Příjímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Vyhlášení přijímacího řízení naleznete zde.

Informace pro uchazeče naleznete zde. (aktualizováno 21.10.2020)

Přihlášku ke vzdělávání naleznete zde. Pozor, nový tiskopis přihlášky. 
Termín pro odevzdání přihlášky je: do 30. listopadu 2020.

Vzor správně vyplněné přihlášky naleznete zde - 1. strana, 2. strana.