Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

16.7.2024 / Přihlášení

Systém managementu hospodaření s energií (EnMS)

Níže jsou uvedeny dokumenty k problematice Systému managementu hospodaření s energií (EnMS).

Energetické desatero

Pravidla energeticky hospodárného provozu

Politika EM

Základní body politiky energetického managementu MSK