Oddělení

Všeobecně vzdělávací

Vedoucí oddělení

Mgr. Tomáš Kubec

 vyučující
 

 všeobecně vzdělávací předměty 
Zpěv

Vedoucí oddělení

Mgr. Mária Adamíková

• vyučující
 přihláška ke studiu


zpěv, zaměření klasický zpěv

požadavky k talentové zkoušce (klasický zpěv)

učební plán - zpěv
    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
   

zpěv, zaměření neoperní zpěv

požadavky k talentové zkoušce (neoperní zpěv)

 učební plán - neoperní zpěv
    ⇒ denní forma studia
 

Tanec

Vedoucí oddělení

Mgr. art. Miroslava Mechelová


klasický tanec

vyučující

požadavky k talentové zkoušce

učební plán - klasický tanec

• přihláška ke studiusoučasný tanec

pro tento obor se nebude vyhlašovat přijímací řízení každým rokem.

• vyučující

požadavky k talentové zkoušce

učební plán - současný tanec

• přihláška ke studiu
korepetitoři tanečního oddělení

korepetitoři

Klávesové nástroje

Vedoucí oddělení

MgA. Hana Kundrátová


• úspěchy klávesového oddělení


klavír

vyučující
požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - hra na klavír
   ⇒ denní forma studia
   ⇒ kombinovaná forma studia
    
 přihláška ke studiu


varhany

vyučující
požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - hra na varhany
   ⇒ denní forma studia
   ⇒ kombinovaná forma studia


cembalo

• vyučující
• požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - cembalo
   ⇒ denní forma studia
   ⇒ kombinovaná forma studia
   

• přihláška ke studiu

Smyčcové nástroje a harfa

Vedoucí oddělení

Mgr. Irena Vítková


housle

vyučující
požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - hra na smyčcové nástroje
    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
    

• přihláška ke studiu


viola

vyučující
požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - hra na smyčcové nástroje
    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
    

• přihláška ke studiu


violoncello

vyučující
požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - hra na smyčcové nástroje
   ⇒ denní forma studia
   ⇒ kombinovaná forma studia
   

• přihláška ke studiu


kontrabas

vyučující
požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - hra na smyčcové nástroje
    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
   

• přihláška ke studiu


harfa

požadavky k talentové zkoušce

• učební plán - hra na harfu
    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
   

• přihláška ke studiu

Akordeon

Vedoucí oddělení

dr Marcela Kysová


vyučující
požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - hra na akordeon
    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
 

• přihláška ke studiu


Kytara, cimbál

Vedoucí oddělení

Mgr. art. Tomáš Vávra


kytara

vyučující
požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - hra na kytaru
   ⇒ denní forma studia
   ⇒ kombinovaná forma studia
    
• přihláška ke studiu


cimbál

vyučující
požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - hra na cimbál
    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
   

• přihláška ke studiu

Bicí nástroje

Vedoucí oddělení

Jiří Smrčka


vyučující
požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - hra na bicí nástroje
    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
   

• přihláška ke studiu


Hudební teorie, skladba, dirigování

Vedoucí oddělení

Mgr. Stanislav Falcník


vyučujícískladba

požadavky k talentové zkoušce

• učební plán - skladba
    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
   
• přihláška ke studiu


dirigování


požadavky k talentové zkoušce

• učební plán - dirigování
    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
    

• přihláška ke studiu


Dechové nástroje

Vedoucí oddělení

MgA. Martina Molinger, Ph.D.


fagot

vyučující
požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - hra na dechové nástroje
    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
   
• přihláška ke studiu


flétna

vyučující
požadavky k talentové zkoušce


 učební plán - hra na dechové nástroje
    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
    

• přihláška ke studiu


hoboj

vyučující
požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - hra na dechové nástroje
    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
 
• přihláška ke studiu


klarinet

vyučující
požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - hra na dechové nástroje
    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
    

• přihláška ke studiu


saxofon

• vyučující
• požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - hra na dechové nástroje
    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
    

• přihláška ke studiu


lesní roh

vyučující
požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - hra na dechové nástroje
    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
    

• přihláška ke studiu


trombon

vyučující
požadavky k talentové zkoušce

• učební plán - hra na dechové nástroje

    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
   
• přihláška ke studiu


trubka

vyučující
požadavky k talentové zkoušce

• učební plán - hra na dechové nástroje

    ⇒ denní forma studia
    ⇒ kombinovaná forma studia
   
• přihláška ke studiu


tuba

vyučující
požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - hra na dechové nástroje
   ⇒ denní forma studia
   ⇒ kombinovaná forma studia
   
• přihláška ke studiu


zobcová flétna

vyučující
požadavky k talentové zkoušce


• učební plán - hra na zobcovou flétnu
   ⇒ denní forma studia
   ⇒ kombinovaná forma studia
    

• přihláška ke studiu

Povinný klavír a hudební doprovod

Vedoucí oddělení

Mgr. Roman Rucký

Toto oddělení zajišťuje výuku hry na klavír pro studenty všech oborů.

Povinný klavír je předmět speciálně odborného zaměření, jehož cílem je získat orientaci na klaviatuře, určitý stupeň technické vyspělosti potřebné pro studovaný obor a také celkový rozvoj hudebního myšlení.

V lekcích povinného klavíru student získá praktickou cestou poznatky z hudební teorie. Cíl výuky povinného klavíru se značně liší od zaměření klavírní výuky jako hlavního oboru. Povinný klavír má studenta postavit do hudební praxe a již ve škole mu přiblížit její problematiku.

Do tohoto oddělení přísluší i pedagogové, kteří korepetují v lekcích hlavních oborů u jednohlasých hudebních nástrojů, bicích nástrojů, zpěvu a také hudebních dramatiků.

• vyučující

Pedagogický sbor tvoří aktivní umělci,
sólisté opery NDM, členové souborů divadel Ostravy a regionu, symfonických a komorních orchestrů