Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

21.4.2024 / Přihlášení

Veřejné zakázky

Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyhlašuje výběrové řízení:

Veřejná zakázka č. 5/2024: Zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta stavby „Oprava protihlukové stěny"

Veškerá dokumentace k akci k dispozici zde.

Kontaktní osoba:
Romana Kahánková, zástupkyně ředitelky, vedoucí právně-ekonomického úseku
e-mail: romana.kahankova@jko.cz
telefon: +420 605 292 306
Veřejná zakázka č. 1/2024: Zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Modernizace koncertního sálu" byla ukončena jejím zadáním dodavateli Techartstav a.s.