Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

13.6.2024 / Přihlášení

Komise pro jazz a populární hudbu

Od roku 2021 Janáčkova konzervatoř v Ostravě umožňuje vzdělávání v oblasti jazzu a populární hudby, čímž vychází vstříc dlouhodobé a stále narůstající potřebě kulturního regionu po kvalitním vzdělávání s touto specifickou profilací.

Zaměření poskytuje komplexní výuku hry na nástroj (trubka, saxofon, trombon, klavír, kytara, basová kytara, kontrabas, bicí nástroje) nebo zpěvu, zahrnující průpravu jazzové, populární, ale i klasické hudby. Toto unikátní spojení umožňuje univerzální rozvoj studentů, jehož cílem je hudební všestrannost.

Vzdělávání je zajišťováno kvalifikovaným pedagogickým sborem, složeného z absolventů českých i zahraničních hudebních akademií a zkušených hudebníku v daném oboru.

Studenti zaměření jsou vedeni a připravováni jak pro hudební a pedagogickou praxi, tak i pro další studium na vysoké škole (jazzové katedry JAMU a HAMU).