vyučující francouzštiny)


 
Aktuality / 3. března 2020

Výchovné koncerty trochu jinak

Žáci ZŠ gen. Píky dvakrát navštívili pořady připravované na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a zde jsou ohlasy.

 

Návštěva JKO a Antonín Dvořák - Rusalka

Žáci naší školy byli přizváni ke zhlédnutí studentského pojetí opery Rusalka. Průřez a úprava velmi závažného a historicky známého díla s krásnými starými texty se tak stala přístupnější pro děti, které se s operním zpěvem na jevišti setkaly vůbec poprvé. 
V úterý 4. 2. 2020, po svačině a velké přestávce, jsme s odvahou vyrazili s naší 5., 6., 7. i 8. třídou za kulturním vzděláváním. V dešti a větru jsme se pěšky přesunuli do nedaleké konzervatoře. Jak jinak, vždyť jde přece o vodní vílu, abychom se tedy správně a pohádkově naladili. V 11 hodin jsme zcela zaplnili velký sál v očekávání věcí příštích.
Naši žáci jsou už zkušení hudební posluchači, díky možnosti čerpat finanční příspěvek našeho městského obvodu, ale přesto jsme nebyli zcela přesvědčeni, zda zaujmeme tímto vystoupením tak posluchačsky široké mladé publikum.
Pan režisér Kříž nás přivítal na zkoušce a dověděl se, že víme o díle mnohé z hodin hudební výchovy. Byl příjemně překvapen, že děti znají i několik árií, které poslouchaly ve výuce a znají obsah opery.
Za klavírního doprovodu se rozsvítilo jeviště a žáci se ztišili. Vnímaly krásnou hudbu a do jisté míry překvapené sledovaly zajímavé dění na jevišti.
Mladší i starší děti pozorovaly šarmantního vodníka, krásnou čarodějku s jim důvěrně známou árií Čury, mury, fuk i krásné šaty na plese a zajímavé pohybové a taneční kreace.
Tiše a pozorně všichni sledovali výborné studentské výkony v nápaditých kostýmech a po hodině a půl soustředěného sledování odměnili účinkující studenty dlouhým a zaslouženým potleskem.
(MgA. Renáta Sternberg, ZŠ gen. Píky, Ostrava)


Taneční koncert na JKO
 
Žáci naší školy jsou na druhém stupni pravidelnými návštěvníky kulturních akcí v našem městě hlavně díky podpoře radních městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Tentokrát jsme mířili do zcela neznámých vod historie tance a baletu. Ač je to známé učivo předmětu hudební výchova na druhém stupni, podařilo se nám díky vedoucí tanečního oddělení JKO, paní Mechelové, spojit příjemné s neznámým.
Děti z 8. a 9. tříd se 28. 2. 2020 vypravily se svými třídními učiteli na již známé místo v očekávání věcí nadcházejících. Na akcích školy velmi často používají své taneční zkušenosti, které získávají z klipů svých oblíbených písní. Jejich snaha napodobit své hudební oblíbence je velmi zdařilá, jak ostatně mohou hodnotit i rodiče a méně odvážní spolužáci. Jak tedy dopadlo to pomyslné srovnání se studenty tanečního oddělení JKO živě na jevišti?
Od prvních tanečních čísel, které dokumentovaly vývoj lidového tance z několika blízkých folklórních oblastí, přes ukázky klasického baletu známých autorů až po současnou taneční tvorbu nás prováděla sympatická dvojice studentů hudebně dramatického oddělení. Jejich vtipné komentáře byly okamžitě průběžně odměňovány pobaveným potleskem.
Ukázky byly zařazovány podle historického vývoje. Vybrány byly scény zábavné a blízké dětskému publiku. Ukázalo se to jako zdařilá tématická volba a tak děti byly výborné publikum po celou dobu. V závěru hodinového představení, kdy děti pozorně sledovaly dění na jevišti, dlouhým aplausem poděkovaly všem tanečníkům za krásné taneční i herecké a dokonce i pěvecké výkony.
Při zpáteční cestě do školy se žáci i doprovázející učitelé shodli na tom, že by bylo dobré podobné vystoupení navštívit i příští rok.
Děkuji vedení JKO za možnost nahlédnout v krásném prostředí školy na výsledky práce jejich studentů a těšíme se zase příště.
(MgA. Renáta Sternberg, ZŠ gen. Píky, Ostrava)


 
Aktuality / 3. března 2020

Odešel Mgr. Emanuel Holub

Vážené kolegyně a vážení kolegové, věnujte prosím tichou vzpomínku našemu bývalému kolegovi a profesorovi ostravské konzervatoře, panu Mgr. Emanuelu Holubovi
Pedagogem školy byl v letech 1961 - 2012.

 
Aktuality / 27. února 2020

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace
vyhlašuje nová výběrová řízení


bližší informace v sekci výběrová řízení.

 
Články / 4. února 2020

Nominace na ocenění BBC Music Magazine Award.

Máme velikou radost, vždy když naši studenti dosahují úspěchů ve své kariéře, obzvláště když jde o úspěch mezinárodní. A proto máme radost z CD Dvořák/Martinů: Klavírní koncerty s Jakubem Hrůšou, ve kterém hraje náš bývalý student IVO KAHÁNEK, které je nominováno na prestižní ocenění BBC Music Magazine Award.

 

Rádi bychom tímto k úspěchu pogratulovali, a vás naše fanoušky poprosili o podporu tohoto CD hlasováním na stránkách: https://musicmagawards.awardsplatform.com/entry/vote/pDzERgvL

Postup hlasování:
1. kliknutí na “Vote” u našeho CD v kategorii “CONCERTO”,
2. rychlá registrace jména a emailu na webu, kam budete po hlasování přesměrováni
3. kliknutí na kontrolní odkaz, který přijde ihned na Váš zaregistrovaný mail (někdy to trvá pár minut, ale bez tohoto potvrzení není hlas platný).

 
Aktuality / 3. února 2020

Ředitelské volno

Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, příspěvkové organizace, vyhlašuje 2 dny volna
ve čtvrtek a v pátek 2. a 3. dubna 2020 z důvodu konání 18. mezinárodní interpretační soutěže
Pro Bohemia Ostrava 2020.

 
Strana 1 Z 4 < >