Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

22.1.2021 / Přihlášení

Projekty a aktivity

Šablony JKO 2020

JKO realizuje zjednodušený projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
1. 1. 2020—31. 12. 2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) a ze státního rozpočtu.

Cílem projektu je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování.


Projekt:

REG. Č. "CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016084"

Cílem projektu na JKO je formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjet znalosti v těchto oblastech:
  • osobnostně sociální rozvoj;
  • nové metody ve výuce;
  • zapojení odborníka z praxe do výuky;
  • společné vzdělávání (inkluze).
Cílem projektu je rovněž personální podpora - školní psycholog.