Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

21.4.2024 / Přihlášení

Projekty a aktivity 2020/2021

Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021  (Moravskoslezský kraj)

I přes distanční výuku se na naší škole konají preventivní programy.

Dne 10. 3. a 17. 3. se studenti oboru klasický tanec, hudba a herectví účastnili přednášky lektorky Štěpánky Vontrobové na téma „Strava, výkon, regenerace.“ Přednáška začala povídáním se studenty o současné situaci, jak se cítí, co dělat pro zlepšení, jak si pomoct, kdy jsou ve stresu a volně přešla na téma stravy, kde studenti zjistili, že to, co jí a v jakém množství se mnohdy odráží v tom, v jaké situaci se zrovna nachází. Studenti se dověděli, jaké potraviny zahrnout do jídelníčku tak, aby se cítili dobře, jaké potraviny jsou důležité pro mozek, proč se někdy po jídle cítíme těžce a unavení.

S tématem souvisela i kapitola o regeneraci a odpočinku, kde se studenti dověděli o důležitosti spánku, co jeho kvalitu ničí a jak se tomu vyvarovat.
Děkujeme lektorce, přednáška byla skvěle připravená, poukázala na provázanost všech témat: jak zvládat stres, co jíst, jak odpočívat.

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za finanční podporu z dotace na prevenci, ze které jsme pokryli velkou část lektorného.

              

26. 4. 2021

Z prostředků dotace na prevenci MSK naše škola zakoupila online kurz projektu Ebezpečí pro zákonné zástupce žáků 1.TC - 4.TC.
Kurz je zaměřený na klíčová témata online bezpečnosti.

         

21. - 24. 6. 2021 

ADAPTAČNÍ KURZY


Žáci 1. ročníků se v týdnu od 21. 6. do 24. 6. zúčastnili adaptačních kurzů, které byly kvůli zhoršující se epidemické situaci na začátku školního roku zrušeny.
Žáci tak získali novou příležitost upevnit vztahy a poznat se při jiných aktivitách a v jiných situacích, než které nabízí školní prostředí. Každou třídu doprovázel ročníkový učitel a školní metodička prevence, která tak měla možnost poznat všechny nově vznikající kolektivy.
Děkujeme lektorkám ze skautského centra Vanaivan za skvělý program plný různorodých aktivit zaměřených na vzájemnou spolupráci v týmu a komunikaci. Žáci si odváželi jako vzpomínku vlastnoručně vyrobený button.

25. 6. 2021 


HRA CESTA LABYRINTEM MĚSTA
Z dotace na prevenci MSK jsme pro žáky zakoupili hru, která je moderní alternativou programu primární prevence a nabízí diskusi nad tématy rizikového chování.

        


Přednáška pro studenty o poruchách příjmu potravy (PPP)
 
Dne 24. 6. se pro studenty tanečních a hudebních oborů konala přednáška s lektorkou ze sdružení Anabell, které poskytuje pomoc osobám s poruchami příjmu potravy. Přednáška navazovala na téma strava a výkon, o kterém si žáci při distanční výuce povídali s lektorkou Štěpánkou Vontrobovou. Nyní se studenti mimo jiné dověděli jak rozpoznat PPP, jak problém řešit, kdo bývá nejohroženější skupinou a měli také možnost klást dotazy. Po přednášce byl prostor osobně pohovořit s lektorkou.
 
Děkujeme Moravskoslezskému kraji, který prostřednictvím dotace na prevenci přispěl na financování této přednášky.