Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

23.7.2021 / Přihlášení

Aktuality

Datum od Datum do
Aktuality / 28. června 2021

BLAHOPŘEJEME

Studenti JKO se i během omezení výuky v rámci mimořádných opatření účastnili interpretačních soutěží.
A byli úspěšní.

 

Soutěže probíhaly distančně.

A. Piskořová - obor hra na flétnu (třída MgA. J. Bystroně) získala 3. místo v Mezinárodní interpetační soutěži Clés D´or (Praha, 7. 3. 2021). 

T. Palica - obor hra na akordeon (třída dr M. Kysové) získal 2. místo  v XXV. mezinárodní akordeonové soutěži Henryka Malona (Raciborz / Polsko, 16. - 17. 4. 2021).
J. D. Kaczmarczyk - obor hra na akordeon (třída dr M. Kysové) získal 3. místo v téže soutěži.

Š. Zajac - obor hra na klavír (třída MgA. H. Kundrátové) získal 1. místo v Mezinárodní hudební a výtvartné soutěži v Kopřivnici 10. 5. 2021.

BYS-TRIO - flétnové trio ve složení A. Piskořová, K. Lesáková, R. Irein (vedení Mgr. J. Bystroň) získalo 2. místo v celostátní interpretační soutěži Litvínovské dřevohraní (květen 2021)


Všem oceněnýmí blahopřejeme a pedagogům děkujeme za přípravu studentů na soutěže i v podmínkách, ve kterých poslední rok pracují.

 
Aktuality / 14. června 2021

Přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávání

Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyhlašuje přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Vyhlášení přijímacího řízení naleznete zde.
Informace pro uchazeče naleznete zde.

Přihlášku ke vzdělávání naleznete zde.
Termín pro odevzdání přihlášky je: do 2. srpna 2021.

Vzor správně vyplněné přihlášky naleznete zde - 1. strana2. strana.
Podmínky zdravotní způsobilosti naleznete v sekci Přijímací řízení části Podmínky zdravotní způsobilosti.


 
Aktuality / 14. května 2021

Úspěšné akordeony

Ve dnech 1. - 10. května 2021 pořádalo Tvůrčí centrum Ostrava (TCO) ve spolupráci s Janáčkovou konzervatoří v Ostravě  mezinárodní on-line soutěž Czech Accordion Online Competition 2021.  

 

Soutěže se zúčastnilo přes 200 špičkových sólistů ze 17 zemí světa (Brazílie, Madeira, Litva, Lotyšsko, Rusko, Portugalsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko…), kteří soutěžili v šesti věkových kategoriích. Odborná porota složená z dvaceti čtyř světově uznávaných akordeonistů hodnotila soutěžní videonahrávky také prostřednictvím on-line konferencí.

Soutěž navázala partnerskou spolupráci se světovou asociací a soutěží CMA, kterou vede světově uznávaný akordeonista Frederic Deschamps a která minulý rok slavila sedmdesát let své existence.

Janáčkovou konzervatoř v Ostravě na soutěži úspěšně reprezentovali studenti ze třídy dr M. Kysové – Tomáš Palica v kategorii Junior a Jakub Daniel Kaczmarczyk v kategorii Virtuoso Entertainment.
Ve velmi silné konkurenci oba studenti ve svých kategoriích získali čestné uznání. 

Záznam z vyhlášení výsledků soutěže můžete zhlédnout zde.


 
Aktuality / 3. května 2021

OSTRAVSKÉ STOPY

Tentokrát míří na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě.

 

Průvodcem je ředitelka školy, Mgr. Soňa Javůrková. 

Celý článek si můžete přečíst zde.

 
Aktuality / 27. dubna 2021

Výuka v měsíci květnu

Informace najdete v neveřejné části (Nástěnka).

 
Aktuality / 26. dubna 2021

Preventivní programy na JKO

Aktuální téma - závislost

 

Dne 19. 4. 2021 se uskutečnilo online setkání žáků 3.TC a 4.TC s lektory společnosti Elio.
Cílem setkání bylo popovídat si o závislostech a návykových látkách. Žáci společně s lektory definovali, co jsou závislosti, jak závislost vzniká, na čem všem může být člověk závislý, a ve skupinách se pokoušeli udělat antireklamu vybraného produktu, na kterém vzniká závislost.
Stejné téma se pak řešilo druhý den se žáky těchto ročníků: 1.C, 1.D, 5.TC a 2.C, 3.D, 6.TC.

S lektory se žáci setkají znovu za 3 týdny.Tato setkání jsou součástí projektu "Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021", který je finančně podpořen Moravskoslezským krajem. 
Aktuality / 12. dubna 2021

Čtvrtletní klasifikace

Informace k uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí najdete na neveřejných webových stránkách-záložka Nástěnka. 

 
Aktuality / 12. dubna 2021

Víkend s Janáčkem 11. - 13. 6. 2021

Víkend s Ivo Kahánkem

 

Obdrželi jsme pro Vás pozvání na mistrovský kurz s Ivo Kahánkem a rádi Vám ho předáváme. 

Kurz, jehož obsahem bude klavírní dílo Leoše Janáčka, se koná 11. - 13. 6. 2021 v Hukvaldech.
Podrobnější informace najdete na webových stránkách na webových stránkách organizátora - Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka: https://www.mhflj.cz/program/mistrovsky-kurz-ivo-kahanka-vikend-s-janackem/.

Aktivní účast je doporučena:
-       studentům a absolventům konzervatoří a vysokých uměleckých škol
-       laureátům krajských kol soutěže ZUŠ MKČR a dalších klavírních soutěží pro děti a mládež

 
Aktuality / 6. dubna 2021

Organizace školního roku 2020/2021

Bližší informace k aktualizaci organizace školního roku 2020/2021 naleznete zde.

 
Aktuality / 29. března 2021

Aktualizace rozpisu absolventských zkoušek z hlavního oboru

Bližší informace k aktualizaci rozpisu absolventských zkoušek z hlavního oboru (Hudba, Zpěv) jsou uvedeny v neveřejné části Absolutorium.
   
Aktualizace rozpisu k 29.3.2021

 
Strana 1 Z 5 < >