Aktuality

Datum od Datum do
Aktuality / 29. září 2020

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zveme Vás na Dny otevřených dveří 7. a 10. října 2020. (čtěte dál)

 

Ve středu 7. 10. 2020 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 10. října od 9:00 do 12:00 hodin proběhnou individuální konzultace pro zájemce o studium v konzervatoři ve šolním roce 2021/2022.

Podrobné informace obdržíte v místě konání.

Prosíme, v souvislosti s vývojem epidemiologické situace, sledujte naše stránky, případné změny budou zveřejněny v Aktualitách.

Děkujeme za pochopení.

 
Aktuality / 18. září 2020

Odešel PhDr. Ivan Měrka

Těžko bychom našli větší osobnosti v oblasti hudebního, uměleckého a muzikologického života Ostravy.

 

Člověk s obrovskými vědomostmi a znalostmi, člověk umělec, který svému milovanému violoncellu dal nejen své srdce, ale také velkou knihu, vynikající sólista a komorní hráč s obrovským rozhledem, velmi oceňovaný operní pěvec a muzikolog s přímo encyklopedickými znalostmi. Byl úžasný pedagog, který vychoval obrovskou plejádu skvělých a úspěšných absolventů. Ovládal perfektně nejen český jazyk, ale také němčinu a francouzštinu a samozřejmě jako starý klasik také latinu. Nerad ustupoval ze svých zásad a vehementně prosazoval svou pravdu a svůj názor. Bylo těžké s ním vést diskuzi, ale díky jeho pedantství vzniklo několik skvělých faktografických knih, ve kterých těžko najdeme chybu. Jím napsané programy koncertů obsahují obrovské množství informací a zajímavostí nejen o jednotlivých skladatelích, ale také o jednotlivých dílech s přesahy do jiných odvětví. I my jsme si díky němu osvojili některé zásady muzikologické práce.
Na Janáčkově konzervatoři v Ostravě působil už od jejího založení v roce 1953 jako pedagog a v období 1990 - 1991 byl také jejím ředitelem.
Stál v jejím čele v rozhodujícím období po sametové revoluci, zásadním způsobem se zasloužil o stavbu nové budovy konzervatoře a také o získání čestného názvu po Leoši Janáčkovi.
Když jsme něco z uměnovědné oblasti na konzervatoři nevěděli nebo nenašli, tak zbývalo jediné, a to zavolat Dr. Ivanu Měrkovi. Když ani ten danou věc nevěděl či nedohledal, mohli jsme si být jisti, že neexistuje.

Život Ivana Měrky nebyl protkán jen krásou umění. Ale věřím, že především na tuto část jeho bohatého a hlavně prací a pílí naplněného bytí budeme vždy vzpomínat.
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, její pedagogové, absolventi a žáci vděčí Ivanu Měrkovi za mnohé.
 
Děkujeme a nikdy nezapomeneme.
 
Soňa Javůrková 
Aktuality / 29. září 2020

Víte, kde se rodí hvězdy?

Už jste četli?

 
Aktuality / 23. září 2020

MLADÉ UMĚNÍ

Umělecká sezóna 2020/2021

 

Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku koncertů, divadelních a tanečních představení. (PDF zde)
Bližší informace ke každé akci najdete vždy v programu na  aqktuální měsíc.

 
Aktuality / 28. srpna 2020

KLÁVESOVÁ DÍLNA 28. 11. 2020

Klávesová tvůrčí dílna - tentokrát jen formou individuálních konzultací
pro zájemce o hru na klávesové nástroje (klavír, varhany, cembalo), žáky ZUŠ, studenty konzervatoří, pedagogy aj.


 

Klávesové oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
 
Vážení přátelé,
zveme Vás srdečně na další setkání nad klávesami. Rádi Vás opět přivítáme na Janáčkově konzervatoři v Ostravě i ve složitější době hygienických opatření.
 
Klávesová tvůrčí dílna - tentokrát jen formou individuálních konzultací
pro zájemce o hru na klávesové nástroje (klavír, varhany, cembalo), žáky ZUŠ, studenty konzervatoří, pedagogy aj.
 
