Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

1.6.2023 / Přihlášení

Oddělení

Hudební teorie, skladba, dirigování

Vedoucí oddělení

Mgr. Stanislav Falcník


vyučujícískladba

požadavky k talentové zkoušce

• učební plán - skladba
    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
   
• přihláška ke studiu


dirigování


požadavky k talentové zkoušce

• učební plán - dirigování
    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
    

• přihláška ke studiu
Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů