Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

27.5.2024 / Přihlášení

Projekty a aktivity 2023/2024

Dotační program MSK na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování v roce 2023/2024

Adaptační kurz
30. 10. 2023

Na konci září jsme vyrazili se žáky prvních ročníků na jednodenní adaptační kurz do Kopřivnice s cílem zažít něco nového, poznat se i jinak a v jiném prostředí, než které nabízí školní učebny a lavice. Touto téměř již tradiční akcí nás provází lektorky skautského centra Vanaivan, které mají vždy připravený pestrý program, při kterém si skoro nikdo neodpočine.

Během dne žáci pracovali buď dohromady, ale častěji v různých skupinkách, které se během dne obměňovaly, plnili úkoly, při kterých je nutné spolupracovat, rozdělovat úkoly, vymýšlet strategie.
Výsledkem byl den plný zážitků, který žákům snad pomohl vybudovat základ dobrých vztahů nejen se svými vrstevníky v kolektivu, ale také se svým ročníkovým učitelem, který je během dne doprovázel, stejně jako školní metodička prevence.

Děkujeme lektorkám ze skautského centra Vanaivan za skvělý program a MSK za finanční podporu prostřednictvím dotace na prevenci.