Sobota 28.listopadu 2020, individuální konzultace budou probíhat od 9:00 – 15:00 hodin v učebnách klávesového oddělení-desinfekce a odstup zajištěny.
- metodická pomoc začínajícím pedagogům
- příprava na studium na konzervatoři
- konzultace žáků ZUŠ
- možnost si zahrát na kvalitní nástroj
Lektoři: pedagogové Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
 
 
Přihlášky do 13. listopadu 2020 na adresu hana.kundratova@jko.cz
V přihlášce uveďte, u kterého pedagoga JKO chcete konzultovat, i počet Vašich žáků. Přihlášky potvrdíme elektronicky, včetně časového a organizačního rozpisu.
(1 hodina - 45 minut)


 
Aktuality / 26. srpna 2020

PĚVECKÁ PORADNA 24. 10. A 14. 11. 2020

Pěvecká poradna pro učitele sólového zpěvu na ZUŠ a jejich žáky
(aneb, víc hlav – uší, víc názorů)

 

Pěvecké oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě zve učitele ZUŠ a jejich žáky k setkání a individuálním konzultacím ve dnech 24. 10. a 14. 11. 2020
od 10 – do 13 hodin. 

 
Je možné se přihlásit:

- s žáky, kteří se potýkají s nějakým pěveckým technickým problémem
- s žáky mimořádně nadanými
- s žáky, kteří uvažují o studiu na konzervatoři
- k osobnímu rozhovoru s učiteli (např. začínajícími), kteří by se rádi poradili ohledně možných úskalí pěvecké výuky, náplně vyučovací hodiny dle věku a pěvecké vyspělosti žáka, výběru literatury apod.
 
Lektorky: Mgr. Mária Adamíková a Mgr. Marta Jirásková
 
Přihlášky i případné dotazy zasílejte na email: marta.jiraskova@jko.cz, s uvedením jména učitele, názvu školy, počtu dětí (na každé bude vyhrazeno cca půl hodiny), žádost o určité datum a případně i přiřazení k vybrané lektorce. Všem bude potvrzeno přijetí přihlášky s určením přesného času a místa konzultace zpětným emailem.
Děti ať si připraví 1 lidovou a 1 umělou píseň. Noty donést s sebou. Korepetitora můžete mít svého, nebo bude k dispozici z naší školy.
*********************

Poznámka:
Učitelé budou moci anonymně odevzdat do připravené krabičky lístky s návrhy témat, na které by si přáli uspořádat semináře v rámci DVPP. Podle poptávky ze strany učitelů ZUŠ se pak pokusíme získat vhodné lektory pro danou problematiku.

 
Aktuality / 24. března 2020

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k mimořádnému opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace, doporučením ministerstva školství a v souladu s rozhodnutím Vlády České republiky o nouzovém stavu, se 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 v JKO ruší.

 
Aktuality / 3. března 2020

Výchovné koncerty trochu jinak

Žáci ZŠ gen. Píky dvakrát navštívili pořady připravované na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a zde jsou ohlasy.

 

Návštěva JKO a Antonín Dvořák - Rusalka

Žáci naší školy byli přizváni ke zhlédnutí studentského pojetí opery Rusalka. Průřez a úprava velmi závažného a historicky známého díla s krásnými starými texty se tak stala přístupnější pro děti, které se s operním zpěvem na jevišti setkaly vůbec poprvé. 
V úterý 4. 2. 2020, po svačině a velké přestávce, jsme s odvahou vyrazili s naší 5., 6., 7. i 8. třídou za kulturním vzděláváním. V dešti a větru jsme se pěšky přesunuli do nedaleké konzervatoře. Jak jinak, vždyť jde přece o vodní vílu, abychom se tedy správně a pohádkově naladili. V 11 hodin jsme zcela zaplnili velký sál v očekávání věcí příštích.
Naši žáci jsou už zkušení hudební posluchači, díky možnosti čerpat finanční příspěvek našeho městského obvodu, ale přesto jsme nebyli zcela přesvědčeni, zda zaujmeme tímto vystoupením tak posluchačsky široké mladé publikum.
Pan režisér Kříž nás přivítal na zkoušce a dověděl se, že víme o díle mnohé z hodin hudební výchovy. Byl příjemně překvapen, že děti znají i několik árií, které poslouchaly ve výuce a znají obsah opery.
Za klavírního doprovodu se rozsvítilo jeviště a žáci se ztišili. Vnímaly krásnou hudbu a do jisté míry překvapené sledovaly zajímavé dění na jevišti.
Mladší i starší děti pozorovaly šarmantního vodníka, krásnou čarodějku s jim důvěrně známou árií Čury, mury, fuk i krásné šaty na plese a zajímavé pohybové a taneční kreace.
Tiše a pozorně všichni sledovali výborné studentské výkony v nápaditých kostýmech a po hodině a půl soustředěného sledování odměnili účinkující studenty dlouhým a zaslouženým potleskem.
(MgA. Renáta Sternberg, ZŠ gen. Píky, Ostrava)


