Janáčkova konzervatoř v Ostravě je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

24.6.2021 / Přihlášení

Příjímací řízení

Ředitelka Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyhlašuje přijímací řízení do vyššího ročníku vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Vyhlášení přijímacího řízení naleznete zde.
Informace pro uchazeče naleznete zde.

Přihlášku ke vzdělávání naleznete zde.
Termín pro odevzdání přihlášky je: do 2. srpna 2021.

Vzor správně vyplněné přihlášky naleznete zde - 1. strana2. strana.
Podmínky zdravotní způsobilosti naleznete v části Podmínky zdravotní způsobilosti.


Informace pro žáky budoucích 1. ročníků ve školním roce 2021 - 2022
- obory vzdělání hudba a zpěv naleznete zde
- obor vzdělání hudebně dramatické umění naleznete zde
- obor vzdělání tanec naleznete zde 


Formulář školní matriky naleznete zde
Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023


Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 se nachází ve fázi přípravy. Bližší informace zde budou zveřejněny ke konci měsíce října 2021.