Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

16.7.2024 / Přihlášení

Projekty a aktivity 2021/2022

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na šk. rok 2021/2022

27. 9. 2021

Přechod na novou školu, do nového prostředí a kolektivu bývá pro žáky velkým krokem do neznáma. Aby byl tento přechod co nejlehčí, uspořádali jsme pro naše nejmladší, nově příchozí žačky tzv. patronaci se staršími a zkušenějšími žákyněmi. 
Na úvod si žákyně zahrály seznamovací hry, vyzkoušely si spolupráci při skupinové pantomimě, domluvily se na spolupráci při pořádání vánoční besídky a na závěr si nové žákyně vylosovaly svou patronku, která jim ve škole bude pomáhat.
Nové žákyně čeká v říjnu ještě adaptační kurz.
 


20. 10. 2021

Adaptační kurzy

Ve dnech 11. 10. - 13. 10. 2021 se žáci všech prvních ročníků zúčastnili jednodenních adaptačních kurzů, které probíhaly v Kopřivnici ve skautském centru Vanaivan.
Každou třídu doprovázel ročníkový učitel a školní metodička prevence, která tak měla možnost poznat všechny nově vznikající kolektivy.
Žáci měli příležitost poznat se při jiných aktivitách a v jiných situacích, než které nabízí školní prostředí a měli rovněž možnost poznat blíže svého ročníkového učitele.

Děkujeme lektorkám ze skautského centra Vanaivan za skvělý program plný různorodých aktivit zaměřených na vzájemnou spolupráci v týmu a komunikaci. Žáci si odváželi jako vzpomínku vlastnoručně vyrobený button.