Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

20.4.2021 / Přihlášení

Projekty a aktivity

Šablony JKO 2020

JKO realizuje zjednodušený projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
1. 1. 2020—31. 12. 2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) a ze státního rozpočtu.

Cílem projektu je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování.


Projekt:

REG. Č. "CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016084"

Cílem projektu na JKO je formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjet znalosti v těchto oblastech:
  • osobnostně sociální rozvoj;
  • nové metody ve výuce;
  • zapojení odborníka z praxe do výuky;
  • společné vzdělávání (inkluze).
Cílem projektu je rovněž personální podpora - školní psycholog.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021  (Moravskoslezský kraj)

I přes distanční výuku se na naší škole konají preventivní programy.

Dne 10. 3. a 17. 3. se studenti oboru klasický tanec, hudba a herectví účastnili přednášky lektorky Štěpánky Vontrobové na téma „Strava, výkon, regenerace.“ Přednáška začala povídáním se studenty o současné situaci, jak se cítí, co dělat pro zlepšení, jak si pomoct, kdy jsou ve stresu a volně přešla na téma stravy, kde studenti zjistili, že to, co jí a v jakém množství se mnohdy odráží v tom, v jaké situaci se zrovna nachází. Studenti se dověděli, jaké potraviny zahrnout do jídelníčku tak, aby se cítili dobře, jaké potraviny jsou důležité pro mozek, proč se někdy po jídle cítíme těžce a unavení.

S tématem souvisela i kapitola o regeneraci a odpočinku, kde se studenti dověděli o důležitosti spánku, co jeho kvalitu ničí a jak se tomu vyvarovat.
Děkujeme lektorce, přednáška byla skvěle připravená, poukázala na provázanost všech témat: jak zvládat stres, co jíst, jak odpočívat.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za finanční podporu z dotace na prevenci, ze které jsme pokryli velkou část lektorného.