Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

22.4.2024 / Přihlášení

Nadační fond

Posláním Nadačního fondu je všestranná podpora žáků Janáčkovy konzervatoře všech oborů při jejich účasti na tuzemských i zahraničních soutěžích (náklady na zápisné, jízdné), náklady spojené s umělecko-pedagogickým doprovodem, umělecko-pedagogických seminářích, při jejich vysílání na zahraniční stáže, umožnění jejich účinkování na koncertech, zejména s orchestrálním doprovodem profesionálních těles či při divadelních představeních samostatně uspořádaných, při výměnných koncertech, při nákupu nutné hudební literatury a počítačových programů, i ze zahraničí, a také systematickým doplňováním archívu o významná díla světové produkce notových materiálů a muzikologické literatury a finanční podporu tuzemských i zahraničních soutěží.

Nadační fond má tím přispět k všestrannému rozvoji talentu studujících i zdravé prestiži školy v rámci kulturního dění regionu, v němž je jedinou školou svého druhu. Zdrojem příjmů nadačního fondu jsou především příspěvky a dary sponzorů a tuzemských i zahraničních fyzických a právnických osob, příspěvky města Ostravy, státních orgánů, příspěvky za účinkování žáků JKO při různých příležitostných akcích, hudebních večerech, apod., pořádané pro různé zadavatele.

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z NF JKO naleznete zde. Návrhy postupu na úhradu nákladů žadatele z NF JKO naleznete zde

Zřizovatel
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, Českobratrská 958/40, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 00602078

Správní rada
Předsedkyně: Mgr. Kateřina Važíková
Místopředseda: Mgr. Roman Rucký
Ekonom: Ladislava Solková
Revizor: Ing. Jana Bednaříková

Sídlo fondu
701 62 Moravská Ostrava, Českobratrská 958/40, Identifikační číslo: 60337133

Bankovní spojení
Fio banka, 2502387064/2010

Kontakt
Telefon: 596 112 007, 596 112 028, Fax: 596 111 443, E-mail: nadace@jko.cz

Zápis: 4.12.1998 do rejstříku nadací a nadačních fondů, vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl N, vložka 55 a usnesením F 33 224/2005 ze dne 19. 7. 2005. Nadační fond byl transformován dle § 35 odst. 1 zák. 227/97 Sb. z Nadace konzervatoře v Moravské Ostravě, registrované dne 20.12.1993 u Magistrátu města Ostravy pod registračním číslem 14404/93. Změna v zápisu usnesení 19.7 2005, F33227/2005 a dále 18.11.2014, N 55/RD6/KSOS, Fj. 87035/2014.