Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

7.12.2023 / Přihlášení

Veřejné zakázky

Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyhlašuje tato výběrová řízení:

1. Veřejná zakázka č. 13/2023: Zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Oprava protihlukové stěny"

Veškerá dokumentace k akci k dispozici zde.


2. Veřejná zakázka č. 14/2023: Zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Modernizace koncertního sálu"

Veškerá dokumentace k akci k dispozici zde.


Kontaktní osoba:
Romana Kahánková, zástupkyně ředitelky, vedoucí právně-ekonomického úseku
e-mail: romana.kahankova@jko.cz
telefon: +420 605 292 306