Taneční koncert na JKO
 
Žáci naší školy jsou na druhém stupni pravidelnými návštěvníky kulturních akcí v našem městě hlavně díky podpoře radních městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Tentokrát jsme mířili do zcela neznámých vod historie tance a baletu. Ač je to známé učivo předmětu hudební výchova na druhém stupni, podařilo se nám díky vedoucí tanečního oddělení JKO, paní Mechelové, spojit příjemné s neznámým.
Děti z 8. a 9. tříd se 28. 2. 2020 vypravily se svými třídními učiteli na již známé místo v očekávání věcí nadcházejících. Na akcích školy velmi často používají své taneční zkušenosti, které získávají z klipů svých oblíbených písní. Jejich snaha napodobit své hudební oblíbence je velmi zdařilá, jak ostatně mohou hodnotit i rodiče a méně odvážní spolužáci. Jak tedy dopadlo to pomyslné srovnání se studenty tanečního oddělení JKO živě na jevišti?
Od prvních tanečních čísel, které dokumentovaly vývoj lidového tance z několika blízkých folklórních oblastí, přes ukázky klasického baletu známých autorů až po současnou taneční tvorbu nás prováděla sympatická dvojice studentů hudebně dramatického oddělení. Jejich vtipné komentáře byly okamžitě průběžně odměňovány pobaveným potleskem.
Ukázky byly zařazovány podle historického vývoje. Vybrány byly scény zábavné a blízké dětskému publiku. Ukázalo se to jako zdařilá tématická volba a tak děti byly výborné publikum po celou dobu. V závěru hodinového představení, kdy děti pozorně sledovaly dění na jevišti, dlouhým aplausem poděkovaly všem tanečníkům za krásné taneční i herecké a dokonce i pěvecké výkony.
Při zpáteční cestě do školy se žáci i doprovázející učitelé shodli na tom, že by bylo dobré podobné vystoupení navštívit i příští rok.
Děkuji vedení JKO za možnost nahlédnout v krásném prostředí školy na výsledky práce jejich studentů a těšíme se zase příště.
(MgA. Renáta Sternberg, ZŠ gen. Píky, Ostrava)


 
Aktuality / 3. března 2020

Odešel Mgr. Emanuel Holub

Vážené kolegyně a vážení kolegové, věnujte prosím tichou vzpomínku našemu bývalému kolegovi a profesorovi ostravské konzervatoře, panu Mgr. Emanuelu Holubovi
Pedagogem školy byl v letech 1961 - 2012.

 
Články / 4. února 2020

Nominace na ocenění BBC Music Magazine Award.

Máme velikou radost, vždy když naši studenti dosahují úspěchů ve své kariéře, obzvláště když jde o úspěch mezinárodní. A proto máme radost z CD Dvořák/Martinů: Klavírní koncerty s Jakubem Hrůšou, ve kterém hraje náš bývalý student IVO KAHÁNEK, které je nominováno na prestižní ocenění BBC Music Magazine Award.

 

Rádi bychom tímto k úspěchu pogratulovali, a vás naše fanoušky poprosili o podporu tohoto CD hlasováním na stránkách: https://musicmagawards.awardsplatform.com/entry/vote/pDzERgvL

Postup hlasování:
1. kliknutí na “Vote” u našeho CD v kategorii “CONCERTO”,
2. rychlá registrace jména a emailu na webu, kam budete po hlasování přesměrováni
3. kliknutí na kontrolní odkaz, který přijde ihned na Váš zaregistrovaný mail (někdy to trvá pár minut, ale bez tohoto potvrzení není hlas platný).

 
Strana 1 Z 4 < >