Aktuality

Datum od Datum do
Aktuality / 29. června 2020

Volby do školské rady

Volební komise jmenovaná ředitelkou JKO ve složení Mgr. František Mixa,  Mgr. Jana Mládenková, Mgr. Roman Rucký vyhlašuje volby do školské rady.
Volby proběhnou v úterý 1. září 2020 v době od 9:00 do 13:00 hod. v budově školy.

 

Navržení kandidáti do školské rady Janáčkovy konzervatoře v Ostravě pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

  1. Lukáš Curylo - má syna Daniela v 1. ročníku, obor hudebně dramatické umění     
  2. Jiří Kantor   - má dceru Amélii ve 2. ročníku, obor tanec
  3. Jan Schönwälder - má dceru Michaelu ve 2. ročníku, obor hudba
  4. Denisa Michalopulu – má dceru Sofii ve 3. ročníku, obor zpěv
Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci volí do školské rady dva z uvedených navržených kandidátů.

Navržení kandidáti do školské rady Janáčkovy konzervatoře v Ostravě pro pedagogické pracovníky školy:
  1. Věra Vojtková
  2. Regina Bednaříková
  3. Marta Jirásková
  4. Tomáš Kubec
Pedagogičtí pracovníci školy volí do školské rady dva z uvedených navržených kandidátů.


 
Aktuality / 22. června 2020

Přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávání

Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyhlašuje přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Vyhlášení přijímacího řízení naleznete zde.

Pro další informace klikněte na níže uvedený odkaz "CELÝ ČLÁNEK".

 

Informace pro uchazeče naleznete zde.

Přihlášku ke vzdělávání naleznete zde - v souboru Excel případně v souboru PDF
Termín pro odevzdání přihlášky je: do 3. srpna 2020.

Vzor správně vyplněné přihlášky naleznete zde - 1. strana2. strana.

Podmínky zdravotní způsobilosti naleznete v sekci Přijímací řízení části Podmínky zdravotní způsobilosti.

 
Aktuality / 16. června 2020

Odešla Marie Halámková

Vážené kolegyně a vážení kolegové, věnujte prosím tichou vzpomínku naší bývalé kolegyni, klavíristce ostravské konzervatoře, paní Marii Halámkové.
Pedagogem školy byla s menšími přestávkami v letech 1962 - 2003.

 
Aktuality / 12. června 2020

Předávání vysvědčení 30.6.2020

nematuritní a absolvetské ročníky - informace najdete v neveřejné části v sekci Nástěnka

 
Aktuality / 27. května 2020

Výzva

Žádáme všechny žáky JKO, aby si do 30.6.2020 vyklidili své věci ze skříněk v šatnách.

 
Aktuality / 26. května 2020

Klasifikace v červnu

Škola se při uzavírání klasifikace za 2. pololetí šk. r. 2019/2020 řídí vyhláškou 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020.
Uzavírání klasifikace pro 1., 2., 3., 5. ABCD a 1.-7.TC proběhne k 17.6.2020.
Pedagogové budou blíže informováni mailem.

 
Aktuality / 26. května 2020

Provoz školy v červnu 2020

V JKO se budou od 1.6.2020 konat maturitní a absolventské zkoušky.
V době od 8.6. do 17.6.2020 se budou moci konat individuální konzultace za účelem uzavření klasifikace za 2. pololetí.
V době od 1.6. do 30.6.2020 bude umožněno víkendové cvičení na vybrané hudební nástroje.
Podrobnosti budou zveřejněny v neveřejné části webových stránek v sekci Nástěnka do 29.5.2020.
Žádné další aktivity realizovány nebudou.

 
Aktuality / 22. května 2020

Absolventské zkoušky

Podrobné informace jsou uvedeny v neveřejné části webových stránek  Nástěnka - Absolutorium.  

 
Aktuality / 19. května 2020

Ústní maturitní zkoušky

Podrobnosti k ústním maturitním zkouškám najdete v neveřejné části webových stránek - maturita - zkoušky.

 
Aktuality / 14. května 2020

Praktické zkoušky (HLO)

Informace o náhradním způsobu konání a hodnocení praktických maturitních zkoušek (HLO, KSP) najdete na webových stránkách školy, záložka Maturita.

 
Strana 1 Z 5 < >